LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
tachista (nom masculí) ta·chis·ta
tachista (nom femení) ta·chis·ta
tàcit (adjectiu) ·cit
tàcitament (adverbi) ·ci·ta·ment
taciturn (adjectiu) ta·ci·turn
taciturnament (adverbi) ta·ci·tur·na·ment
taciturnitat (nom femení) ta·ci·tur·ni·tat
tacnode (nom masculí) tac·no·de
tacó (nom masculí) ta·
tacògraf (nom masculí) ta··graf
tacòmetre (nom masculí) ta··me·tre
tacometria (nom femení) ta·co·me·tri·a
tacte (nom masculí) tac·te
tàctic (adjectiu) tàc·tic
tàctic (nom masculí) tàc·tic
tàctica (nom femení) tàc·ti·ca
tacticitat (nom femení) tac·ti·ci·tat
tàctil (adjectiu) tàc·til
tactilitat (nom femení) tac·ti·li·tat
tactisme (nom masculí) tac·tis·me
tactòmetre (nom masculí) tac··me·tre
tactus (nom masculí) tac·tus
tadjik (adjectiu) tad·jik
tadjik (nom masculí) tad·jik
tadjik (nom femení) tad·jik
taekwondo (nom masculí) ta·ek·won·do
taenita (nom femení) ta·e·ni·ta
taf-taf (nom masculí) taf-taf
taf-taf (interjecció locació adjectival) taf-taf
tafanari (nom masculí) ta·fa·na·ri
tafanejar (verb) ta·fa·ne·jar
tafaner (adjectiu) ta·fa·ner
tafaner (nom masculí) ta·fa·ner
tafanera (nom femení) ta·fa·ne·ra
tafanerament (adverbi) ta·fa·ne·ra·ment
tafaneria (nom femení) ta·fa·ne·ri·a
tafarra (nom femení) ta·far·ra
tafarra (nom masculí) ta·far·ra
tafarrejar (verb) ta·far·re·jar
tafarrer (adjectiu) ta·far·rer
tafetà (nom masculí) ta·fe·
tafia (nom femení) ta·fi·a
tafilet (nom masculí) ta·fi·let
tafileter (nom masculí) ta·fi·le·ter
tafiletera (nom femení) ta·fi·le·te·ra
tafileteria (nom femení) ta·fi·le·te·ri·a
tafocenosi (nom femení) ta·fo·ce·no·si
tafoi (interjecció) ta·foi
tafona (nom femení) ta·fo·na
tafoner (nom masculí) ta·fo·ner
tafonera (nom femení) ta·fo·ne·ra
tafonomia (nom femení) ta·fo·no·mi·a
tafonòmic (adjectiu) ta·fo··mic
tafrinals (nom femení) ta·fri·nals
tafulla (nom femení) ta·fu·lla
tafur (nom masculí) ta·fur
tafura (nom femení) ta·fu·ra
tafurejar (verb) ta·fu·re·jar
tafurer (nom masculí) ta·fu·rer
tafurera (nom femení) ta·fu·re·ra
tafureria (nom femení) ta·fu·re·ri·a
tagal (nom masculí) ta·gal
tagal (adjectiu) ta·gal
tagala (nom femení) ta·ga·la
tagàlog (adjectiu) ta··log
tagàlog (nom masculí) ta··log
tagàlog (nom femení) ta··log
tagamanentí (adjectiu) ta·ga·ma·nen·
tagamanentí (nom masculí) ta·ga·ma·nen·
tagamanentina (nom femení) ta·ga·ma·nen·ti·na
tagarí (adjectiu) ta·ga·
tagarí (nom masculí) ta·ga·
tagarina (nom femení) ta·ga·ri·na
tagarot (nom masculí) ta·ga·rot
tagín (nom masculí) ta·gín
tagmema (nom masculí) tag·me·ma
tahina (nom femení) ta·hi·na
tahírida (adjectiu) ta··ri·da
tahírida (nom masculí) ta··ri·da
tahírida (nom femení) ta··ri·da
tahitià (adjectiu) ta·hi·ti·à
tahitià (nom masculí) ta·hi·ti·à
tahitiana (nom femení) ta·hi·ti·a·na
tai (nom masculí) tai
tai (nom femení) tai
tai (adjectiu) tai
tai-txi-txuan (nom masculí) tai-txi-txu·an
taiasuids (nom masculí) ta·ia·suids
taifa (nom femení) tai·fa
taifa (nom masculí) tai·fa
taigà (nom femení) tai·
tailandès (adjectiu) tai·lan·dès
tailandès (nom masculí) tai·lan·dès
tailandesa (nom femení) tai·lan·de·sa
taina (nom femení) tai·na
taiwanès (adjectiu) tai·wa·nès
taiwanès (nom masculí) tai·wa·nès
taiwanesa (nom femení) tai·wa·ne·sa
tal (adjectiu) tal
tal (pronom) tal

101 - 200 de 5719 resultats amb t   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: