LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
sa (article) sa
sa (adjectiu) sa
sa (article) sa
saba (nom femení) sa·ba
sabadellenc (adjectiu) sa·ba·de·llenc
sabadellenc (nom masculí) sa·ba·de·llenc
sabadellenca (nom femení) sa·ba·de·llen·ca
sabadilla (nom femení) sa·ba·di·lla
saballó (nom masculí) sa·ba·lló
saballoner (adjectiu) sa·ba·llo·ner
saballonera (adjectiu) sa·ba·llo·ne·ra
saballonera (nom femení) sa·ba·llo·ne·ra
sabana (nom femení) sa·ba·na
sabaner (adjectiu) sa·ba·ner
sabanoide (adjectiu) sa·ba·noi·de
sàbat (nom masculí) ·bat
sabata (nom femení) sa·ba·ta
sabata (adjectiu) sa·ba·ta
sabata (nom masculí) sa·ba·ta
sabatada (nom femení) sa·ba·ta·da
sabatasses (nom masculí) sa·ba·tas·ses
sabatasses (nom femení) sa·ba·tas·ses
sabatasses (adjectiu) sa·ba·tas·ses
sabatejar (verb) sa·ba·te·jar
sabater (nom masculí) sa·ba·ter
sabater (adjectiu) sa·ba·ter
sabatera (nom femení) sa·ba·te·ra
sabaterada (nom femení) sa·ba·te·ra·da
sabateria (nom femení) sa·ba·te·ri·a
sabateta (nom femení) sa·ba·te·ta
sabatí (adjectiu) sa·ba·
sabàtic (adjectiu) sa··tic
sabatilla (nom femení) sa·ba·ti·lla
sabatina (nom femení) sa·ba·ti·na
sabatisme (nom masculí) sa·ba·tis·me
sabatitzar (verb) sa·ba·tit·zar
sabató (nom masculí) sa·ba·
sabatona (nom femení) sa·ba·to·na
sabatot (nom masculí) sa·ba·tot
sabatot (adjectiu) sa·ba·tot
sabea (nom femení) sa·be·a
sabedor (adjectiu) sa·be·dor
sabeisme (nom masculí) sa·be·is·me
sabel·la (nom femení) sa·bel·la
sabel·lària (nom femení) sa·bel··ri·a
sabel·làrids (nom masculí) sa·bel··rids
sabel·le (adjectiu) sa·bel·le
sabel·le (nom masculí) sa·bel·le
sabel·lià (adjectiu) sa·bel·li·à
sabel·lià (nom masculí) sa·bel·li·à
sabel·liana (nom femení) sa·bel·li·a·na
sabel·lianisme (nom masculí) sa·bel·li·a·nis·me
sabèl·lic (adjectiu) sa·bèl·lic
sabèl·lic (nom masculí) sa·bèl·lic
sabèl·lids (nom masculí) sa·bèl·lids
sabel·limorfs (nom masculí) sa·bel·li·morfs
sabent (adjectiu) sa·bent
sabentment (adverbi) sa·bent·ment
saber (verb) sa·ber
saber (nom masculí) sa·ber
saberuda (nom femení) sa·be·ru·da
saberut (adjectiu) sa·be·rut
saberut (nom masculí) sa·be·rut
sabeu (adjectiu) sa·beu
sabeu (nom masculí) sa·beu
sabí (nom masculí) sa·
sabí (adjectiu) sa·
sabina (nom femení) sa·bi·na
sabine (nom masculí) sa·bi·ne
sabinià (adjectiu) sa·bi·ni·à
sabinià (nom masculí) sa·bi·ni·à
sabir (nom masculí) sa·bir
sable (nom masculí) sa·ble
sabó (nom masculí) sa·
saboc (nom masculí) sa·boc
saboga (nom femení) sa·bo·ga
sabogal (nom masculí) sa·bo·gal
sabonaire (nom masculí) sa·bo·nai·re
sabonaire (nom femení) sa·bo·nai·re
saboner (adjectiu) sa·bo·ner
saboner (nom masculí) sa·bo·ner
sabonera (nom femení) sa·bo·ne·ra
saboneria (nom femení) sa·bo·ne·ri·a
saboneta (nom femení) sa·bo·ne·ta
sabonós (adjectiu) sa·bo·nós
sabor (nom AMB) sa·bor
sabor (nom masculí) sa·bor
saborall (nom masculí) sa·bo·rall
saborija (nom femení) sa·bo·ri·ja
saboritzant (nom masculí) sa·bo·rit·zant
saborós (adjectiu) sa·bo·rós
saborosament (adverbi) sa·bo·ro·sa·ment
sabotatge (nom masculí) sa·bo·tat·ge
sabotejador (adjectiu) sa·bo·te·ja·dor
sabotejador (nom masculí) sa·bo·te·ja·dor
sabotejadora (nom femení) sa·bo·te·ja·do·ra
sabotejar (verb) sa·bo·te·jar
sabre (nom masculí) sa·bre
sabrejar (verb) sa·bre·jar
sabrista (nom masculí) sa·bris·ta

1 - 100 de 5978 resultats amb s   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: