LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
eclipsar eclipsament
edificar edifici, edificació
editar edició
educar educació
eduir educció
edulcorar edulcoració
efectuar efectuació
efeminar efeminació
efluir efluència
eixalar eixalada
eixamenar eixamenament, eixamenada
eixamplar eixample, eixamplament, eixampla
eixancarrar eixancarrament
eixir eiximent
eixordar eixordament
eixugar eixugó, eixugada
ejacular ejaculació
elaborar elaboració
electrificar electrificació
electritzar electrització
electrocutar electrocució
elegir elecció
elevar elevació
elidir elisió
eliminar eliminació
elucidar elucidació
elucubrar elucubració
eludir elusió
emanar emanació
emancipar emancipació
emascular emasculació
embadalir embadaliment
embadocar embadocament
embafar embafament
embajanir embajaniment
embalar embalatge, embalament
embalbir embalbiment
emballestar emballestament
embalsamar embalsamament
embarassar embaràs
embarbussar embarbussament
embarcar embarcament
embarriar embarriada
embassar embassament, embassada
embellir embelliment
embenar embenament
emblanquinar emblanquinament, emblanquinada
emblanquir emblanquiment
embocar embocament, embocada, emboc
embogir embogiment
emboirar emboirament
embolcallar embolcallament
embolicar embolicament
embornar embornament
emborrar emborrada
emborrassar emborrassament
emboscar emboscada
embossar embós
embotellar embotellament
embotigar embotigament
embotir embotit, embotiment, embotició
embragar embragament
embravir embraviment
embriagar embriagament
embrocar embrocació
embrollar embrollament
embruixar embruixament
embrunir embruniment
embrutir embrutiment
embussar embussament
emergir emergència
emetre emissió
emfatitzar emfatització
emigrar emigració
emmagatzemar emmagatzematge
emmaleir emmaleïment
emmandrir emmandriment
emmanegar emmanegament
emmarcar emmarcament
emmatxucar emmatxucament
emmetzinar emmetzinament
emmidonar emmidonament
emmirallar emmirallament
emmordassar emmordassament
emmorenir emmoreniment
emmotllar emmotllament
emmudir emmudiment
emmurallar emmurallament
emmusteir emmusteïment
empadronar empadronament
empaitar empait
empalar empalament
empallegar empallegament
empalmar empalmament
empantanegar empantanegament
empaperar empaperament
empaquetar empaquetament
emparar empara, emparança, emparament
emparaular emparaulament
emparedar emparedament
emparentar emparentament
empassar empassada
empastar empastament
empastellar empastellament
empastifar empastifada
empatar empat
empavonar empavonament
empedrar empedrament
empedreir empedreïment
empeltar empeltament, empelt
empènyer empenyiment
empenyorar empenyorament
emperesir emperesiment
empescar empescada
empetitir empetitiment
empilar empilament
empipar empipament
empitjorar empitjorament
empitrar empitrada
empiular empiulament, empiuladura
empixonar empixonament
emplaçar emplaçament
emplenar emplenament
empobrir empobriment
empolainar empolainament
empoltronir empoltroniment
emportar emportament
empostissar empostissament
emprar empriu, emprament
emprenyar emprenyament
empresonar empresonament
emprimar emprimació
emprovar emprova
empudegar empudegament
emular emulació
enaiguar enaiguament
enaltir enaltiment
enamorar enamorament
enamoriscar enamoriscament
enarcar enarcament
enardir enardiment
enartar enartament
enasprir enaspriment
encabir encabiment
encaboriar encaboriament
encadenar encadenament
encaixar encaixada, encaixament, encaix
encalbir encalbiment
encalçar encalçament, encalç
encallar encallament
encallir encalliment
encamellar encamellada
encaminar encaminament
encanalar encanalament
encantar encantament, encantació
encanyonar encanyonada
encapçalar encapçalament
encarar encarament
encarcerar encarcerament
encarir encariment
encarnar encarnament, encarnació
encarranquinar encarranquinament
encarregar encàrrec
encarrerar encarrerament
encarrilar encarrilament
encartar encartament
encartonar encartonament
encasellar encasellament
encastar encastament, encast
encastellar encastellament
encaterinar encaterinament
encatifar encatifat, encatifament
encativar encativament
encauar encauament
encavalcar encavalcament
encavallar encavallament
encebar encebament
encegar encegament
encendre encesa, enceniment
encensar encensament
encerar encerament, encerada
encercar encercament
encerclar encerclament
encertar encert
encestar encestada
encetar encetament
encimbellar encimbellament
encisar encís
encistar encistament
encistellar encistellada
enclavar enclavament
encloure enclosa
encoblar encoblament
encobrir encobriment
encofurnar encofurnament
encolar encolada
encomanar encomanda, encomanament
enconar enconament
encongir encongiment
encontrar encontre, encontrada
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

750 resultats - (resultats 0 - 200) • següents

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: