LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
obeir obediència
objectivar objectivació
objurgar objurgació
oblidar oblit, oblidament
obliterar obliteració
obnubilar obnubilació
obrar obratge, obradura
obrir obriment, obertura
obscurir obscuriment
observar observació
obstruir obstrucció
obtenir obteniment, obtenció
obturar obturació
occidentalitzar occidentalització
occir occisió
occitanitzar occitanització
ocloure oclusió
ocultar ocultació
ocupar ocupació
ofegar ofegament
ofendre ofensa
oferir oferta, oferiment
ofuscar ofuscament, ofuscació
oir oïda, oïment
ombrejar ombreig
ometre omissió
omplir ompliment
ondular ondulació
onejar oneig
operar operació
oposar oposició
oprimir opressió
opsonitzar opsonització
optimar optimació
optimitzar optimització
opugnar opugnació
ordenar ordenament, ordenació
ordir ordidura
orejar orejada
organitzar organització
orientalitzar orientalització
orientar orientació
orinar orinada
ormejar ormeig
ornamentar ornamentació
orsar orsada, orsa
oscil·lar oscil·lació
ossificar ossificació
ostentar ostentació
oxidar oxidació
oxigenar oxigenació
ozonitzar ozonització
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

52 resultats

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: