LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de divisió sil·làbica

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ParaulaSíl·labes
cabilenc (adjectiu) ca·bi·lenc
cabilenca (nom femení) ca·bi·len·ca
cabina (nom femení) ca·bi·na
cabiró (nom masculí) ca·bi·
cabirol (nom masculí) ca·bi·rol
cabiscol (nom masculí) ca·bis·col
cabiscola (nom femení) ca·bis·co·la
cabiscolia (nom femení) ca·bis·co·li·a
càbit (nom masculí) ·bit
cablar (verb) ca·blar
cablatge (nom masculí) ca·blat·ge
cable (nom masculí) ca·ble
cablegrafiar (verb) ca·ble·gra·fi·ar
cablegrama (nom masculí) ca·ble·gra·ma
cablejador (adjectiu) ca·ble·ja·dor
cablejador (nom masculí) ca·ble·ja·dor
cablejadora (nom femení) ca·ble·ja·do·ra
cablejar (verb) ca·ble·jar
cablejat (nom masculí) ca·ble·jat
cabler (nom masculí) ca·bler
cabocla (nom femení) ca·bo·cla
caboclo (adjectiu) ca·bo·clo
caboclo (nom masculí) ca·bo·clo
caboixó (nom masculí) ca·boi·
cabomba (nom femení) ca·bom·ba
cabonès (adjectiu) ca·bo·nès
cabonès (nom masculí) ca·bo·nès
cabonesa (nom femení) ca·bo·ne·sa
cabòria (nom femení) ca··ri·a
caboriejar (verb) ca·bo·ri·e·jar
cabot (nom masculí) ca·bot
cabota (adjectiu) ca·bo·ta
cabota (nom femení) ca·bo·ta
cabotada (nom femení) ca·bo·ta·da
cabotatge (nom masculí) ca·bo·tat·ge
caboteig (nom masculí) ca·bo·teig
cabotejar (verb) ca·bo·te·jar
cabotí (nom masculí) ca·bo·
cabra (nom femení) ca·bra
cabrada (nom femení) ca·bra·da
cabrafiga (nom femení) ca·bra·fi·ga
cabrafigar (verb) ca·bra·fi·gar
cabrafiguera (nom femení) ca·bra·fi·gue·ra
cabrafiguerar (nom masculí) ca·bra·fi·gue·rar
cabrales (nom masculí) ca·bra·les
cabrall (nom masculí) ca·brall
cabre (verb) ca·bre
cabreig (nom masculí) ca·breig
cabrejada (nom femení) ca·bre·ja·da
cabrejar (verb) ca·bre·jar
cabrella (nom femení) ca·bre·lla
cabrellot (nom masculí) ca·bre·llot
cabrenc (adjectiu) ca·brenc
cabrenc (nom masculí) ca·brenc
cabrenca (nom femení) ca·bren·ca
cabrer (nom masculí) ca·brer
cabrera (nom femení) ca·bre·ra
cabrerenc (adjectiu) ca·bre·renc
cabrerenc (nom masculí) ca·bre·renc
cabrerenca (nom femení) ca·bre·ren·ca
cabrerí (adjectiu) ca·bre·
cabrerí (nom masculí) ca·bre·
cabreria (nom femení) ca·bre·ri·a
cabrerina (nom femení) ca·bre·ri·na
cabrerot (nom masculí) ca·bre·rot
cabrestant (nom masculí) ca·bres·tant
cabreta (nom femení) ca·bre·ta
cabretenc (adjectiu) ca·bre·tenc
cabretenc (nom masculí) ca·bre·tenc
cabretenca (nom femení) ca·bre·ten·ca
càbria (nom femení) ·bri·a
cabrida (nom femení) ca·bri·da
cabridada (nom femení) ca·bri·da·da
cabridar (verb) ca·bri·dar
cabridella (nom femení) ca·bri·de·lla
cabrilenc (adjectiu) ca·bri·lenc
cabrilenc (nom masculí) ca·bri·lenc
cabrilenca (nom femení) ca·bri·len·ca
cabriola (nom femení) ca·bri·o·la
cabriolar (verb) ca·bri·o·lar
cabriolat (nom masculí) ca·bri·o·lat
cabriolé (nom masculí) ca·bri·o·
cabrissa (nom femení) ca·bris·sa
cabrit (nom masculí) ca·brit
cabriter (adjectiu) ca·bri·ter
cabritilla (nom femení) ca·bri·ti·lla
cabró (nom masculí) ca·bró
cabró (nom femení) ca·bró
cabró (adjectiu) ca·bró
cabrona (nom femení) ca·bro·na
cabronada (nom femení) ca·bro·na·da
cabrot (nom masculí) ca·brot
cabrota (nom femení) ca·bro·ta
cabrú (adjectiu) ca·brú
cabrum (nom masculí) ca·brum
cabrum (adjectiu) ca·brum
cabruna (nom femení) ca·bru·na
cabuda (nom femení) ca·bu·da
cabuderia (nom femení) ca·bu·de·ri·a
cabussada (nom femení) ca·bus·sa·da

101 - 200 de 11126 resultats amb c   anteriors següents

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: