LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Paraules per lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ia

ib

ic

id

ie

if

ig

ih

ii

ij

ik

il

im

in

io

ip

iq

ir

is

it

iu

iv

iw

ix

iy

iz

inabastable - adjectiu
inabolible - adjectiu
inabordable - adjectiu
inabrogable - adjectiu
inabstinència - nom femení
inacabable - adjectiu
inacabat - adjectiu
inaccentuat - adjectiu
inacceptabilitat - nom femení
inacceptable - adjectiu
inaccessibilitat - nom femení
inaccessible - adjectiu
inaccessiblement - adverbi
inacció - nom femení
inaclimatable - adjectiu
inaconseguible - adjectiu
inacordable - adjectiu
inacostable - adjectiu
inacostumat - adjectiu
inactínic - adjectiu
inactiu - adjectiu
inactivació - nom femení
inactivar - verb
inactivitat - nom femení
inacusatiu - adjectiu
inadaptabilitat - nom femení
inadaptable - adjectiu
inadaptació - nom femení
inadaptada - nom femení
inadaptat - adjectiu
inadaptat - nom masculí
inadequació - nom femení
inadequadament - adverbi
inadequat - adjectiu
inadmissibilitat - nom femení
inadmissible - adjectiu
inadoptable - adjectiu
inadvertència - nom femení
inadvertidament - adverbi
inadvertit - adjectiu
inaguantable - adjectiu
inajornable - adjectiu
inaliable - adjectiu
inalienabilitat - nom femení
inalienable - adjectiu
inalterabilitat - nom femení
inalterable - adjectiu
inalterablement - adverbi
inalterat - adjectiu
inamissibilitat - nom femení
inamissible - adjectiu
inamovibilitat - nom femení
inamovible - adjectiu
inanalitzable - adjectiu
inanició - nom femení
inanimat - adjectiu
inanitat - nom femení
inapagable - adjectiu
inapaivagable - adjectiu
inapel·labilitat - nom femení
inapel·lable - adjectiu
inapel·lablement - adverbi
inapercebut - adjectiu
inapetència - nom femení
inapetent - adjectiu
inaplicable - adjectiu
inaplicació - nom femení
inaplicat - adjectiu
inapreciable - adjectiu
inaprehensible - adjectiu
inaprès - adjectiu
inapte - adjectiu
inaregat - adjectiu
inarticulable - adjectiu
inarticuladament - adverbi
inarticulat - adjectiu
inarticulat - nom masculí
inassequible - adjectiu
inassimilable - adjectiu
inassistència - nom femení
inassolible - adjectiu
inatacable - adjectiu
inatenció - nom femení
inaudible - adjectiu
inaudit - adjectiu
inauguració - nom femení
inaugural - adjectiu
inaugurar - verb
inautèntic - adjectiu
inavaluable - adjectiu
inavesat - adjectiu
inca - nom masculí
inca - nom femení
inca - adjectiu
incaic - adjectiu
incalculable - adjectiu
incalculablement - adverbi
incandescència - nom femení
incandescent - adjectiu
incansable - adjectiu
incansablement - adverbi
incantable - adjectiu
incanviable - adjectiu
incapaç - adjectiu
incapacitació - nom femení
incapacitada - nom femení
incapacitar - verb
incapacitat - nom femení
incapacitat - adjectiu
incapacitat - nom masculí
incaparina - nom femení
incarceració - nom femení
incarcerar - verb
incardinació - nom femení
incardinar - verb
incasable - adjectiu
incaut - adjectiu
incaut - nom masculí
incauta - nom femení
incautament - adverbi
incedible - adjectiu
incendi - nom masculí
incendiar - verb
incendiari - adjectiu
incendiari - nom masculí
incendiària - nom femení
incendiarisme - nom masculí
incensurable - adjectiu
incentiu - nom masculí
incentivació - nom femení
incentivar - verb
incentre - nom masculí
incert - adjectiu
incertament - adverbi
incertesa - nom femení
incertitud - nom femení
incessable - adjectiu
incessablement - adverbi
incessant - adjectiu
incessantment - adverbi
incest - nom masculí
incestuós - adjectiu
incestuós - nom masculí
incestuosa - nom femení
incestuosament - adverbi
incicatritzable - adjectiu
incidència - nom femení
incident - adjectiu
incident - nom masculí
incidental - adjectiu
incidentalment - adverbi
incidentment - adverbi
incidir - verb
incinerable - adjectiu
incineració - nom femení
incinerador - adjectiu
incinerador - nom masculí
incinerar - verb
incipiència - nom femení
incipient - adjectiu
íncipit - nom masculí
incircumcís - adjectiu
incircumcisió - nom femení
incircumscripció - nom femení
incircumscrit - adjectiu
incís - nom masculí
incís - adjectiu
incisat - adjectiu
incisió - nom femení
incisiu - adjectiu
incisiva - nom femení
incitabilitat - nom femení
incitable - adjectiu
incitació - nom femení
incitador - adjectiu
incitador - nom masculí
incitadora - nom femení
incitament - nom masculí
incitant - adjectiu
incitant - nom masculí
incitar - verb
incitatiu - adjectiu
incívic - adjectiu
incivil - adjectiu
incivilitat - nom femení
incivilitzable - adjectiu
incivilització - nom femení
incivilitzat - adjectiu
incivilment - adverbi
inclassificable - adjectiu
inclemència - nom femení
inclement - adjectiu
inclementment - adverbi
inclinable - adjectiu
inclinació - nom femení
inclinança - nom femení
inclinar - verb
inclinat - adjectiu
inclinatiu - adjectiu
inclinòmetre - nom masculí
ínclit - adjectiu
inclòs - adjectiu
incloure - verb
inclús - adjectiu
inclús - adverbi
inclusió - nom femení
inclusiu - adjectiu
inclusivament - adverbi
inclusive - adverbi
incoació - nom femení
incoagulable - adjectiu
incoar - verb
incoatiu - adjectiu
incobrable - adjectiu
incoercibilitat - nom femení
incoercible - adjectiu
incogitable - adjectiu
incogitadament - adverbi
incogitat - adjectiu
incògnit - adjectiu
incògnit - nom masculí
incògnita - nom femení
incògnitament - adverbi
incognoscible - adjectiu
incoherència - nom femení
incoherent - adjectiu
incoherentment - adverbi
íncola - nom masculí
incolor - adjectiu
incòlume - adjectiu
incolumitat - nom femení
incombinable - adjectiu
incombustibilitat - nom femení
incombustible - adjectiu
incomestible - adjectiu
incommensurabilitat - nom femení
incommensurable - adjectiu
incommovible - adjectiu
incommutabilitat - nom femení
incommutable - adjectiu
incommutablement - adverbi
incòmodament - adverbi
incomodar - verb
incòmode - adjectiu
incomoditat - nom femení
incomparable - adjectiu
incomparablement - adverbi
incompareixença - nom femení
incompartible - adjectiu
incompatibilitat - nom femení
incompatible - adjectiu
incompatiblement - adverbi
incompetència - nom femení
incompetent - adjectiu
incompetentment - adverbi
incompleció - nom femení
incomplet - adjectiu
incompletament - adverbi
incomplex - adjectiu
incomplexitat - nom femení
incompliment - nom masculí
incomplir - verb
incomponible - adjectiu
incomportable - adjectiu
incomportablement - adverbi
incompossibilitat - nom femení
incompossible - adjectiu
incomprensibilitat - nom femení
incomprensible - adjectiu
incomprensiblement - adverbi
incomprensió - nom femení
incomprensiu - adjectiu
incomprès - adjectiu
incomprès - nom masculí
incompresa - nom femení
incompressibilitat - nom femení
incompressible - adjectiu
incomprimible - adjectiu
incomptable - adjectiu
incomunicabilitat - nom femení
incomunicable - adjectiu
incomunicació - nom femení
incomunicar - verb
incomunicat - adjectiu
inconcebibilitat - nom femení
inconcebible - adjectiu
inconcebiblement - adverbi
inconciliable - adjectiu
inconciliablement - adverbi
inconclús - adjectiu
inconclusiu - adjectiu
inconcús - adjectiu
inconcussament - adverbi
incondensable - adjectiu
incondensable - nom masculí
incondicional - adjectiu
incondicionalment - adverbi
incondicionat - adjectiu
inconegut - adjectiu
inconfés - adjectiu
inconfessable - adjectiu
inconformisme - nom masculí
inconformista - adjectiu
inconformista - nom masculí
inconformista - nom femení
inconfusible - adjectiu
inconfusiblement - adverbi
inconfutable - adjectiu
inconfutablement - adverbi
incongelable - adjectiu
incongru - adjectiu
incòngruament - adverbi
incongruència - nom femení
incongruent - adjectiu
incongruentment - adverbi
incongruïtat - nom femení
inconjugable - adjectiu
inconnectable - adjectiu
inconnex - adjectiu
inconnexió - nom femení
inconquerible - adjectiu
inconquistable - adjectiu
inconsciència - nom femení
inconscient - adjectiu
inconscient - nom masculí
inconscientment - adverbi
inconseqüència - nom femení
inconseqüent - adjectiu
inconsiderable - adjectiu
inconsideració - nom femení
inconsideradament - adverbi
inconsiderat - adjectiu
inconsistència - nom femení
inconsistent - adjectiu
inconsolable - adjectiu
inconsolablement - adverbi
inconspicu - adjectiu
inconstància - nom femení
inconstant - adjectiu
inconstantment - adverbi
inconstitucional - adjectiu
inconstitucionalitat - nom femení
inconstitucionalment - adverbi
inconstruïble - adjectiu
inconsult - adjectiu
inconsumible - adjectiu
inconsútil - adjectiu
incontaminable - adjectiu
incontaminat - adjectiu
incontenible - adjectiu
incontestable - adjectiu
incontestablement - adverbi
incontestat - adjectiu
incontinència - nom femení
incontinent - adjectiu
incontinentment - adverbi
incontrastable - adjectiu
incontrastablement - adverbi
incontrolable - adjectiu
incontrolada - nom femení
incontrolat - adjectiu
incontrolat - nom masculí
incontrovertibilitat - nom femení
incontrovertible - adjectiu
incontrovertiblement - adverbi
inconvencible - adjectiu
inconveniència - nom femení
inconvenient - adjectiu
inconvenient - nom masculí
inconvenientment - adverbi
inconvertible - adjectiu
incoordinació - nom femení
incopsable - adjectiu
incordi - nom masculí
incorporable - adjectiu
incorporació - nom femení
incorporal - adjectiu
incorporalment - adverbi
incorporant - adjectiu
incorporar - verb
incorporeïtat - nom femení
incorpori - adjectiu
incorpòriament - adverbi
incorrecció - nom femení
incorrectament - adverbi
incorrecte - adjectiu
incorregibilitat - nom femení
incorregible - adjectiu
incorregiblement - adverbi
incorrelat - adjectiu
incórrer - verb
incorriment - nom masculí
incorrupció - nom femení
incorruptament - adverbi
incorrupte - adjectiu
incorruptibilitat - nom femení
incorruptible - adjectiu
incorruptiblement - adverbi
incrassant - adjectiu
increat - adjectiu
incredibilitat - nom femení
incrèdul - adjectiu
incrèdul - nom masculí
incrèdula - nom femení
incredulitat - nom femení
increïble - adjectiu
increïblement - adverbi
increment - nom masculí
incrementable - adjectiu
incrementació - nom femení
incremental - adjectiu
incrementar - verb
increpació - nom femení
increpador - adjectiu
increpador - nom masculí
increpadora - nom femení
increpar - verb
increpatori - adjectiu
incriminable - adjectiu
incriminació - nom femení
incriminar - verb
incristal·litzable - adjectiu
incruent - adjectiu
incrustable - adjectiu
incrustació - nom femení
incrustant - adjectiu
incrustar - verb
íncub - nom masculí
incubació - nom femení
incubador - adjectiu
incubadora - nom femení
incubar - verb
íncube - nom masculí
inculcable - adjectiu
inculcació - nom femení
inculcador - adjectiu
inculcador - nom masculí
inculcadora - nom femení
inculcar - verb
inculpabilitat - nom femení
inculpable - adjectiu
inculpablement - adverbi
inculpació - nom femení
inculpada - nom femení
inculpar - verb
inculpat - adjectiu
inculpat - nom masculí
inculpatori - adjectiu
incultament - adverbi
inculte - adjectiu
incultivable - adjectiu
incultivat - adjectiu
incultura - nom femení
incumbència - nom femení
incumbent - adjectiu
incumbir - verb
incunable - adjectiu
incunable - nom masculí
incurabilitat - nom femení
incurable - adjectiu
incúria - nom femení
incuriós - adjectiu
incuriositat - nom femení
incurós - adjectiu
incurosament - adverbi
incurrent - adjectiu
incursió - nom femení
incurvació - nom femení
incurvàrids - nom masculí
incurvat - adjectiu
incús - adjectiu
indagació - nom femení
indagador - adjectiu
indagador - nom masculí
indagadora - nom femení
indagar - verb
indagatori - adjectiu
indagatòria - nom femení
indamina - nom femení
indantrè - nom masculí
indantrona - nom femení
indè - nom masculí
indecència - nom femení
indecent - adjectiu
indecentment - adverbi
indecidibilitat - nom femení
indecidible - adjectiu
indecís - adjectiu
indecisió - nom femení
indecisori - adjectiu
indeclinabilitat - nom femení
indeclinable - adjectiu
indeclinablement - adverbi
indecorós - adjectiu
indecorosament - adverbi
indefallent - adjectiu
indefectibilitat - nom femení
indefectible - adjectiu
indefectiblement - adverbi
indefens - adjectiu
indefensable - adjectiu
indefensió - nom femení
indeficient - adjectiu
indefinible - adjectiu
indefiniblement - adverbi
indefinició - nom femení
indefinidament - adverbi
indefinit - adjectiu
indefinit - nom masculí
indefugible - adjectiu
indegudament - adverbi
indegut - adjectiu
indehiscència - nom femení
indehiscent - adjectiu
indelebilitat - nom femení
indeleble - adjectiu
indeleblement - adverbi
indelegable - adjectiu
indeliberació - nom femení
indeliberadament - adverbi
indeliberat - adjectiu
indelicadament - adverbi
indelicadesa - nom femení
indelicat - adjectiu
indemne - adjectiu
indemnitat - nom femení
indemnitzable - adjectiu
indemnització - nom femení
indemnitzador - adjectiu
indemnitzador - nom masculí
indemnitzadora - nom femení
indemnitzar - verb
indemostrabilitat - nom femení
indemostrable - adjectiu
indenegable - adjectiu
independència - nom femení
independent - adjectiu
independentisme - nom masculí
independentista - adjectiu
independentista - nom masculí
independentista - nom femení
independentment - adverbi
independitzar - verb
indescomponible - adjectiu
indescriptible - adjectiu
indescriptiblement - adverbi
indesignable - adjectiu
indesitjable - adjectiu
indesitjable - nom masculí
indesitjable - nom femení
indeslligable - adjectiu
indesmallable - adjectiu
indestituïble - adjectiu
indestriable - adjectiu
indestructibilitat - nom femení
indestructible - adjectiu
indesxifrable - adjectiu
indeterminabilitat - nom femení
indeterminable - adjectiu
indeterminació - nom femení
indeterminada - nom femení
indeterminadament - adverbi
indeterminat - adjectiu
indeterminisme - nom masculí
indeterminista - adjectiu
indeterminista - nom masculí
indeterminista - nom femení
indeturable - adjectiu
indevoció - nom femení
indevot - adjectiu
índex - nom masculí
indexació - nom femení
indexador - nom masculí
indexar - verb
indi - adjectiu
indi - nom masculí
índia - nom femení
indià - adjectiu
indià - nom masculí
indiana - nom femení
indianaire - nom masculí
indianaire - nom femení
índic - adjectiu
índic - nom masculí
índica - nom femení
indicació - nom femení
indicador - adjectiu
indicador - nom masculí
indicadora - nom femení
indican - nom masculí
indicanúria - nom femení
indicar - verb
indicat - adjectiu
indicatiu - adjectiu
indicatiu - nom masculí
indicatriu - nom femení
indicció - nom femení
indicet - adjectiu
indicet - nom masculí
indiceta - nom femení
indici - nom masculí
indiciar - verb
indiciari - adjectiu
indicibilitat - nom femení
indicible - adjectiu
indiciblement - adverbi
indicolita - nom femení
índid - nom masculí
índid - adjectiu
índida - nom femení
indiferència - nom femení
indiferenciat - adjectiu
indiferent - adjectiu
indiferentisme - nom masculí
indiferentment - adverbi
indígena - adjectiu
indígena - nom masculí
indígena - nom femení
indigència - nom femení
indigeneïtat - nom femení
indigenisme - nom masculí
indigenista - adjectiu
indigenista - nom masculí
indigenista - nom femení
indigenitat - nom femení
indigent - adjectiu
indigent - nom masculí
indigent - nom femení
indigerible - adjectiu
indigest - adjectiu
indigestar - verb
indigestibilitat - nom femení
indigestible - adjectiu
indigestió - nom femení
indiget - nom masculí
indiget - adjectiu
indigeta - nom femení
indignació - nom femení
indignament - adverbi
indignant - adjectiu
indignar - verb
indigne - adjectiu
indignitat - nom femení
indigotina - nom femení
indiot - nom masculí
indiota - nom femení
indiotaire - nom masculí
indiotaire - nom femení
indirecta - nom femení
indirectament - adverbi
indirecte - adjectiu
indiscernibilitat - nom femení
indiscernible - adjectiu
indiscerniblement - adverbi
indisciplina - nom femení
indisciplinable - adjectiu
indisciplinada - nom femení
indisciplinadament - adverbi
indisciplinar - verb
indisciplinat - adjectiu
indisciplinat - nom masculí
indiscreció - nom femení
indiscret - adjectiu
indiscret - nom masculí
indiscreta - nom femení
indiscretament - adverbi
indiscriminabilitat - nom femení
indiscriminable - adjectiu
indiscriminadament - adverbi
indiscriminat - adjectiu
indisculpable - adjectiu
indiscutible - adjectiu
indiscutiblement - adverbi
indispensabilitat - nom femení
indispensable - adjectiu
indispensablement - adverbi
indisponible - adjectiu
indisposar - verb
indisposat - adjectiu
indisposició - nom femení
indispost - adjectiu
indisputabilitat - nom femení
indisputable - adjectiu
indisputablement - adverbi
indissociable - adjectiu
indissolubilitat - nom femení
indissoluble - adjectiu
indissolublement - adverbi
indistinció - nom femení
indistingibilitat - nom femení
indistingible - adjectiu
indistint - adjectiu
indistintament - adverbi
individu - adjectiu
individu - nom masculí
indivídua - nom femení
individuació - nom femení
individual - adjectiu
individual - nom femení
individual - nom masculí
individualisme - nom masculí
individualista - adjectiu
individualista - nom masculí
individualista - nom femení
individualitat - nom femení
individualització - nom femení
individualitzar - verb
individualment - adverbi
individuar - verb
individuïtat - nom femení
indivís - adjectiu
indivisament - adverbi
indivisibilitat - nom femení
indivisible - adjectiu
indivisiblement - adverbi
indivisió - nom femení
indivulgable - adjectiu
indoafgà - adjectiu
indoafgà - nom masculí
indoafgana - nom femení
indoari - adjectiu
indoari - nom masculí
indoària - nom femení
indoblegable - adjectiu
indòcil - adjectiu
indocilitat - nom femení
indòcilment - adverbi
indoctament - adverbi
indocte - adjectiu
indocumentada - nom femení
indocumentat - adjectiu
indocumentat - nom masculí
indoeuropea - nom femení
indoeuropeisme - nom masculí
indoeuropeista - nom masculí
indoeuropeista - nom femení
indoeuropeu - adjectiu
indoeuropeu - nom masculí
indofenol - nom masculí
indogermànic - adjectiu
indogermànic - nom masculí
indogermànica - nom femení
indoirànic - adjectiu
indoirànic - nom masculí
indole - nom masculí
índole - nom femení
indolència - nom femení
indolent - adjectiu
indolentment - adverbi
indolor - adjectiu
indomabilitat - nom femení
indomable - adjectiu
indomablement - adverbi
indomelànid - nom masculí
indomelànid - adjectiu
indomelànida - nom femení
indomesticable - adjectiu
indomesticat - adjectiu
indometacina - nom femení
indòmit - adjectiu
indòmitament - adverbi
indomtabilitat - nom femení
indomtable - adjectiu
indomtablement - adverbi
indonesi - adjectiu
indonesi - nom masculí
indonèsia - nom femení
indoprofè - nom masculí
indostànic - adjectiu
indostànic - nom masculí
indostànica - nom femení
indotació - nom femení
indotat - adjectiu
indoxinès - adjectiu
indoxinès - nom masculí
indoxinesa - nom femení
indret - nom masculí
indri - nom masculí
índrids - nom masculí
indubtable - adjectiu
indubtablement - adverbi
inducció - nom femení
inductància - nom femení
inducte - adjectiu
inducte - nom masculí
indúctil - adjectiu
inductilitat - nom femení
inductiu - adjectiu
inductivament - adverbi
inductivitat - nom femení
inductòmetre - nom masculí
inductor - adjectiu
inductor - nom masculí
inductora - nom femení
induïble - adjectiu
induir - verb
induït - adjectiu
induït - nom masculí
indulgència - nom femení
indulgenciar - verb
indulgent - adjectiu
indulgentment - adverbi
indulina - nom femení
indult - nom masculí
indultar - verb
indultari - nom masculí
indument - nom masculí
indumentària - nom femení
induplicat - adjectiu
induració - nom femení
indusi - nom masculí
indústria - nom femení
industrial - adjectiu
industrial - nom masculí
industrial - nom femení
industrialisme - nom masculí
industrialista - adjectiu
industrialista - nom masculí
industrialista - nom femení
industrialització - nom femení
industrialitzar - verb
industrialment - adverbi
industriar - verb
industriós - adjectiu
industriosament - adverbi
indúvia - nom femení
induvial - adjectiu
induviat - adjectiu
inebriació - nom femení
inebriar - verb
inebriatiu - adjectiu
inèdia - nom femení
inèdit - adjectiu
ineditable - adjectiu
ineducable - adjectiu
ineducació - nom femení
ineducat - adjectiu
inefabilitat - nom femení
inefable - adjectiu
inefablement - adverbi
ineficaç - adjectiu
ineficàcia - nom femení
ineficaçment - adverbi
ineficiència - nom femení
ineficient - adjectiu
inelàstic - adjectiu
inelasticitat - nom femení
inelegància - nom femení
inelegant - adjectiu
inelegantment - adverbi
inelegibilitat - nom femení
inelegible - adjectiu
ineloqüent - adjectiu
ineloqüentment - adverbi
ineluctable - adjectiu
ineluctablement - adverbi
ineludible - adjectiu
ineludiblement - adverbi
inembargabilitat - nom femení
inembargable - adjectiu
inenarrable - adjectiu
inenarrablement - adverbi
inencongible - adjectiu
inengolible - adjectiu
inèpcia - nom femení
ineptament - adverbi
inepte - adjectiu
ineptitud - nom femení
inequació - nom femení
inequitable - adjectiu
inequitablement - adverbi
inequitatiu - adjectiu
inequitativament - adverbi
inequívoc - adjectiu
inequívocament - adverbi
inèrcia - nom femení
inercial - adjectiu
inerme - adjectiu
inerrable - adjectiu
inerrància - nom femení
inerrant - adjectiu
inerràtic - adjectiu
inert - adjectiu
inertament - adverbi
inerudit - adjectiu
inesborrable - adjectiu
inesbrinable - adjectiu
inescaiença - nom femení
inescaient - adjectiu
inescaientment - adverbi
inescrutabilitat - nom femení
inescrutable - adjectiu
inescrutablement - adverbi
inesgotable - adjectiu
inesmenable - adjectiu
inespecífic - adjectiu
inespecificable - adjectiu
inespecificadament - adverbi
inesperable - adjectiu
inesperadament - adverbi
inesperat - adjectiu
inesquinçable - adjectiu
inesquivable - adjectiu
inessiu - adjectiu
inessiu - nom masculí
inestabilitat - nom femení
inestable - adjectiu
inestancable - adjectiu
inestellable - adjectiu
inestimable - adjectiu
inestimablement - adverbi
inestimat - adjectiu
inestroncable - adjectiu
inestroncablement - adverbi
inevitable - adjectiu
inevitablement - adverbi
inexactament - adverbi
inexacte - adjectiu
inexactitud - nom femení
inexcitable - adjectiu
inexcusabilitat - nom femení
inexcusable - adjectiu
inexcusablement - adverbi
inexecució - nom femení
inexecutable - adjectiu
inexecutat - adjectiu
inexercitat - adjectiu
inexhauribilitat - nom femení
inexhaurible - adjectiu
inexhauriblement - adverbi
inexhaust - adjectiu
inexigible - adjectiu
inexistència - nom femení
inexistent - adjectiu
inexorabilitat - nom femení
inexorable - adjectiu
inexorablement - adverbi
inexperiència - nom femení
inexperimentat - adjectiu
inexpert - adjectiu
inexpert - nom masculí
inexperta - nom femení
inexpertament - adverbi
inexpiable - adjectiu
inexpiat - adjectiu
inexplicable - adjectiu
inexplicablement - adverbi
inexplicat - adjectiu
inexplorable - adjectiu
inexplorat - adjectiu
inexplosible - adjectiu
inexplotable - adjectiu
inexplotat - adjectiu
inexpressable - adjectiu
inexpressió - nom femení
inexpressiu - adjectiu
inexprimible - adjectiu
inexpugnabilitat - nom femení
inexpugnable - adjectiu
inexpugnablement - adverbi
inextens - adjectiu
inextensibilitat - nom femení
inextensible - adjectiu
inextensió - nom femení
inextensiu - adjectiu
inexterminable - adjectiu
inextingible - adjectiu
inextingiblement - adverbi
inextirpable - adjectiu
inextricabilitat - nom femení
inextricable - adjectiu
inextricablement - adverbi
infactible - adjectiu
infalsificable - adjectiu
infal·libilitat - nom femení
infal·lible - adjectiu
infal·liblement - adverbi
infamació - nom femení
infamador - adjectiu
infamador - nom masculí
infamadora - nom femení
infamant - adjectiu
infamar - verb
infamat - adjectiu
infamatori - adjectiu
infame - adjectiu
infamement - adverbi
infàmia - nom femení
infància - nom femení
infançó - nom masculí
infant - nom masculí
infant - nom femení
infanta - nom femení
infantament - nom masculí
infantar - verb
infantat - nom masculí
infanter - adjectiu
infantera - adjectiu
infanteria - nom femení
infantesa - nom femení
infantessa - nom femení
infanticida - nom masculí
infanticida - nom femení
infanticida - adjectiu
infanticidi - nom masculí
infantil - adjectiu
infantilisme - nom masculí
infantilitzar - verb
infantilment - adverbi
infantiloide - adjectiu
infantívol - adjectiu
infantívolament - adverbi
infart - nom masculí
infartat - adjectiu
infatigable - adjectiu
infatigablement - adverbi
infatuació - nom femení
infatuar - verb
infaust - adjectiu
infaustament - adverbi
infecció - nom femení
infeccionar - verb
infecciós - adjectiu
infecciós - nom masculí
infecciosa - nom femení
infectament - adverbi
infectant - adjectiu
infectar - verb
infectat - adjectiu
infecte - adjectiu
infectiu - adjectiu
infecund - adjectiu
infecundament - adverbi
infecunditat - nom femení
infeliç - adjectiu
infeliç - nom masculí
infeliç - nom femení
infelicitat - nom femení
infeliçment - adverbi
ínfer - adjectiu
inferència - nom femení
inferible - adjectiu
inferidura - nom femení
inferior - adjectiu
inferior - nom masculí
inferioritat - nom femení
inferiorment - adverbi
inferir - verb
infermer - nom masculí
infermera - nom femení
infermeria - nom femení
infermetat - nom femení
infern - nom masculí
infernal - adjectiu
infernalment - adverbi
infèrtil - adjectiu
infertilitat - nom femení
infertilitzable - adjectiu
infest - adjectiu
infestació - nom femení
infestar - verb
infestat - adjectiu
infeudació - nom femení
infeudar - verb
infibulació - nom femení
infibular - verb
infidel - adjectiu
infidel - nom masculí
infidel - nom femení
infidelitat - nom femení
infidelment - adverbi
infiltrable - adjectiu
infiltració - nom femení
infiltrant - adjectiu
infiltrar - verb
infiltrat - adjectiu
infiltrat - nom masculí
ínfim - adjectiu
ínfim - nom masculí
infimitat - nom femení
infinit - adjectiu
infinit - nom masculí
infinit - adverbi
infinitament - adverbi
infinitat - nom femení
infinitèsim - nom masculí
infinitèsim - nom femení
infinitesimal - adjectiu
infinitiu - nom masculí
infinitud - nom femení
infirmació - nom femení
infirmar - verb
infix - nom masculí
infixació - nom femení
infixar - verb
inflable - adjectiu
inflació - nom femení
inflacionari - adjectiu
inflacionista - adjectiu
inflaconys - nom masculí
inflador - adjectiu
infladura - nom femení
inflamabilitat - nom femení
inflamable - adjectiu
inflamació - nom femení
inflamador - adjectiu
inflamador - nom masculí
inflamadora - nom femení
inflamar - verb
inflamat - adjectiu
inflamatori - adjectiu
inflament - nom masculí
inflar - verb
inflat - adjectiu
inflex - adjectiu
inflexibilitat - nom femení
inflexible - adjectiu
inflexiblement - adverbi
inflexió - nom femení
inflicció - nom femení
inflictiu - adjectiu
infligir - verb
inflor - nom femení
inflorescència - nom femení
influença - nom femení
influència - nom femení
influenciable - adjectiu
influenciador - nom masculí
influenciadora - nom femení
influenciar - verb
influent - adjectiu
influentment - adverbi
influïble - adjectiu
influir - verb
influx - nom masculí
infògraf - nom masculí
infògrafa - nom femení
infografia - nom femení
infoli - nom masculí
infòlio - nom masculí
infondre - verb
infonedor - adjectiu
infonomia - nom femení
infonomista - nom masculí
infonomista - nom femení
informació - nom femení
informador - adjectiu
informador - nom masculí
informadora - nom femení
informal - adjectiu
informalisme - nom masculí
informalitat - nom femení
informalment - adverbi
informant - nom masculí
informant - nom femení
informar - verb
informàtic - adjectiu
informàtic - nom masculí
informàtica - nom femení
informatització - nom femení
informatitzar - verb
informatiu - adjectiu
informatiu - nom masculí
informe - nom masculí
informe - adjectiu
informement - adverbi
informitat - nom femení
infortificable - adjectiu
infortuna - nom femení
infortunadament - adverbi
infortunat - adjectiu
infortuni - nom masculí
infracció - nom femení
infracretaci - adjectiu
infracretaci - nom masculí
infractor - adjectiu
infractor - nom masculí
infractora - nom femení
infraestructura - nom femení
infraestructural - adjectiu
infraglotal - adjectiu
infrahumà - adjectiu
infrangibilitat - nom femení
infrangible - adjectiu
infranquejable - adjectiu
infraoctava - nom femení
infrapsíquic - adjectiu
infraroig - adjectiu
infraroig - nom masculí
infrascrit - adjectiu
infrascrit - nom masculí
infrascrita - nom femení
infrasò - nom masculí
infrasònic - adjectiu
infrasonor - adjectiu
infratelevisió - nom femení
infrautilització - nom femení
infrautilitzar - verb
infravaloració - nom femení
infravalorar - verb
infreqüència - nom femení
infreqüent - adjectiu
infreqüentat - adjectiu
infreqüentment - adverbi
infringir - verb
infructescència - nom femení
infructífer - adjectiu
infructuós - adjectiu
infructuosament - adverbi
infructuositat - nom femení
ínfula - nom femení
infundat - adjectiu
infundíbul - nom masculí
infundibuliforme - adjectiu
infús - adjectiu
infusibilitat - nom femení
infusible - adjectiu
infusió - nom femení
infusori - nom masculí
infusoris - nom masculí
ingarantible - adjectiu
ingenerable - adjectiu
ingeni - nom masculí
ingènit - adjectiu
ingent - adjectiu
ingenu - adjectiu
ingènuament - adverbi
ingenuïtat - nom femení
ingerència - nom femení
ingerible - adjectiu
ingerir - verb
ingesta - nom femení
ingestió - nom femení
ingloriós - adjectiu
ingloriosament - adverbi
inglossable - adjectiu
ingovernabilitat - nom femení
ingovernable - adjectiu
ingraduable - adjectiu
ingrat - adjectiu
ingrat - nom masculí
ingrata - nom femení
ingratament - adverbi
ingratitud - nom femení
ingràvid - adjectiu
ingravidesa - nom femení
ingravitació - nom femení
ingredient - nom masculí
ingrés - nom masculí
ingressable - adjectiu
ingressar - verb
ingressiu - adjectiu
inguarible - adjectiu
inguinal - adjectiu
ingúix - adjectiu
ingúix - nom masculí
ingúixa - nom femení
ingurgitació - nom femení
ingurgitar - verb
inhàbil - adjectiu
inhàbil - nom masculí
inhàbil - nom femení
inhabilitació - nom femení
inhabilitar - verb
inhabilitat - nom femení
inhàbilment - adverbi
inhabitabilitat - nom femení
inhabitable - adjectiu
inhabitat - adjectiu
inhabitual - adjectiu
inhabitualment - adverbi
inhabituat - adjectiu
inhalació - nom femení
inhalador - nom masculí
inhalant - adjectiu
inhalar - verb
inhalita - nom femení
inharmonia - nom femení
inharmònic - adjectiu
inharmònicament - adverbi
inharmoniós - adjectiu
inherència - nom femení
inherent - adjectiu
inherentment - adverbi
inhibició - nom femení
inhibidor - adjectiu
inhibidor - nom masculí
inhibir - verb
inhibitori - adjectiu
inhibitòria - nom femení
inhonest - adjectiu
inhòspit - adjectiu
inhospitalari - adjectiu
inhospitalàriament - adverbi
inhospitalitat - nom femení
inhumà - adjectiu
inhumació - nom femení
inhumanament - adverbi
inhumanitat - nom femení
inhumar - verb
ini - nom masculí
ínia - nom femení
inic - adjectiu
inici - nom masculí
iniciació - nom femení
iniciada - nom femení
iniciador - adjectiu
iniciador - nom masculí
iniciadora - nom femení
inicial - adjectiu
inicial - nom femení
inicialització - nom femení
inicialitzar - verb
iniciar - verb
iniciat - adjectiu
iniciat - nom masculí
iniciàtic - adjectiu
iniciatiu - adjectiu
iniciativa - nom femení
inigualable - adjectiu
inimaginable - adjectiu
inimitabilitat - nom femení
inimitable - adjectiu
inimitablement - adverbi
inimprimible - adjectiu
inimprovisable - adjectiu
ininflamabilitat - nom femení
ininflamable - adjectiu
ininstaurable - adjectiu
inintel·ligència - nom femení
inintel·ligent - adjectiu
inintel·ligibilitat - nom femení
inintel·ligible - adjectiu
inintel·ligiblement - adverbi
inintermitent - adjectiu
ininterpretable - adjectiu
ininterrompudament - adverbi
ininterromput - adjectiu
ínion - nom masculí
iniquament - adverbi
iniquitat - nom femení
injecció - nom femení
injectable - adjectiu
injectable - nom masculí
injectar - verb
injectiu - adjectiu
injector - nom masculí
injunció - nom femení
injúria - nom femení
injuriador - adjectiu
injuriador - nom masculí
injuriadora - nom femení
injuriar - verb
injuriós - adjectiu
injuriosament - adverbi
injust - adjectiu
injust - nom masculí
injustament - adverbi
injustícia - nom femení
injustificable - adjectiu
injustificablement - adverbi
injustificadament - adverbi
injustificat - adjectiu
inlandsis - nom masculí
innascibilitat - nom femení
innascible - adjectiu
innat - adjectiu
innatisme - nom masculí
innatista - adjectiu
innatista - nom masculí
innatista - nom femení
innavegable - adjectiu
innecessari - adjectiu
innecessàriament - adverbi
innegable - adjectiu
innegablement - adverbi
innegociable - adjectiu
innervació - nom femení
innervar - verb
innivació - nom femení
innivar - verb
innivat - adjectiu
innoble - adjectiu
innoblement - adverbi
innocència - nom femení
innocent - adjectiu
innocent - nom masculí
innocent - nom femení
innocentada - nom femení
innocentesa - nom femení
innocentment - adverbi
innocu - adjectiu
innòcuament - adverbi
innocuïtat - nom femení
innombrable - adjectiu
innombrablement - adverbi
innomenable - adjectiu
innominable - adjectiu
innominat - adjectiu
innovació - nom femení
innovador - adjectiu
innovador - nom masculí
innovadora - nom femení
innovar - verb
innúmer - adjectiu
innumerable - adjectiu
innutrició - nom femení
innutritiu - adjectiu
inobediència - nom femení
inobedient - adjectiu
inobjectable - adjectiu
inoblidable - adjectiu
inobservable - adjectiu
inobservació - nom femení
inobservança - nom femení
inobservant - adjectiu
inoceràmids - nom masculí
inocibe - nom masculí
inòcul - nom masculí
inoculable - adjectiu
inoculació - nom femení
inoculador - adjectiu
inoculador - nom masculí
inoculadora - nom femení
inocular - verb
inoculat - adjectiu
inoculat - nom masculí
inocupat - adjectiu
inodor - adjectiu
inodor - nom masculí
inofensiu - adjectiu
inofensivament - adverbi
inoficiós - adjectiu
inoficiositat - nom femení
inoïble - adjectiu
inoït - adjectiu
inomissible - adjectiu
inoperable - adjectiu
inoperància - nom femení
inoperant - adjectiu
inoperculat - adjectiu
inoperculat - nom masculí
inòpia - nom femení
inopinable - adjectiu
inopinadament - adverbi
inopinat - adjectiu
inoportú - adjectiu
inoportunament - adverbi
inoportunitat - nom femení
inopugnable - adjectiu
inordenadament - adverbi
inordenat - adjectiu
inordinat - adjectiu
inorgànic - adjectiu
inorgànicament - adverbi
inorganitzable - adjectiu
inorganització - nom femení
inosilicat - nom masculí
inosilicats - nom masculí
inosina - nom femení
inosita - nom femení
inositofosfàtid - nom masculí
inositol - nom masculí
inotròpic - adjectiu
inotropisme - nom masculí
inoxidable - adjectiu
input - nom masculí
input-output - nom masculí
inqualificable - adjectiu
inqualificablement - adverbi
inquer - adjectiu
inquer - nom masculí
inquera - nom femení
inqüestionable - adjectiu
inqüestionablement - adverbi
inquiet - adjectiu
inquietador - adjectiu
inquietador - nom masculí
inquietadora - nom femení
inquietament - adverbi
inquietant - adjectiu
inquietar - verb
inquietud - nom femení
inquilí - nom masculí
inquilina - nom femení
inquilinat - nom masculí
inquiridor - adjectiu
inquiridor - nom masculí
inquiridora - nom femení
inquirir - verb
inquisició - nom femení
inquisidor - adjectiu
inquisidor - nom masculí
inquisidora - nom femení
inquisitiu - adjectiu
inquisitorial - adjectiu
inquisitorialment - adverbi
inrevés - nom masculí
inri - nom masculí
insà - adjectiu
insabut - adjectiu
insaciabilitat - nom femení
insaciable - adjectiu
insaciablement - adverbi
insaciat - adjectiu
insaculació - nom femení
insaculador - nom masculí
insacular - verb
insadollable - adjectiu
insalivació - nom femení
insalivar - verb
insalubre - adjectiu
insalubritat - nom femení
insalvable - adjectiu
insanable - adjectiu
insanament - adverbi
insània - nom femení
insanitat - nom femení
insatisfacció - nom femení
insatisfactori - adjectiu
insatisfet - adjectiu
insatisfet - nom masculí
insatisfeta - nom femení
insaturable - adjectiu
insaturat - adjectiu
inscripció - nom femení
inscriptible - adjectiu
inscriptor - adjectiu
inscriptor - nom masculí
inscriptora - nom femení
inscrit - adjectiu
inscrit - nom masculí
inscrita - nom femení
inscriure - verb
inscrutabilitat - nom femení
inscrutable - adjectiu
insculpir - verb
inscultura - nom femení
insecable - adjectiu
insectació - nom femení
insectari - nom masculí
insecte - nom masculí
insectes - nom masculí
insecticida - adjectiu
insecticida - nom masculí
insectívor - adjectiu
insectívor - nom masculí
insegmentat - adjectiu
inseguible - adjectiu
insegur - adjectiu
inseguretat - nom femení
inselberg - nom masculí
inseminació - nom femení
inseminar - verb
insenescència - nom femení
insenescent - adjectiu
insensat - adjectiu
insensatament - adverbi
insensatesa - nom femení
insensibilitat - nom femení
insensibilització - nom femení
insensibilitzador - adjectiu
insensibilitzador - nom masculí
insensibilitzadora - nom femení
insensibilitzar - verb
insensible - adjectiu
insensiblement - adverbi
inseparabilitat - nom femení
inseparable - adjectiu
inseparable - nom masculí
inseparablement - adverbi
insepult - adjectiu
inserció - nom femení
inserible - adjectiu
inserir - verb
inserit - adjectiu
insert - adjectiu
insert - nom masculí
inservible - adjectiu
insídia - nom femení
insidiar - verb
insidiós - adjectiu
insidiosament - adverbi
insigne - adjectiu
insignement - adverbi
insígnia - nom femení
insignificança - nom femení
insignificant - adjectiu
insinuable - adjectiu
insinuació - nom femení
insinuant - adjectiu
insinuar - verb
insinuatiu - adjectiu
insípid - adjectiu
insípidament - adverbi
insipidesa - nom femení
insipiditat - nom femení
insipiència - nom femení
insipient - adjectiu
insistència - nom femení
insistent - adjectiu
insistentment - adverbi
insistir - verb
insociabilitat - nom femení
insociable - adjectiu
insociablement - adverbi
insofrible - adjectiu
insofriblement - adverbi
insolació - nom femení
insolar - verb
insoldable - adjectiu
insolència - nom femení
insolent - adjectiu
insolent - nom masculí
insolent - nom femení
insolentar - verb
insolentment - adverbi
insolidari - adjectiu
insolidaritat - nom femení
insòlit - adjectiu
insòlitament - adverbi
insolubilitat - nom femení
insoluble - adjectiu
insolublement - adverbi
insolutumdació - nom femení
insolvència - nom femení
insolvent - adjectiu
insomne - adjectiu
insomni - nom masculí
insondable - adjectiu
insonor - adjectiu
insonorització - nom femení
insonoritzar - verb
insospitable - adjectiu
insospitadament - adverbi
insospitat - adjectiu
insostenible - adjectiu
inspecció - nom femení
inspeccionar - verb
inspector - nom masculí
inspector - adjectiu
inspectora - nom femení
inspirable - adjectiu
inspiració - nom femení
inspiradament - adverbi
inspirador - adjectiu
inspirador - nom masculí
inspiradora - nom femení
inspirar - verb
inspirat - adjectiu
inspiratiu - adjectiu
inspiratori - adjectiu
instal·lable - adjectiu
instal·lació - nom femení
instal·lador - adjectiu
instal·lador - nom masculí
instal·ladora - nom femení
instal·lar - verb
instància - nom femení
instant - nom masculí
instant - adjectiu
instantaneïtat - nom femení
instantani - adjectiu
instantània - nom femení
instantàniament - adverbi
instantització - nom femení
instantment - adverbi
instantó - nom masculí
instar - verb
instaurable - adjectiu
instauració - nom femení
instaurador - nom masculí
instaurador - adjectiu
instauradora - nom femení
instaurar - verb
instauratiu - adjectiu
instigació - nom femení
instigador - adjectiu
instigador - nom masculí
instigadora - nom femení
instigar - verb
instil·lació - nom femení
instil·lar - verb
instint - nom masculí
instintiu - adjectiu
instintivament - adverbi
institució - nom femení
institucional - adjectiu
institucionalisme - nom masculí
institucionalització - nom femení
institucionalitzar - verb
instituïble - adjectiu
instituïdor - adjectiu
instituïdor - nom masculí
instituïdora - nom femení
instituir - verb
institut - nom masculí
instituta - nom femení
institutor - nom masculí
institutriu - nom femení
instrucció - nom femení
instructiu - adjectiu
instructor - adjectiu
instructor - nom masculí
instructora - nom femení
instruïble - adjectiu
instruir - verb
instruït - adjectiu
instrument - nom masculí
instrumentació - nom femení
instrumental - adjectiu
instrumental - nom masculí
instrumentalització - nom femení
instrumentalitzar - verb
instrumentalment - adverbi
instrumentar - verb
instrumentari - adjectiu
instrumentari - nom masculí
instrumentatiu - adjectiu
instrumentista - nom masculí
instrumentista - nom femení
insuau - adjectiu
insuaument - adverbi
insuavitat - nom femení
insubjecció - nom femení
insubjectable - adjectiu
insubmergibilitat - nom femení
insubmergible - adjectiu
insubmís - adjectiu
insubmís - nom masculí
insubmisa - nom femení
insubmissió - nom femení
insubordinació - nom femení
insubordinar - verb
insubornable - adjectiu
ínsubre - adjectiu
ínsubre - nom masculí
ínsubre - nom femení
insubsistència - nom femení
insubsistent - adjectiu
insubstancial - adjectiu
insubstancialitat - nom femení
insubstancialment - adverbi
insubstituïble - adjectiu
insuccés - nom masculí
insuficiència - nom femení
insuficient - adjectiu
insuficient - nom masculí
insuficientment - adverbi
insuflable - adjectiu
insuflació - nom femení
insuflador - adjectiu
insuflador - nom masculí
insuflar - verb
insular - adjectiu
insularitat - nom femení
insulina - nom femení
insulinasa - nom femení
insulinèmia - nom femení
insulinoma - nom masculí
insuls - adjectiu
insulsament - adverbi
insult - nom masculí
insultador - adjectiu
insultador - nom masculí
insultadora - nom femení
insultant - adjectiu
insultar - verb
insuperabilitat - nom femení
insuperable - adjectiu
insuperablement - adverbi
insuperat - adjectiu
insuportable - adjectiu
insuportablement - adverbi
insurgència - nom femení
insurgent - nom masculí
insurgent - nom femení
insurgent - adjectiu
insurgir - verb
insurrecció - nom femení
insurreccional - adjectiu
insurreccionar - verb
insurrecta - nom femení
insurrecte - adjectiu
insurrecte - nom masculí
intabulatura - nom femení
intacte - adjectiu
intàctil - adjectiu
intangibilitat - nom femení
intangible - adjectiu
integèrrim - adjectiu
integrabilitat - nom femení
integrable - adjectiu
integració - nom femení
integracionisme - nom masculí
integracionista - adjectiu
integracionista - nom masculí
integracionista - nom femení
integrador - nom masculí
integrador - adjectiu
intègraf - nom masculí
integral - adjectiu
integral - nom femení
integralment - adverbi
íntegrament - adverbi
integrant - adjectiu
integrar - verb
integrat - adjectiu
integratiu - adjectiu
íntegre - adjectiu
integrina - nom femení
integripal·lial - adjectiu
integripal·lial - nom masculí
integripal·lial - nom femení
integrisme - nom masculí
integrista - adjectiu
integrista - nom masculí
integrista - nom femení
integritat - nom femení
integròmetre - nom masculí
integument - nom masculí
intel·lecció - nom femení
intel·lecte - nom masculí
intel·lectiu - adjectiu
intel·lectivament - adverbi
intel·lectual - adjectiu
intel·lectual - nom masculí
intel·lectual - nom femení
intel·lectualisme - nom masculí
intel·lectualista - adjectiu
intel·lectualista - nom masculí
intel·lectualista - nom femení
intel·lectualitat - nom femení
intel·lectualment - adverbi
intel·ligència - nom femení
intel·ligent - adjectiu
intel·ligentment - adverbi
intel·ligibilitat - nom femení
intel·ligible - adjectiu
intel·ligiblement - adverbi
intel·liguèntsia - nom femení
intemperadament - adverbi
intemperància - nom femení
intemperant - adjectiu
intemperantment - adverbi
intemperat - adjectiu
intempèrie - nom femení
intempestiu - adjectiu
intempestivament - adverbi
intempestivitat - nom femení
intemporal - adjectiu
intemptable - adjectiu
intenció - nom femení
intencionadament - adverbi
intencional - adjectiu
intencionalitat - nom femení
intencionalment - adverbi
intencionat - adjectiu
intendència - nom femení
intendent - nom masculí
intendenta - nom femení
intens - adjectiu
intensament - adverbi
intensificable - adjectiu
intensificació - nom femení
intensificador - adjectiu
intensificador - nom masculí
intensificadora - nom femení
intensificar - verb
intensió - nom femení
intensional - adjectiu
intensitat - nom femení
intensiu - adjectiu
