LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
badallar badall
badar badada
baixar baixament, baixada
baladrejar baladreig
balafiar balafiament
balancejar balanceig
balandrejar balandreig
balbotejar balboteig
balbucejar balbuceig
balcanitzar balcanització
baldar baldament
balejar baleig
ballar ballada, ball
bandejar bandejament
bandir bandiment
banyar banyada, bany
barallar baralla
barbotejar barboteig
barranquejar barranqueig
barrejar barreja
barrinar barrinament
barriscar barriscada, barrisc
bascular basculació
bastir bastiment
batre batuda, batement
beatificar beatificació
belluguejar bellugueig
beneficiar benefici
beneir benedicció
besar besament
bescantar bescantament
bescanviar bescanvi
bescomptar bescompte
besotejar besoteig
bestreure bestreta
bilabialitzar bilabialització
billonar billonatge
bisellar bisellatge, bisellament
bitllar bitllada
blanquejar blanqueig
blasmar blasme
bleixar bleix
blindar blindatge
blocar blocatge
bloquejar bloqueig
bobinar bobinatge
bofegar bofegament
boixar boixadura
bolcar bolcada, bolc
bollar bollament
bombar bombament, bombada, bombatge
bombardejar bombardeig
bombejar bombejament, bombeig
bombollejar bombolleig
bonegar bonegada
bonificar bonificació
bordar bordadissa, bordada
bordonar bordonament
bornar borneig
borronar borronada
bracejar braceig
bregar bregada, bregatge
brescar brescadura
bressar bressada
bretxificar bretxificació
brindar brindis
brodar brodat, brodadura, brodada
bromerejar bromereig
bronzejar bronzejament
brostar brostada
brotar brotada
brunyir brunyiment
brunzir brunziment
bufar bufit, bufament, bufada
bufetejar bufeteig
buidar buidament, buidada
buixardar buixardada
bullir bulliment, bullidera, bullició
burlar burleria, burla
burocratitzar burocratització
bussejar busseig
bustiar bustiada
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

82 resultats

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: