LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
i (nom femení) i
i (conjunció) i
I (nom femení) I
iac (nom masculí) iac
iacetà (nom masculí) ia·ce·
iacetana (nom femení) i·a·ce·ta·na
iacut (nom masculí) ia·cut
iacut (nom femení) ia·cut
iai (nom masculí) iai
iaia (nom femení) i·a·ia
iaio (nom masculí) ia·io
iambe (nom masculí) iam·be
iàmbic (adjectiu) iàm·bic
ianqui (adjectiu) ian·qui
ianqui (nom masculí) ian·qui
ianqui (nom femení) ian·qui
iar (nom masculí) i·ar
iarda (nom femení) iar·da
iàtric (adjectiu) ·tric
iatrogènesi (nom femení) ia·tro··ne·si
iatrogènia (nom femení) ia·tro··ni·a
iatrogènic (adjectiu) ia·tro··nic
iatroquímica (nom femení) ia·tro·quí·mi·ca
ibadita (adjectiu) i·ba·di·ta
ibadita (nom masculí) i·ba·di·ta
ibadita (nom femení) i·ba·di·ta
iber (nom masculí) i·ber
iber (adjectiu) i·ber
ibera (nom femení) i·be·ra
ibèric (adjectiu) i··ric
ibèric (nom masculí) i··ric
iberisme (nom masculí) i·be·ris·me
iberista (adjectiu) i·be·ris·ta
iberista (nom masculí) i·be·ris·ta
iberista (nom femení) i·be·ris·ta
iberoamericà (adjectiu) i·be·ro·a·me·ri·
iberoamericà (nom masculí) i·be·ro·a·me·ri·
iberoamericana (nom femení) i·be·ro·a·me·ri·ca·na
iberoinsular (adjectiu) i·be·ro·in·su·lar
iberoinsular (nom masculí) i·be·ro·in·su·lar
iberoinsular (nom femení) i·be·ro·in·su·lar
iberollatí (adjectiu) i·be·ro·lla·
iberoromà (nom masculí) i·be·ro·ro·
iberoromà (adjectiu) i·be·ro·ro·
iberoromana (nom femení) i·be·ro·ro·ma·na
iberoromànic (adjectiu) i·be·ro·ro··nic
iberoromànic (nom masculí) i·be·ro·ro··nic
iberuda (nom femení) i·be·ru·da
iberut (adjectiu) i·be·rut
iberut (nom masculí) i·be·rut
ibídem (adverbi) i··dem
ibis (nom masculí) i·bis
ibuprofèn (nom masculí) i·bu·pro·fèn
ica (adjectiu) i·ca
icac (nom masculí) i·cac
icacinàcies (nom femení) i·ca·ci··ci·es
iceberg (nom masculí) i·ce·berg
icnèumon (nom masculí) ic·nèu·mon
icneumònids (nom masculí) ic·neu··nids
icnita (nom femení) ic·ni·ta
icnografia (nom femení) ic·no·gra·fi·a
icnogràfic (adjectiu) ic·no·grà·fic
icnologia (nom femení) ic·no·lo·gi·a
icona (nom femení) i·co·na
icònic (adjectiu) i··nic
iconoclasme (nom masculí) i·co·no·clas·me
iconoclasta (nom masculí) i·co·no·clas·ta
iconoclasta (nom femení) i·co·no·clas·ta
iconoclasta (adjectiu) i·co·no·clas·ta
iconoclàstia (nom femení) i·co·no·clàs·ti·a
iconoclàstic (adjectiu) i·co·no·clàs·tic
iconodulia (nom femení) i·co·no·du·li·a
iconògraf (nom masculí) i·co··graf
iconògrafa (nom femení) i·co··gra·fa
iconografia (nom femení) i·co·no·gra·fi·a
iconogràfic (adjectiu) i·co·no·grà·fic
iconòlatra (nom masculí) i·co··la·tra
iconòlatra (nom femení) i·co··la·tra
iconolatria (nom femení) i·co·no·la·tri·a
iconologia (nom femení) i·co·no·lo·gi·a
iconòmac (nom masculí) i·co··mac
iconòmaca (nom femení) i·co··ma·ca
iconòmetre (nom masculí) i·co··me·tre
iconoscopi (nom masculí) i·co·nos·co·pi
iconòstasi (nom masculí) i·co·nòs·ta·si
iconotró (nom masculí) i·co·no·tró
icor (nom masculí) i·cor
icorós (adjectiu) i·co·rós
icosà (nom masculí) i·co·
icosaedre (nom masculí) i·co·sa·e·dre
icosàedre (nom masculí) i·co··e·dre
icosaèdric (adjectiu) i·co·sa·è·dric
icosàgon (nom masculí) i·co··gon
icosagonal (adjectiu) i·co·sa·go·nal
icosandre (adjectiu) i·co·san·dre
icositetraedre (nom masculí) i·co·si·te·tra·e·dre
icositetràedre (nom masculí) i·co·si·te·trà·e·dre
ics (nom femení) ics
ictafí (adjectiu) ic·ta·
ictèric (adjectiu) ic··ric

1 - 100 de 4099 resultats amb i   següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: