LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
vaccinar vaccinació
vacil·lar vacil·lació
vacunar vacunació
vagarejar vagareig
validar validació
valorar valoració
vaporitzar vaporització
variar variació
vedar veda
vegetar vegetació
vehicular vehiculació
velar veladura, velació
velaritzar velarització
vèncer venciment
vendre vendició, venda
venerar veneració
venir vinguda
venjar venjament, venjança
ventar ventament
ventilar ventilació
verbalitzar verbalització
verberar verberació
verificar verificació
verolar verolada
versificar versificació
vertebrar vertebració
vessar vessament, vessada
vestir vestiment, vestició
vetllar vetllada, vetlla
veure visió
vexar vexació
vigilar vigilància
vigoritzar vigorització
vinclar vinclament
vincular vinculació
vindicar vindicació
violar violació
virar viratge, virada
visitar visitació, visita
visualitzar visualització
visurar visura
vitalitzar vitalització
vitrificar vitrificació
vituperar vituperació
vivificar vivificació
vocalitzar vocalització
vociferar vociferació
vogar vogament, vogada, voga
volar voladura, volada, vol
volatilitzar volatilització
voler volença
voletejar voleteig
voltejar volteig
vomitar vòmit
votar votació
vulgaritzar vulgarització
vulnerar vulneració
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

57 resultats

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: