LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
wagnerià (adjectiu) wag·ne·ri·à
wagnerià (nom masculí) wag·ne·ri·à
wagneriana (nom femení) wag·ne·ri·a·na
wagnerisme (nom masculí) wag·ne·ris·me
wagnerita (nom femení) wag·ne·ri·ta
wahhabisme (nom masculí) wah·ha·bis·me
wahhabita (adjectiu) wah·ha·bi·ta
wahhabita (nom masculí) wah·ha·bi·ta
wahhabita (nom femení) wah·ha·bi·ta
wakame (nom masculí) wa·ka·me
walkie-talkie (nom masculí) wal·kie-tal·kie
walkman (nom masculí) walk·man
wapiti (nom masculí) wa·pi·ti
warfarina (nom femení) war·fa·ri·na
wasabi (nom masculí) wa·sa·bi
washingtònia (nom femení) wa·shing··ni·a
waterpolista (nom masculí) wa·ter·po·lis·ta
waterpolista (nom femení) wa·ter·po·lis·ta
waterpolo (nom masculí) wa·ter·po·lo
watt (nom masculí) watt
wattàssida (adjectiu) wat·tàs·si·da
wattàssida (nom masculí) wat·tàs·si·da
wattàssida (nom femení) wat·tàs·si·da
wattímetre (nom masculí) wat··me·tre
wàttmetre (nom masculí) wàtt·me·tre
wavel·lita (nom femení) wa·vel·li·ta
wealdià (adjectiu) we·al·di·à
wealdià (nom masculí) we·al·di·à
web (nom masculí) web
web (nom femení) web
weber (nom masculí) we·ber
weigèlia (nom femení) wei··li·a
wèlter (nom masculí) wèl·ter
welwítsquia (nom femení) wel·wíts·qui·a
welwitsquiàcies (nom femení) wel·wits·qui·à·ci·es
wenlockià (adjectiu) wen·loc·ki·à
wenlockià (nom masculí) wen·loc·ki·à
werfenià (adjectiu) wer·fe·ni·à
werfenià (nom masculí) wer·fe·ni·à
wesleyà (adjectiu) wes·le·
wesleyà (nom masculí) wes·le·
wesleyana (nom femení) wes·le·ya·na
western (nom masculí) wes·tern
westfalià (adjectiu) west·fa·li·à
westfalià (nom masculí) west·fa·li·à
westfaliana (nom femení) west·fa·li·a·na
whiskeria (nom femení) whis·ke·ri·a
whisky (nom masculí) whis·ky
wiltonià (adjectiu) wil·to·ni·à
wiltonià (nom masculí) wil·to·ni·à
windsurf (nom masculí) wind·surf
windsurfing (nom masculí) wind·sur·fing
winterització (nom femení) win·te·rit·za·ci·ó
witherita (nom femení) with·e·ri·ta
wolfram (nom masculí) wol·fram
wolframat (nom masculí) wol·fra·mat
wolframi (nom masculí) wol·fra·mi
wolfràmic (adjectiu) wol·frà·mic
wolframita (nom femení) wol·fra·mi·ta
wòlof (adjectiu) ·lof
wòlof (nom masculí) ·lof
wòlof (nom femení) ·lof
wol·lastonita (nom femení) wol·las·to·ni·ta
wronskià (adjectiu) wrons·ki·à
wronskiana (nom femení) wrons·ki·a·na
wulfenita (nom femení) wul·fe·ni·ta
würmià (adjectiu) wür·mi·à
würmià (nom masculí) wür·mi·à
wurtzita (nom femení) wurt·zi·ta
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: