LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
tabular tabulació
talar tala
tallar tallament, talla, tall
tamisar tamisatge
tamponar tamponament
tancar tancament, tancada
tapar tapament, tapada
taponar taponament
taquejar taqueig
tarifar tarifació
tartaritzar tartarització
tastar tastament, tast
tatuar tatuatge
tatxar tatx
taxar taxació
teclejar tecleig
tecnificar tecnificació
teixir teixidura
telecomandar telecomandament
telefonar telefonada
temperar temperament
temporitzar temporització
temprar temprament
temptar temptativa
temptejar tempteig
tenir teniment
tenyir tenyida, tint, tintura, tenyiment
teoritzar teorització
tergiversar tergiversació
terminar terminació
termocauteritzar termocauterització
terraplenar terraplenament, terraplenada
testificar testificació
tetanitzar tetanització
texturar texturació
tibar tibament
timbrar timbratge
tintar tintatge
tipificar tipificació
tirar tiratge, tirat, tir
tirotejar tiroteig
titil·lar titil·lació
titubar titubació
titubejar titubeig
titular titulació
tocar tocament, toc
tolerar tolerància
toleritzar tolerització
tolir tolidura
tombar tombada
tondosar tondosatge
tondre tosa
tonificar tonificació
topar topada
torbar torbament, torbació
torçar torta, torsió, torçament, torçada, torciment
torcar torciment
tòrcer torsió, tort
torejar toreig
tornar torna, tornada
torrar torrefacció, torrada
totalitzar totalització
trabucar trabucament
trabujar trabujada
traçar traçat, traçament
tractar tracte
traduir traducció
trafegar tràfec
traginar traginada, tragí
tragirar tragirament
traguejar tragueig
trair traïment, traïda
tramar tramatge, tramat
trametre trametiment, tramesa
tramitar tramitació
transbordar transbordament, transbord
transcendir transcendència
transcórrer transcurs
transcriure transcripció
transferir transferiment, transferència
transfigurar transfiguració
transfondre transfusió
transformar transformació
transgredir transgressió
transhumar transhumància
transigir transacció
transistoritzar transistorització
translimitar translimitació
transliterar transliteració
transmetre transmissió
transmigrar transmigració
transmutar transmutació
transpirar transpiració
transportar transportació, transport, transportament
transposar transposició
transsubstanciar transsubstanciació
transvasar transvasament
transvestir transvestiment
trasbalsar trasbalsament, trasbals
trascolar trascolament
traslladar trasllat, translació
trasmudar trasmudança, trasmudament
traspalar traspalament
traspassar traspàs
trasplantar trasplantació
traspuar traspuament
trastejar trasteig
trastocar trastocament
trastornar trastorn
travar travada
travessar travessada
treballar treballada, treball
trefilar trefilatge
tremolar tremolament
trempar tremp
trenar trenat
trencar trencament, trencadissa, trencada
trepanar trepanació
trepar trepatge, trepat
trepitjar trepitjada, trepig
trescar trescament, tresc
treure treta
triar triadissa, tria, triatge
tributar tributació
tricotar tricotatge
trillar trilla
trincar trinquis
tripartir tripartició
triplicar triplicació
trisecar trisecció
tritllejar tritlleig
triturar trituració
trivialitzar trivialització
trobar trobament, trobada
trompetejar trompeteig
trossejar trossejament
trotar trotada
trucar trucada
truncar truncament
tustar tust
tutejar tutejament
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

141 resultats

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: