LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
pacificar pacificació
paganitzar paganització
pagar pagament, paga
paginar paginació
pair païda
pairar paire
paladejar paladeig
palatalitzar palatalització
palejar paleig
paletitzar paletització
palpar palpament, palpada, palpació, palp
palpejar palpeig
pal·liar pal·liació
pampalluguejar pampallugueig
panificar panificació
pansir pansiment
papallonejar papalloneig
paralitzar paralització
parametritzar parametrització
parangonar parangonació
parar parada
parcel·lar parcel·lació
parificar parificació
parir part, parida
parlar parlar
parpellejar parpelleig
parrupar parrupeig
parrupejar parrupeig
participar participació
particularitzar particularització
partionar partionament
partir partició, partença
passar passatge, passament, passada, pas
passejar passejada, passeig
passivar passivació
pastar pastament, pastada
pasteuritzar pasteurització
pasturar pasturatge, pastura
patinar patinatge
patir patiment, passió
patrocinar patrocini
pavimentar pavimentació
pecar pecat
pedalejar pedaleig
pegar pegada
pelar pelada, pela
pellar pelladura
pel·letitzar pel·letització
penalitzar penalització
penedir penediment
penetrar penetrament, penetració
penjar penjament, penjada
pensar pensament
pentinar pentinament, pentinada, pentinat
peptitzar peptització
peraltar peraltatge
percaçar percaçament
percebre percepció
percudir percussió, percudida
perdonar perdonança, perdó
perdre perdició, perdiment, pèrdua
peregrinar peregrinació
perfeccionar perfeccionament
perfondre perfusió
perforar perforament, perforació
perioditzar periodització
perllongar perllongament
permetre permissió
permutar permutació
perorar peroració
peroxidar peroxidació
perpetrar perpetració
perpetuar perpetuació
perquirir perquisició
perseguir perseguiment, persecució
perseverar perseverança, perseveració, persever
persistir persistència
personalitzar personalització, personalisme
personificar personificació
persorbir persorció
perspirar perspiració
persuadir persuasió
pertorbar pertorbació
pervertir pervertiment, perversió
perviure pervivència
pesar pesada, pesatge
pescar pesquera, pesca, pesquer
pessigar pessigada
pessigollejar pessigolleig
pestanyejar pestanyeig
petar petada
petarrellejar petarrelleig
petonejar petoneig
petrificar petrificació
picar picament, picadura, picadissa, picada
piconar piconatge, piconament
pignorar pignoració
pillar pillatge
pilotar pilotatge
pilotejar piloteig
pinçar pinçada
pintar pintat, pintada, pintat
piratejar pirateig
pisar pisada
pitjar pitjament, pitjada
pitjorar pitjorament, pitjora
piular piulada
pivotar pivot
pixar pixada
placar placatge
plagiar plagi
planar planatge
planejar planejament
planificar planificació
plantar plantada, plantació
plantejar plantejament
planxar planxada
plànyer plany, planyiment, plant
plasmar plasmació
plastificar plastificació
pledejar pledeig
plegar plegó, plegament, plegatge
plomar plomada
plorar plor
ploriquejar ploriqueig
ploure ploguda
poblar poblament, població
podar podada, poda
poetitzar poetització
polaritzar polarització
polimeritzar polimerització
polir poliment
politiquejar politiqueig
polititzar politització
polsar pulsació
polvoritzar polvorització
pol·linitzar pol·linització
pol·luir pol·lució
ponderar ponderació
popularitzar popularització
porfiritzar porfirització
porquejar porquejada
portar portament, portada, port
posar posa, posada
posicionar posicionament
posposar posposició
posseir possessió
postergar postergació
postular postulació
potenciar potenciació
pouar pouada
prear preament, prea
precedir precedència
precintar precintament
precipitar precipitació
preconitzar preconització
predestinar predestinació
predeterminar predeterminació
predicar predicació
predir predicció
predisposar predisposició
preferir preferència
prefigurar prefiguració
prefixar prefixió, prefixació
pregar pregària, prec
pregustar pregustació
prejutjar prejudici
prelibar prelibació
premeditar premeditació
prémer premuda
premsar premsatge, premsament, premsada
prendre presó, presa, prensió
preocupar preocupació
preordinar preordinació
preparar preparació
preposar preposició
preposterar preposteració
prescriure prescripció
presentar presentació
preservar preservació
presidir presidència
presonitzar presonització
pressuposar pressuposició
pressuritzar pressurització
prestar préstec, prestament, prestació
presumir presumpció
pretendre pretensió
preterir preterició
prevaler prevalença
prevaricar prevaricació
prevenir prevenció
preveure previsió
prisar prisatge, prisat
privatitzar privatització
procedir processió
processar processament
proclamar proclamació
procrear procreació
prodigar prodigalitat
produir producció
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

251 resultats - (resultats 0 - 200) • següents

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: