LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
fabricar fabricació, fàbrica
facilitar facilitació
facturar facturació
fadar fadament
faixar faixada
fallar fallada
fallir falliment, fallença
falsar falsament, falsació
falsejar falsejament
falsificar falsificació
fangar fangada
fantasiar fantasieig
faraditzar faradització
farcir farciment
farfallejar farfalleig
fascinar fascinació
fatigar fatigació
fecundar fecundació
feixurar feixuració
felicitar felicitació
femar femada
feminitzar feminització
fendre fesa, fissió
fer fet, fer, faïment
fermar fermament
ferrar ferrament
fertilitzar fertilització
festejar festejament, festeig
fiançar fiançament
fiar fiança
ficar ficada
fidelitzar fidelització
figurar figuració
filar filada
filmar filmació
filtrar filtració
fimbrar fimbrament
finalitzar finalització
finançar finançament
fingir fingiment, ficció
finir finiment
fiscalitzar fiscalització
fitar fitació
fitxar fitxatge
fixar fixament, fixació, fixatge
flagel·lar flagel·lació
flairar flairada
flamarejar flamareig
flamejar flameig
flanquejar flanqueig
flectir flexió
flexibilitzar flexibilització
flirtar flirt
florejar floreig
florir floriment, florida
fluctuar fluctuació
fluïdificar fluïdificació
fluir fluència
fluorar fluoració
focalitzar focalització
fogallejar fogalleig
foguejar foguejament, fogueig
folgar folgança
foliar foliació
fomentar fomentació, foment
fonamentar fonamentació
fondejar fondeig
fondre fosa, fusió
foradar foradament
foragitar foragitament
foraviar foraviament
forçar forçament
forcejar forcejament
forjar forja
formalitzar formalització
formar formació
formatar formatació
formiguejar formigueig
formular formulació
fornicar fornicació
fornir forniment
fortificar fortificació
fosfatar fosfatació
fosforar fosforització
fosforitzar fosforització
fossilitzar fossilització
fotosensibilitzar fotosensibilització
fraccionar fraccionament
fragmentar fragmentació
francesitzar francesització
franquejar franqueig
fregar fricció, fregament, fregada, frega
fregir fregitel·la, fregida
fremir fremiment
frenar frenada
freqüentar freqüentació
fresar fresa
fricatitzar fricatització
frisar frisatge, frisat
fructificar fructificació
fruir fruïció
frunzir frunzit
frustrar frustració
fugir fugida
fulgurar fulguració
fulminar fulminació
fumar fumada
fumigar fumigació
funcionar funcionament
fundar fundació
furgar furgada
furtar furt
fustigar fustigació
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

113 resultats

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: