LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
ka (nom masculí) ka
kabardí (adjectiu) ka·bar·
kabardí (nom masculí) ka·bar·
kabardina (nom femení) ka·bar·di·na
kabuki (nom masculí) ka·bu·ki
kabuki (adjectiu) ka·bu·ki
kafkià (adjectiu) kaf·ki·à
kagú (nom masculí) ka·
kàiser (nom masculí) kài·ser
kaixkaval (nom masculí) kaix·ka·val
kamikaze (nom masculí) ka·mi·ka·ze
kamikaze (nom femení) ka·mi·ka·ze
kanamicina (nom femení) ka·na·mi·ci·na
kanarès (adjectiu) ka·na·rès
kanarès (nom masculí) ka·na·rès
kanaresa (nom femení) ka·na·re·sa
kantià (adjectiu) kan·ti·à
kantià (nom masculí) kan·ti·à
kantiana (nom femení) kan·ti·a·na
kantisme (nom masculí) kan·tis·me
kaó (nom masculí) ka·ó
kappa (nom femení) kap·pa
karaoke (nom masculí) ka·ra·o·ke
karate (nom masculí) ka·ra·te
karateka (nom masculí) ka·ra·te·ka
karateka (nom femení) ka·ra·te·ka
karité (nom masculí) ka·ri·
karma (nom masculí) kar·ma
karnià (adjectiu) kar·ni·à
karnià (nom masculí) kar·ni·à
karri (nom masculí) kar·ri
kart (nom masculí) kart
kàrting (nom masculí) kàr·ting
kartvelià (adjectiu) kart·ve·li·à
kartvelià (nom masculí) kart·ve·li·à
kasimovià (adjectiu) ka·si·mo·vi·à
kasimovià (nom masculí) ka·si·mo·vi·à
katsuobushi (nom masculí) kat·su·o·bus·hi
katxina (nom femení) kat·xi·na
kauri (nom masculí) kau·ri
kazakh (adjectiu) ka·zakh
kazakh (nom masculí) ka·zakh
kazakh (nom femení) ka·zakh
kazanià (adjectiu) ka·za·ni·à
kazanià (nom masculí) ka·za·ni·à
kea (nom masculí) ke·a
kebab (nom masculí) ke·bab
kebe (nom femení) ke·be
kediv (nom masculí) ke·div
kefie (nom femení) ke·fi·e
kefta (nom femení) kef·ta
kelvin (nom masculí) kel·vin
kenaf (nom masculí) ke·naf
kendo (nom masculí) ken·do
kendoka (nom masculí) ken·do·ka
kendoka (nom femení) ken·do·ka
kèntia (nom femení) kèn·ti·a
kenyà (adjectiu) ke·nyà
kenyà (nom masculí) ke·nyà
kenyana (nom femení) ke·nya·na
keplerià (adjectiu) ke·ple·ri·à
kerigma (nom masculí) ke·rig·ma
kernita (nom femení) ker·ni·ta
kèrria (nom femení) kèr·ri·a
ket (nom masculí) ket
ketch (nom masculí) ketch
ketchup (nom masculí) ket·chup
keynesià (adjectiu) key·ne·si·à
keynesià (nom masculí) key·ne·si·à
keynesiana (nom femení) key·ne·si·a·na
keynesianisme (nom masculí) key·ne·si·a·nis·me
khan (nom masculí) khan
khanat (nom masculí) kha·nat
khanti (adjectiu) khan·ti
khanti (nom masculí) khan·ti
khanti (nom femení) khan·ti
kharigita (adjectiu) kha·ri·gi·ta
kharigita (nom masculí) kha·ri·gi·ta
kharigita (nom femení) kha·ri·gi·ta
kharja (nom femení) khar·ja
khàzar (adjectiu) khà·zar
khàzar (nom masculí) khà·zar
khàzar (nom femení) khà·zar
khi (nom femení) khi
khmer (nom masculí) khmer
khmer (nom femení) khmer
khmer (adjectiu) khmer
khoi (adjectiu) khoi
khoi (nom masculí) khoi
khoi (nom femení) khoi
khoikhoi (adjectiu) khoi·khoi
khoikhoi (nom masculí) khoi·khoi
khoikhoi (nom femení) khoi·khoi
khoisan (nom masculí) khoi·san
khoisànid (nom masculí) khoi··nid
khoisànid (adjectiu) khoi··nid
khoisànida (nom femení) khoi··ni·da
khotanès (adjectiu) kho·ta·nès
khotanès (nom masculí) kho·ta·nès
kibbutz (nom masculí) kib·butz

1 - 100 de 197 resultats amb k   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: