LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
na (article) na
Na (article) Na
nabab (nom masculí) na·bab
nabatea (nom femení) na·ba·te·a
nabateu (nom masculí) na·ba·teu
nabateu (adjectiu) na·ba·teu
nabera (nom femení) na·be·ra
nabí (nom masculí) na·
nabí (nom femení) na·
nabí (adjectiu) na·
nabinera (nom femení) na·bi·ne·ra
nabissera (nom femení) na·bis·se·ra
nabiu (nom masculí) na·biu
nabla (nom masculí) na·bla
nachikufià (adjectiu) na·chi·ku·fi·à
nachikufià (nom masculí) na·chi·ku·fi·à
nació (nom femení) na·ci·ó
nacional (adjectiu) na·ci·o·nal
nacional (nom masculí) na·ci·o·nal
nacional (nom femení) na·ci·o·nal
nacionalcatolicisme (nom masculí) na·ci·o·nal·ca·to·li·cis·me
nacionalisme (nom masculí) na·ci·o·na·lis·me
nacionalista (adjectiu) na·ci·o·na·lis·ta
nacionalista (nom masculí) na·ci·o·na·lis·ta
nacionalista (nom femení) na·ci·o·na·lis·ta
nacionalitat (nom femení) na·ci·o·na·li·tat
nacionalització (nom femení) na·ci·o·na·lit·za·ci·ó
nacionalitzar (verb) na·ci·o·na·lit·zar
nacionalment (adverbi) na·ci·o·nal·ment
nacionalsindicalisme (nom masculí) na·ci·o·nal·sin·di·ca·lis·me
nacionalsindicalista (adjectiu) na·ci·o·nal·sin·di·ca·lis·ta
nacionalsindicalista (nom masculí) na·ci·o·nal·sin·di·ca·lis·ta
nacionalsindicalista (nom femení) na·ci·o·nal·sin·di·ca·lis·ta
nacionalsocialisme (nom masculí) na·ci·o·nal·so·ci·a·lis·me
nacionalsocialista (adjectiu) na·ci·o·nal·so·ci·a·lis·ta
nacionalsocialista (nom masculí) na·ci·o·nal·so·ci·a·lis·ta
nacionalsocialista (nom femení) na·ci·o·nal·so·ci·a·lis·ta
nacra (nom femení) na·cra
nacrat (adjectiu) na·crat
nacre (nom masculí) na·cre
nacrita (nom femení) na·cri·ta
nàcsia (nom femení) nàc·si·a
nacte (adjectiu) nac·te
nadada (nom femení) na·da·da
nadador (adjectiu) na·da·dor
nadador (nom masculí) na·da·dor
nadadora (nom femení) na·da·do·ra
nadal (nom masculí) na·dal
Nadal (nom masculí) Na·dal
nadala (nom femení) na·da·la
nadalenc (adjectiu) na·da·lenc
nadant (adjectiu) na·dant
nadar (verb) na·dar
nadilla (nom femení) na·di·lla
nadillal (nom masculí) na·di·llal
nadillat (adjectiu) na·di·llat
nadiller (nom masculí) na·di·ller
nadir (nom masculí) na·dir
nadís (nom masculí) na·dís
nadiu (adjectiu) na·diu
nadiu (nom masculí) na·diu
nadiua (nom femení) na·di·ua
nadó (nom masculí) na·
nafil (nom masculí) na·fil
nafra (nom femení) na·fra
naframent (nom masculí) na·fra·ment
nafrar (verb) na·frar
nafrat (adjectiu) na·frat
nafta (nom femení) naf·ta
naftacè (nom masculí) naf·ta·
naftalè (nom masculí) naf·ta·
naftalènic (adjectiu) naf·ta··nic
naftàlic (adjectiu) naf··lic
naftalina (nom femení) naf·ta·li·na
naftè (nom masculí) naf·
naftenat (nom masculí) naf·te·nat
naftènic (adjectiu) naf··nic
naftil (nom masculí) naf·til
naftilamina (nom femení) naf·ti·la·mi·na
naftiònic (adjectiu) naf·ti·ò·nic
naftoic (adjectiu) naf·toic
naftol (nom masculí) naf·tol
naftoquinona (nom femení) naf·to·qui·no·na
nagana (nom femení) na·ga·na
nahua (adjectiu) na·hua
nahua (nom masculí) na·hua
nahua (nom femení) na·hua
nàhuatl (adjectiu) ·huatl
nàhuatl (nom masculí) ·huatl
naia (nom femení) na·ia
nàiada (nom femení) ·ia·da
naiadàcies (nom femení) na·ia··ci·es
naídids (nom masculí) na·í·dids
naidomorfs (nom masculí) nai·do·morfs
naïf (adjectiu) na·ïf
naïf (nom masculí) na·ïf
naïf (nom femení) na·ïf
naip (nom masculí) naip
naiper (nom masculí) nai·per
naipera (nom femení) nai·pe·ra

1 - 100 de 2096 resultats amb n   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: