LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
zacateca (adjectiu) za·ca·te·ca
zacateca (nom masculí) za·ca·te·ca
zacateca (nom femení) za·ca·te·ca
zahirita (adjectiu) za·hi·ri·ta
zahirita (nom masculí) za·hi·ri·ta
zahirita (nom femení) za·hi·ri·ta
zaidita (adjectiu) zai·di·ta
zaidita (nom masculí) zai·di·ta
zaidita (nom femení) zai·di·ta
zain (nom femení) za·in
zaire (nom masculí) zai·re
zairès (adjectiu) zai·rès
zairès (nom masculí) zai·rès
zairesa (nom femení) zai·re·sa
zajal (nom masculí) za·jal
zambià (adjectiu) zam·bi·à
zambià (nom masculí) zam·bi·à
zambiana (nom femení) zam·bi·a·na
zamorà (adjectiu) za·mo·
zamorà (nom masculí) za·mo·
zamorana (nom femení) za·mo·ra·na
zanclià (adjectiu) zan·cli·à
zanclià (nom masculí) zan·cli·à
zand (nom masculí) zand
zanzibarès (adjectiu) zan·zi·ba·rès
zanzibarès (nom masculí) zan·zi·ba·rès
zanzibaresa (nom femení) zan·zi·ba·re·sa
zapateado (nom masculí) za·pa·te·a·do
zàping (nom masculí) ·ping
zaporoja (nom masculí) za·po·ro·ja
zapoteca (adjectiu) za·po·te·ca
zapoteca (nom masculí) za·po·te·ca
zapoteca (nom femení) za·po·te·ca
zas (nom masculí) zas
zas (interjecció locació adverbial) zas
zeaxantina (nom femení) ze·a·xan·ti·na
zebra (nom femení) ze·bra
zebrat (adjectiu) ze·brat
zebú (nom masculí) ze·
zèfir (nom masculí) ·fir
zefirar (verb) ze·fi·rar
zegrita (adjectiu) ze·gri·ta
zegrita (nom masculí) ze·gri·ta
zegrita (nom femení) ze·gri·ta
zeids (nom masculí) zeids
zeïformes (nom masculí) ze·ï·for·mes
zeïna (nom femení) ze·ï·na
zel (nom masculí) zel
zelador (nom masculí) ze·la·dor
zeladora (nom femení) ze·la·do·ra
zelandès (adjectiu) ze·lan·dès
zelandès (nom masculí) ze·lan·dès
zelandesa (nom femení) ze·lan·de·sa
zelant (adjectiu) ze·lant
zelant (nom masculí) ze·lant
zelar (verb) ze·lar
zelós (adjectiu) ze·lós
zelosament (adverbi) ze·lo·sa·ment
zelota (nom masculí) ze·lo·ta
zelota (nom femení) ze·lo·ta
zelota (adjectiu) ze·lo·ta
zemstvo (nom masculí) zemst·vo
zen (nom masculí) zen
zenata (adjectiu) ze·na·ta
zenata (nom masculí) ze·na·ta
zenata (nom femení) ze·na·ta
zenc (nom masculí) zenc
zend (nom masculí) zend
zengita (adjectiu) zen·gi·ta
zengita (nom masculí) zen·gi·ta
zengita (nom femení) zen·gi·ta
zenit (nom masculí) ze·nit
zenital (adjectiu) ze·ni·tal
zeolita (nom femení) ze·o·li·ta
zeolites (nom femení) ze·o·li·tes
zeolític (adjectiu) ze·o··tic
zepelí (nom masculí) ze·pe·
zero (nom masculí) ze·ro
zervanisme (nom masculí) zer·va·nis·me
zeta (nom femení) ze·ta
zetacisme (nom masculí) ze·ta·cis·me
zetètic (adjectiu) ze··tic
zetètic (nom masculí) ze··tic
zeugita (nom masculí) zeu·gi·ta
zeugita (nom femení) zeu·gi·ta
zeuglòpters (nom masculí) zeu·glòp·ters
zeugma (nom masculí) zeug·ma
zífids (nom masculí) ·fids
zig-zag (nom masculí) zig-zag
ziga-zaga (nom femení) zi·ga-za·ga
zigena (nom femení) zi·ge·na
zigènids (nom masculí) zi··nids
zigentomes (nom masculí) zi·gen·to·mes
ziggurat (nom masculí) zig·gu·rat
zigi (nom masculí) zi·gi
zígion (nom masculí) ·gi·on
zignemals (nom femení) zig·ne·mals
zignematals (nom femení) zig·ne·ma·tals
zignematofícies (nom femení) zig·ne·ma·to··ci·es
zigodàctil (adjectiu) zi·go·dàc·til

1 - 100 de 265 resultats amb z   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: