LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
gabar (verb) ga·bar
gabarrines (nom femení) ga·bar·ri·nes
gabella (nom femení) ga·be·lla
gabellí (adjectiu) ga·be·llí
gabellí (nom masculí) ga·be·llí
gabellina (nom femení) ga·be·lli·na
gabellot (nom masculí) ga·be·llot
gàbia (nom femení) ·bi·a
gabiaire (nom masculí) ga·bi·ai·re
gabiaire (nom femení) ga·bi·ai·re
gabial (nom masculí) ga·bi·al
gabiam (nom masculí) ga·bi·am
gabiejar (verb) ga·bi·e·jar
gabier (nom masculí) ga·bi·er
gabiera (nom femení) ga·bi·e·ra
gabieta (nom femení) ga·bi·e·ta
gabinet (nom masculí) ga·bi·net
gabió (nom masculí) ga·bi·ó
gabionar (verb) ga·bi·o·nar
gablet (nom masculí) ga·blet
gabonès (adjectiu) ga·bo·nès
gabonès (nom masculí) ga·bo·nès
gabonesa (nom femení) ga·bo·ne·sa
gabre (nom masculí) ga·bre
gabropegmatita (nom femení) ga·bro·peg·ma·ti·ta
gabroporfirita (nom femení) ga·bro·por·fi·ri·ta
gabún (nom masculí) ga·bún
gabun (nom masculí) ga·bun
gadagang (nom masculí) ga·da·gang
gade (nom masculí) ga·de
gàdids (nom masculí) ·dids
gadiformes (nom masculí) ga·di·for·mes
gadità (adjectiu) ga·di·
gadità (nom masculí) ga·di·
gaditana (nom femení) ga·di·ta·na
gadolini (nom masculí) ga·do·li·ni
gadolla (nom femení) ga·do·lla
gadollaire (nom masculí) ga·do·llai·re
gadollaire (nom femení) ga·do·llai·re
gaèlic (adjectiu) ga·è·lic
gaèlic (nom masculí) ga·è·lic
gafa (nom femení) ga·fa
gafarda (nom femení) ga·far·da
gafardeta (nom femení) ga·far·de·ta
gafarró (nom masculí) ga·far·
gaferot (nom masculí) ga·fe·rot
gafet (nom masculí) ga·fet
gafeta (nom femení) ga·fe·ta
gag (nom masculí) gag
gahnita (nom femení) gah·ni·ta
gai (adjectiu) gai
gai (nom masculí) gai
gaia (nom femení) ga·ia
gaia-semipal (nom masculí) ga·ia-se·mi·pal
gaial (nom masculí) ga·ial
gaiament (adverbi) ga·ia·ment
gaianer (adjectiu) ga·ia·ner
gaianer (nom masculí) ga·ia·ner
gaianera (nom femení) ga·ia·ne·ra
gaianès (adjectiu) ga·ia·nès
gaianès (nom masculí) ga·ia·nès
gaianesa (nom femení) ga·ia·ne·sa
gaiat (adjectiu) ga·iat
gaiata (nom femení) ga·ia·ta
gaiatell (nom masculí) ga·ia·tell
gaiato (nom masculí) ga·ia·to
gaidó () gai·
gaieta (nom femení) ga·ie·ta
gaig (nom masculí) gaig
gaiol (nom masculí) ga·iol
gaire (adjectiu) gai·re
gaire (adverbi) gai·re
gairebé (adverbi) gai·re·
gairell (nom masculí) gai·rell
gairó (nom masculí) gai·
gaironet (nom masculí) gai·ro·net
gaita (nom femení) gai·ta
gaiter (nom masculí) gai·ter
gaitera (nom femení) gai·te·ra
gaixiva (nom femení) gai·xi·va
gal (adjectiu) gal
gal (nom masculí) gal
Gal (nom masculí) Gal
Gal (adjectiu) Gal
Gal (nom femení) Gal
galà (adjectiu) ga·
gala (nom femení) ga·la
galactagog (adjectiu) ga·lac·ta·gog
galactagog (nom masculí) ga·lac·ta·gog
galactan (nom masculí) ga·lac·tan
galactana (nom femení) ga·lac·ta·na
galàctic (adjectiu) ga·làc·tic
galactita (nom femení) ga·lac·ti·ta
galactocele (nom femení) ga·lac·to·ce·le
galactòfor (adjectiu) ga·lac··for
galactogen (adjectiu) ga·lac·to·gen
galactogen (nom masculí) ga·lac·to·gen
galactòmetre (nom masculí) ga·lac··me·tre
galactopoesi (nom femení) ga·lac·to·po·e·si
galactopoètic (adjectiu) ga·lac·to·po·è·tic

1 - 100 de 3377 resultats amb g   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: