LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
ja (adverbi) ja
ja (interjecció locació adverbial) ja
jaborandi (nom masculí) ja·bo·ran·di
jaç (nom masculí) jaç
jac (nom masculí) jac
jaça (nom femení) ja·ça
jaca (nom femení) ja·ca
jacana (nom masculí) ja·ca·na
jacànids (nom masculí) ja··nids
jacaranda (nom femení) ja·ca·ran·da
jacent (adjectiu) ja·cent
jacent (nom masculí) ja·cent
jacetà (nom masculí) ja·ce·
jacetà (adjectiu) ja·ce·
jacetana (nom femení) ja·ce·ta·na
jaciment (nom masculí) ja·ci·ment
jacint (nom masculí) ja·cint
jack (nom masculí) jack
jaclet (nom masculí) ja·clet
jaco (nom masculí) ja·co
jacobeu (adjectiu) ja·co·beu
jacobí (adjectiu) ja·co·
jacobí (nom masculí) ja·co·
jacobià (adjectiu) ja·co·bi·à
jacobina (nom femení) ja·co·bi·na
jacobinisme (nom masculí) ja·co·bi·nis·me
jacobita (adjectiu) ja·co·bi·ta
jacobita (nom masculí) ja·co·bi·ta
jacobita (nom femení) ja·co·bi·ta
jacquard (nom femení) jac·quard
jacquard (adjectiu) jac·quard
jactador (adjectiu) jac·ta·dor
jactància (nom femení) jac·tàn·ci·a
jactanciós (adjectiu) jac·tan·ci·ós
jactanciós (nom masculí) jac·tan·ci·ós
jactanciosa (nom femení) jac·tan·ci·o·sa
jactar (verb) jac·tar
jaculatori (adjectiu) ja·cu·la·to·ri
jaculatòria (nom femení) ja·cu·la··ri·a
jacuzzi (nom masculí) ja·cuz·zi
jade (nom masculí) ja·de
jadeïta (nom femení) ja·de·ï·ta
jaenès (adjectiu) ja·e·nès
jaenès (nom masculí) ja·e·nès
jaenesa (nom femení) ja·e·ne·sa
jafètic (adjectiu) ja··tic
jafrenc (adjectiu) ja·frenc
jafrenc (nom masculí) ja·frenc
jafrenca (nom femení) ja·fren·ca
jaguar (nom masculí) ja·guar
jaguda (nom femení) ja·gu·da
jahvista (adjectiu) jah·vis·ta
jai (nom masculí) jai
jaia (nom femení) ja·ia
jaient (nom masculí) ja·ient
jaina (adjectiu) jai·na
jaina (nom masculí) jai·na
jaina (nom femení) jai·na
jainisme (nom masculí) jai·nis·me
jaio (nom masculí) ja·io
jalapa (nom femení) ja·la·pa
jaló (nom masculí) ja·
jalonament (nom masculí) ja·lo·na·ment
jalonar (verb) ja·lo·nar
jamai (adverbi) ja·mai
jamaicà (adjectiu) ja·mai·
jamaicà (nom masculí) ja·mai·
jamaicana (nom femení) ja·mai·ca·na
jan (nom masculí) jan
janenc (adjectiu) ja·nenc
janenc (nom masculí) ja·nenc
janenca (nom femení) ja·nen·ca
janer (adjectiu) ja·ner
janer (nom masculí) ja·ner
janera (nom femení) ja·ne·ra
jangada (nom femení) jan·ga·da
janot (nom masculí) ja·not
jansenisme (nom masculí) jan·se·nis·me
jansenista (adjectiu) jan·se·nis·ta
jansenista (nom masculí) jan·se·nis·ta
jansenista (nom femení) jan·se·nis·ta
jansky (nom masculí) jans·ky
japonès (adjectiu) ja·po·nès
japonès (nom masculí) ja·po·nès
japonesa (nom femení) ja·po·ne·sa
jaqué (nom masculí) ja·qué
jaques (nom masculí) ja·ques
jaquès (nom masculí) ja·quès
jaquès (adjectiu) ja·quès
jaquesa (nom femení) ja·que·sa
jaquet (nom masculí) ja·quet
jaqueta (nom femení) ja·que·ta
jaquir (verb) ja·quir
jardí (nom masculí) jar·
jardinatge (nom masculí) jar·di·nat·ge
jardiner (adjectiu) jar·di·ner
jardiner (nom masculí) jar·di·ner
jardinera (nom femení) jar·di·ne·ra
jardineria (nom femení) jar·di·ne·ri·a
jargó (nom masculí) jar·

1 - 100 de 548 resultats amb j   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: