LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
xamanista (nom femení) xa·ma·nis·ta
xamar (verb) xa·mar
xamat (adjectiu) xa·mat
xamba (nom femení) xam·ba
xamberg (nom masculí) xam·berg
xamberg (adjectiu) xam·berg
xamberga (nom femení) xam·ber·ga
xambergo (nom masculí) xam·ber·go
xambó (nom masculí) xam·
xambó (adjectiu) xam·
xambona (nom femení) xam·bo·na
xambonada (nom femení) xam·bo·na·da
xambra (nom femení) xam·bra
xamellot (nom masculí) xa·me·llot
xamerlí (nom masculí) xa·mer·
xamfrà (nom masculí) xam·frà
xamor (nom femení) xa·mor
xamós (adjectiu) xa·mós
xamosament (adverbi) xa·mo·sa·ment
xamosia (nom femení) xa·mo·si·a
xampany (nom masculí) xam·pany
xampanyer (adjectiu) xam·pa·nyer
xampanyer (nom masculí) xam·pa·nyer
xampanyera (nom femení) xam·pa·nye·ra
xampanyeria (nom femení) xam·pa·nye·ri·a
xampanyès (adjectiu) xam·pa·nyès
xampanyès (nom masculí) xam·pa·nyès
xampanyesa (nom femení) xam·pa·nye·sa
xampanyització (nom femení) xam·pa·nyit·za·ci·ó
xampanyitzar (verb) xam·pa·nyit·zar
xampinyó (nom masculí) xam·pi·nyó
xampú (nom masculí) xam·
xampurrar (verb) xam·pur·rar
xampurrat (adjectiu) xam·pur·rat
xampurreig (nom masculí) xam·pur·reig
xampurrejar (verb) xam·pur·re·jar
xanca (nom femení) xan·ca
xancarella (nom femení) xan·ca·re·lla
xancle (nom masculí) xan·cle
xancleta (nom femení) xan·cle·ta
xancre (nom masculí) xan·cre
xandall (nom masculí) xan·dall
xanguet (nom masculí) xan·guet
xano-xano (adverbi) xa·no-xa·no
xanquer (nom masculí) xan·quer
xanquer (adjectiu) xan·quer
xanquera (nom femení) xan·que·ra
xantat (nom masculí) xan·tat
xantatge (nom masculí) xan·tat·ge
xantatgista (nom masculí) xan·tat·gis·ta
xantatgista (nom femení) xan·tat·gis·ta
xantè (nom masculí) xan·
xantelasma (nom masculí) xan·te·las·ma
xàntic (adjectiu) xàn·tic
xantillí (nom masculí) xan·ti·llí
xantina (nom femení) xan·ti·na
xantinúria (nom femení) xan·ti··ri·a
xantococcals (nom femení) xan·to·coc·cals
xantocromia (nom femení) xan·to·cro·mi·a
xantoderm (adjectiu) xan·to·derm
xantoderm (nom masculí) xan·to·derm
xantoderma (nom femení) xan·to·der·ma
xantodèrmia (nom femení) xan·to·dèr·mi·a
xantodont (adjectiu) xan·to·dont
xantofícies (nom femení) xan·to··ci·es
xantofil·la (nom femení) xan·to·fil·la
xantòfits (nom masculí) xan··fits
xantòfits (nom femení) xan··fits
xantogenat (nom masculí) xan·to·ge·nat
xantogènic (adjectiu) xan·to··nic
xantoma (nom masculí) xan·to·ma
xantomatosi (nom femení) xan·to·ma·to·si
xantomonadals (nom femení) xan·to·mo·na·dals
xantona (nom femení) xan·to·na
xantòpsia (nom femení) xan·tòp·si·a
xantopterina (nom femení) xan·top·te·ri·na
xantòria (nom femení) xan··ri·a
xantosi (nom femení) xan·to·si
xantotricals (nom femení) xan·to·tri·cals
xantre (nom masculí) xan·tre
xantria (nom femení) xan·tri·a
xantung (nom masculí) xan·tung
xanxa (nom femení) xan·xa
xanxejar (verb) xan·xe·jar
xap (nom masculí) xap
xap (interjecció locació adverbial) xap
xapa (nom femení) xa·pa
xapada (nom femení) xa·pa·da
xapadura (nom femení) xa·pa·du·ra
xapall (nom masculí) xa·pall
xapar (verb) xa·par
xaparra (nom femení) xa·par·ra
xaparro (adjectiu) xa·par·ro
xaparro (nom masculí) xa·par·ro
xapàs (adjectiu) xa·pàs
xapat (nom masculí) xa·pat
xapat (adjectiu) xa·pat
xapata (nom femení) xa·pa·ta
xapatge (nom masculí) xa·pat·ge
xaperia (nom femení) xa·pe·ri·a

101 - 200 de 886 resultats amb x   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: