LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Paraules per lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ia

ib

ic

id

ie

if

ig

ih

ii

ij

ik

il

im

in

io

ip

iq

ir

is

it

iu

iv

iw

ix

iy

iz

imada - nom femení
imaginable - adjectiu
imaginació - nom femení
imaginaire - nom masculí
imaginaire - nom femení
imaginar - verb
imaginari - adjectiu
imaginària - nom femení
imaginària - nom masculí
imaginàriament - adverbi
imaginatiu - adjectiu
imaginativa - nom femení
imaginisme - nom masculí
imaginista - adjectiu
imaginista - nom masculí
imaginista - nom femení
imago - nom masculí
imam - nom masculí
imamat - nom masculí
imamita - adjectiu
imamita - nom masculí
imamita - nom femení
imant - nom masculí
imantació - nom femení
imantar - verb
imatge - nom femení
imatger - nom masculí
imatger - adjectiu
imatgera - nom femení
imatgeria - nom femení
imatgisme - nom masculí
imatgista - adjectiu
imatgista - nom masculí
imatgista - nom femení
imatjat - adjectiu
imbatibilitat - nom femení
imbatible - adjectiu
imbatut - adjectiu
imbècil - adjectiu
imbècil - nom masculí
imbècil - nom femení
imbècilment - adverbi
imbecil·litat - nom femení
imberbe - adjectiu
imbescanviable - adjectiu
imbevible - adjectiu
imbibició - nom femení
imbricació - nom femení
imbricar - verb
imbricat - adjectiu
imbuïble - adjectiu
imbuïment - nom masculí
imbuir - verb
imida - nom femení
imidazole - nom masculí
imido - nom masculí
imina - nom femení
imino - nom masculí
iminoàcid - nom masculí
imitable - adjectiu
imitació - nom femení
imitador - adjectiu
imitador - nom masculí
imitadora - nom femení
imitar - verb
imitatiu - adjectiu
imitativament - adverbi
immaculat - adjectiu
immadur - adjectiu
immaduresa - nom femení
immancable - adjectiu
immancablement - adverbi
immanejable - adjectiu
immanència - nom femení
immanent - adjectiu
immanentisme - nom masculí
immanentista - adjectiu
immanentista - nom masculí
immanentista - nom femení
immarcescible - adjectiu
immarcesciblement - adverbi
immaridable - adjectiu
immaterial - adjectiu
immaterialisme - nom masculí
immaterialitat - nom femení
immaterialització - nom femení
immaterialitzar - verb
immaterialment - adverbi
immatriculació - nom femení
immatricular - verb
immatur - adjectiu
immaturitat - nom femení
immediació - nom femení
immediat - adjectiu
immediatament - adverbi
immediatesa - nom femení
immedicable - adjectiu
immeditat - adjectiu
immemorable - adjectiu
immemorial - adjectiu
immenjable - adjectiu
immens - adjectiu
immensament - adverbi
immensitat - nom femení
immensurabilitat - nom femení
immensurable - adjectiu
immerescudament - adverbi
immerescut - adjectiu
immergent - adjectiu
immergible - adjectiu
immergir - verb
immeritat - adjectiu
immeritori - adjectiu
immers - adjectiu
immersió - nom femení
immersionisme - nom masculí
immersionista - adjectiu
immersionista - nom masculí
immersionista - nom femení
immersiu - adjectiu
immersor - adjectiu
immesurabilitat - nom femení
immesurable - adjectiu
immetòdic - adjectiu
immetòdicament - adverbi
immigració - nom femení
immigrada - nom femení
immigrant - adjectiu
immigrant - nom masculí
immigrant - nom femení
immigrar - verb
immigrat - adjectiu
immigrat - nom masculí
immigratori - adjectiu
immillorable - adjectiu
immillorablement - adverbi
imminència - nom femení
imminent - adjectiu
imminentment - adverbi
immiscibilitat - nom femení
immiscible - adjectiu
immiscir - verb
immissari - adjectiu
immissari - nom masculí
immissió - nom femení
immitigable - adjectiu
immixtió - nom femení
immòbil - adjectiu
immobiliari - adjectiu
immobiliària - nom femení
immobilisme - nom masculí
immobilista - adjectiu
immobilista - nom masculí
immobilista - nom femení
immobilitat - nom femení
immobilització - nom femení
immobilitzador - adjectiu
immobilitzar - verb
immobilitzat - adjectiu
immòbilment - adverbi
immoble - adjectiu
immoble - nom masculí
immoderació - nom femení
immoderadament - adverbi
immoderat - adjectiu
immodest - adjectiu
immodestament - adverbi
immodèstia - nom femení
immòdic - adjectiu
immodificable - adjectiu
immodulable - adjectiu
immodulat - adjectiu
immolació - nom femení
immolador - adjectiu
immolador - nom masculí
immoladora - nom femení
immolar - verb
immoral - adjectiu
immoralisme - nom masculí
immoralitat - nom femení
immoralment - adverbi
immortal - adjectiu
immortal - nom femení
immortalisme - nom masculí
immortalitat - nom femení
immortalitzar - verb
immortalment - adverbi
immortificació - nom femení
immortificat - adjectiu
immotivadament - adverbi
immotivat - adjectiu
immund - adjectiu
immundícia - nom femení
immune - adjectiu
immunitari - adjectiu
immunitat - nom femení
immunització - nom femení
immunitzador - adjectiu
immunitzar - verb
immunocompatibilitat - nom femení
immunocompetència - nom femení
immunodeficiència - nom femení
immunodeficient - adjectiu
immunodeficient - nom masculí
immunodeficient - nom femení
immunodepressor - adjectiu
immunodepressor - nom masculí
immunoelectroforesi - nom femení
immunofluorescència - nom femení
immunogen - adjectiu
immunogen - nom masculí
immunoglobulina - nom femení
immunòleg - nom masculí
immunòloga - nom femení
immunologia - nom femení
immunològic - adjectiu
immunopatologia - nom femení
immunoproteïna - nom femení
immunoquímica - nom femení
immunostimulant - adjectiu
immunostimulant - nom masculí
immunosupressió - nom femení
immunosupressor - adjectiu
immunosupressor - nom masculí
immunoteràpia - nom femení
immusteïble - adjectiu
immustigable - adjectiu
immutabilitat - nom femení
immutable - adjectiu
immutablement - adverbi
immutació - nom femení
immutar - verb
immutatiu - adjectiu
impacció - nom femení
impaciència - nom femení
impacient - adjectiu
impacientar - verb
impacientment - adverbi
impactant - adjectiu
impactar - verb
impacte - nom masculí
impagable - adjectiu
impagada - nom femení
impagament - nom masculí
impagat - adjectiu
impagat - nom masculí
impaïble - adjectiu
impala - nom masculí
impalpabilitat - nom femení
impalpable - adjectiu
impanació - nom femení
impar - adjectiu
imparable - adjectiu
imparcial - adjectiu
imparcialitat - nom femení
imparcialment - adverbi
imparell - adjectiu
imparidigitat - adjectiu
imparipinnat - adjectiu
imparisil·làbic - adjectiu
imparitat - nom femení
impartibilitat - nom femení
impartible - adjectiu
impartir - verb
impassable - adjectiu
impassibilitat - nom femení
impassible - adjectiu
impassiblement - adverbi
impàvid - adjectiu
impàvidament - adverbi
impavidesa - nom femení
impecabilitat - nom femení
impecable - adjectiu
impedància - nom femení
impedible - adjectiu
impedida - nom femení
impedient - adjectiu
impediment - nom masculí
impedimenta - nom femení
impedir - verb
impedit - adjectiu
impedit - nom masculí
impeditiu - adjectiu
impel·lent - adjectiu
impel·lir - verb
impenetrabilitat - nom femení
impenetrable - adjectiu
impenetrablement - adverbi
impenitència - nom femení
impenitent - adjectiu
impenitentment - adverbi
impennat - adjectiu
impennat - nom masculí
impensa - nom femení
impensable - adjectiu
impensadament - adverbi
impensat - adjectiu
imperant - adjectiu
imperar - verb
imperatiu - adjectiu
imperatiu - nom masculí
imperativament - adverbi
imperatori - adjectiu
imperatòria - nom femení
imperatorial - adjectiu
imperatorialment - adverbi
imperceptibilitat - nom femení
imperceptible - adjectiu
imperceptiblement - adverbi
imperdible - adjectiu
imperdible - SUBAMB
imperdonable - adjectiu
imperdonablement - adverbi
imperfecció - nom femení
imperfectament - adverbi
imperfecte - adjectiu
imperfectibilitat - nom femení
imperfectible - adjectiu
imperfectiu - adjectiu
imperfet - adjectiu
imperfet - nom masculí
imperforable - adjectiu
imperforació - nom femení
imperforat - adjectiu
imperi - nom masculí
imperial - adjectiu
imperial - nom masculí
imperial - nom femení
imperialisme - nom masculí
imperialista - adjectiu
imperialista - nom masculí
imperialista - nom femení
imperible - adjectiu
imperícia - nom femení
imperiós - adjectiu
imperiosament - adverbi
imperit - adjectiu
imperitament - adverbi
impermeabilitat - nom femení
impermeabilització - nom femení
impermeabilitzant - nom masculí
impermeabilitzar - verb
impermeable - adjectiu
impermeable - nom masculí
impermeablement - adverbi
impermissible - adjectiu
impermutabilitat - nom femení
impermutable - adjectiu
impersonal - adjectiu
impersonal - nom masculí
impersonalitat - nom femení
impersonalitzar - verb
impersonalment - adverbi
impersuasibilitat - nom femení
impersuasible - adjectiu
impertèrrit - adjectiu
impertèrritament - adverbi
impertinència - nom femení
impertinent - adjectiu
impertinent - nom masculí
impertinent - nom femení
impertinentment - adverbi
impertorbabilitat - nom femení
impertorbable - adjectiu
impertorbablement - adverbi
impetigen - nom masculí
impetiginós - adjectiu
impetiginós - nom masculí
impetiginosa - nom femení
impetrable - adjectiu
impetració - nom femení
impetrant - adjectiu
impetrar - verb
impetratori - adjectiu
ímpetu - nom masculí
impetuós - adjectiu
impetuosament - adverbi
impetuositat - nom femení
impiadós - adjectiu
impiadosament - adverbi
impiament - adverbi
impietat - nom femení
impietós - adjectiu
impietosament - adverbi
impiu - adjectiu
implacabilitat - nom femení
implacable - adjectiu
implacablement - adverbi
implacentari - adjectiu
implant - nom masculí
implantació - nom femení
implantar - verb
implegable - adjectiu
implementació - nom femení
implementar - verb
implex - adjectiu
implexió - nom femení
implicació - nom femení
implicar - verb
implicatura - nom femení
implícit - adjectiu
implícitament - adverbi
implorable - adjectiu
imploració - nom femení
implorador - adjectiu
implorar - verb
implosió - nom femení
implosiu - adjectiu
implume - adjectiu
impluvi - nom masculí
impolaritzable - adjectiu
impolític - adjectiu
impolíticament - adverbi
impol·lut - adjectiu
imponderabilitat - nom femení
imponderable - adjectiu
imponderable - nom masculí
imponderablement - adverbi
imponent - adjectiu
imponentment - adverbi
impopular - adjectiu
impopularitat - nom femení
impopularment - adverbi
import - nom masculí
importable - adjectiu
importació - nom femení
importador - adjectiu
importador - nom masculí
importadora - nom femení
importància - nom femení
important - adjectiu
importantment - adverbi
importar - verb
importú - adjectiu
importunament - adverbi
importunar - verb
importunitat - nom femení
imposable - adjectiu
imposant - adjectiu
imposant - nom masculí
imposant - nom femení
imposantment - adverbi
imposar - verb
imposició - nom femení
impòsit - nom masculí
impositiu - adjectiu
impositor - nom masculí
impositora - nom femení
impossibilitada - nom femení
impossibilitar - verb
impossibilitat - adjectiu
impossibilitat - nom femení
impossibilitat - nom masculí
impossible - adjectiu
impossible - nom masculí
impossiblement - adverbi
impost - nom masculí
imposta - nom femení
impostació - nom femení
impostar - verb
impostor - nom masculí
impostora - nom femení
impostura - nom femení
impotable - adjectiu
impotència - nom femení
impotent - adjectiu
impotent - nom masculí
impotent - nom femení
impotentment - adverbi
impracticabilitat - nom femení
impracticable - adjectiu
imprecació - nom femení
imprecador - adjectiu
imprecador - nom masculí
imprecadora - nom femení
imprecar - verb
imprecatori - adjectiu
imprecís - adjectiu
imprecisió - nom femení
impredictibilitat - nom femení
impredictible - adjectiu
impregnabilitat - nom femení
impregnable - adjectiu
impregnació - nom femení
impregnar - verb
impremeditació - nom femení
impremeditadament - adverbi
impremeditat - adjectiu
impremta - nom femení
impremtar - verb
impremter - nom masculí
impremtera - nom femení
imprès - nom masculí
imprès - adjectiu
imprescindible - adjectiu
imprescindiblement - adverbi
imprescriptibilitat - nom femení
imprescriptible - adjectiu
imprescriptiblement - adverbi
impresentable - adjectiu
impressibilitat - nom femení
impressible - adjectiu
impressió - nom femení
impressionabilitat - nom femení
impressionable - adjectiu
impressionant - adjectiu
impressionar - verb
impressionisme - nom masculí
impressionista - adjectiu
impressionista - nom masculí
impressionista - nom femení
impressor - adjectiu
impressor - nom masculí
impressora - nom femení
imprestable - adjectiu
imprevisible - adjectiu
imprevisió - nom femení
imprevisor - adjectiu
imprevist - adjectiu
imprevist - nom masculí
imprevistament - adverbi
imprimàtur - nom masculí
imprimibilitat - nom femení
imprimible - adjectiu
imprimir - verb
improbabilitat - nom femení
improbable - adjectiu
improbablement - adverbi
ímprobament - adverbi
ímprobe - adjectiu
improbiós - adjectiu
improbiosament - adverbi
improbitat - nom femení
improcedència - nom femení
improcedent - adjectiu
improcedentment - adverbi
improductiu - adjectiu
improductivament - adverbi
improductivitat - nom femení
improduïble - adjectiu
impromptu - nom masculí
impronunciable - adjectiu
improperar - verb
improperi - nom masculí
improperiós - adjectiu
impropi - adjectiu
impròpiament - adverbi
impropietat - nom femení
improrrogable - adjectiu
improvació - nom femení
improvar - verb
improvatiu - adjectiu
improvís - adjectiu
improvisable - adjectiu
improvisació - nom femení
improvisadament - adverbi
improvisador - adjectiu
improvisador - nom masculí
improvisadora - nom femení
improvisament - adverbi
improvisar - verb
improvisat - adjectiu
imprudència - nom femení
imprudent - adjectiu
imprudent - nom masculí
imprudent - nom femení
imprudentment - adverbi
impúber - adjectiu
impúber - nom masculí
impúber - nom femení
impublicable - adjectiu
impudència - nom femení
impudent - adjectiu
impudentment - adverbi
impúdic - adjectiu
impúdicament - adverbi
impudícia - nom femení
impudicícia - nom femení
impudicitat - nom femení
impudor - nom masculí
impugnabilitat - nom femení
impugnable - adjectiu
impugnació - nom femení
impugnador - adjectiu
impugnador - nom masculí
impugnadora - nom femení
impugnant - adjectiu
impugnant - nom masculí
impugnant - nom femení
impugnar - verb
impugnatiu - adjectiu
impujable - adjectiu
impuls - nom masculí
impulsar - verb
impulsió - nom femení
impulsional - adjectiu
impulsiu - adjectiu
impulsiu - nom masculí
impulsiva - nom femení
impulsivament - adverbi
impulsivitat - nom femení
impulsor - adjectiu
impulsor - nom masculí
impulsora - nom femení
impune - adjectiu
impunement - adverbi
impunibilitat - nom femení
impunit - adjectiu
impunitat - nom femení
impur - adjectiu
impurament - adverbi
impuresa - nom femení
impurificació - nom femení
impurificador - adjectiu
impurificar - verb
impuritat - nom femení
imputabilitat - nom femení
imputable - adjectiu
imputació - nom femení
imputador - adjectiu
imputador - nom masculí
imputadora - nom femení
imputar - verb
imputrescibilitat - nom femení
imputrescible - adjectiu

625 resultats

Lèxic Obert Flexionat de Català

El LOCF és un conjunt de recursos lingüístics orientat al gran públic, però també a la comunitat científica. Es tracta d’una eina per a tots els que treballen en llengua catalana o tenen interès o dubtes sobre el seu funcionament. Tots els continguts del LOCF es troben en constant desenvolupament.