intensivament - adverbi
intent - nom masculí
intentar - verb
interacció - nom femení
interaccionar - verb
interactiu - adjectiu
interactivitat - nom femení
interactòmica - nom femení
interactuar - verb
interaliat - adjectiu
interambulacre - nom masculí
interatòmic - adjectiu
interbancari - adjectiu
interbloqueig - nom masculí
intercadència - nom femení
intercadent - adjectiu
intercadentment - adverbi
intercalable - adjectiu
intercalació - nom femení
intercalar - adjectiu
intercalar - verb
intercanvi - nom masculí
intercanviable - adjectiu
intercanviar - verb
intercedir - verb
intercel·lular - adjectiu
intercepció - nom femení
interceptable - adjectiu
interceptar - verb
interceptiu - adjectiu
interceptor - adjectiu
interceptor - nom masculí
interceptora - nom femení
intercessió - nom femení
intercessor - adjectiu
intercessor - nom masculí
intercessora - nom femení
intercinesi - nom femení
intercís - adjectiu
intercisió - nom femení
interciutats - nom masculí
interclassista - adjectiu
interclavícula - nom femení
interco - nom masculí
intercolumni - nom masculí
intercomarcal - adjectiu
intercomunicador - nom masculí
intercomunió - nom femení
interconfessional - adjectiu
interconnectar - verb
interconnexió - nom femení
intercontinental - adjectiu
intercostal - adjectiu
intercotidal - adjectiu
intercreixement - nom masculí
intercultural - adjectiu
intercurrent - adjectiu
intercutani - adjectiu
interdental - adjectiu
interdependència - nom femení
interdependent - adjectiu
interdicció - nom femení
interdicte - nom masculí
interdigital - adjectiu
interdiocesà - adjectiu
interdir - verb
interdisciplinari - adjectiu
interdisciplinarietat - nom femení
intereix - nom masculí
interès - nom masculí
interespecífic - adjectiu
interessada - nom femení
interessadament - adverbi
interessant - adjectiu
interessar - verb
interessat - adjectiu
interessat - nom masculí
interestatal - adjectiu
interestel·lar - adjectiu
interesterificació - nom femení
interestratificació - nom femení
interestratificat - adjectiu
interfascicular - adjectiu
interfase - nom femení
interfàsic - adjectiu
interfecta - nom femení
interfecte - adjectiu
interfecte - nom masculí
interfector - adjectiu
interfector - nom masculí
interfectora - nom femení
interferència - nom femení
interferencial - adjectiu
interferent - adjectiu
interferir - verb
interferó - nom masculí
interferòmetre - nom masculí
interferometria - nom femení
interferomètric - adjectiu
interficial - adjectiu
interfície - nom femení
interfluvi - nom masculí
interfluvial - adjectiu
interfoliar - verb
interfoliar - adjectiu
interfoliat - adjectiu
intèrfon - nom masculí
intergalàctic - adjectiu
intergenèric - adjectiu
intergènic - adjectiu
interglacial - adjectiu
interglacial - nom masculí
interhalogen - nom masculí
interí - adjectiu
interí - nom masculí
ínterim - adverbi
interina - nom femení
interinament - adverbi
interinitat - nom femení
interior - adjectiu
interior - nom masculí
interiorisme - nom masculí
interiorista - nom masculí
interiorista - nom femení
interiorista - adjectiu
interioritat - nom femení
interiorització - nom femení
interioritzar - verb
interiorment - adverbi
interjacència - nom femení
interjacent - adjectiu
interjecció - nom femení
interjeccional - adjectiu
interjectiu - adjectiu
interjectivament - adverbi
interlineació - nom femení
interlineal - adjectiu
interlinear - verb
interlineat - nom masculí
interlingua - nom femení
interlínia - nom femení
interllengua - nom femení
interlletra - nom femení
interlletratge - nom masculí
interlock - nom masculí
interlocució - nom femení
interlocutor - nom masculí
interlocutora - nom femení
interlocutori - adjectiu
interlocutòria - nom femení
interludi - nom masculí
interluni - nom masculí
intermareal - adjectiu
intermedi - adjectiu
intermedi - nom masculí
intermediari - adjectiu
intermediari - nom masculí
intermediària - nom femení
intermetàl·lic - adjectiu
intermezzo - nom masculí
interminable - adjectiu
interminablement - adverbi
interministerial - adjectiu
intermissió - nom femení
intermitència - nom femení
intermitent - adjectiu
intermitent - nom masculí
intermitentment - adverbi
intermodulació - nom femení
intermolecular - adjectiu
intern - adjectiu
intern - nom masculí
interna - nom femení
internació - nom femení
internacional - adjectiu
internacional - nom femení
internacionalisme - nom masculí
internacionalista - nom masculí
internacionalista - nom femení
internacionalista - adjectiu
internacionalitat - nom femení
internacionalització - nom femení
internacionalitzar - verb
internacionalment - adverbi
internalisme - nom masculí
internalització - nom femení
internament - nom masculí
internament - adverbi
internar - verb
internat - nom masculí
internauta - nom masculí
internauta - nom femení
internegatiu - nom masculí
Internet - nom femení
internista - nom masculí
internista - nom femení
internodi - nom masculí
internunci - nom masculí
internunciatura - nom femení
interoceànic - adjectiu
interoceptiu - adjectiu
interoceptor - nom masculí
interopercle - nom masculí
interordinat - adjectiu
interossi - adjectiu
interparietal - adjectiu
interparietal - nom masculí
interpel·lació - nom femení
interpel·lant - adjectiu
interpel·lant - nom masculí
interpel·lant - nom femení
interpel·lar - verb
interpersonal - adjectiu
interplanetari - adjectiu
interpleura - nom femení
interpolable - adjectiu
interpolació - nom femení
interpoladament - adverbi
interpolador - nom masculí
interpolador - adjectiu
interpoladora - nom femení
interpolar - adjectiu
interpolar - verb
interpolatiu - adjectiu
interportadora - nom femení
interposar - verb
interposició - nom femení
intèrpret - nom masculí
intèrpret - nom femení
interpretable - adjectiu
interpretació - nom femení
interpretador - adjectiu
interpretador - nom masculí
interpretadora - nom femení
interpretar - verb
interpretatiu - adjectiu
interprofessional - adjectiu
interpunció - nom femení
interracial - adjectiu
interradi - nom masculí
interregne - nom masculí
interrelació - nom femení
interrelacionar - verb
interrogació - nom femení
interrogador - adjectiu
interrogador - nom masculí
interrogadora - nom femení
interrogant - nom masculí
interrogant - adjectiu
interrogar - verb
interrogatiu - adjectiu
interrogativament - adverbi
interrogatori - nom masculí
interrompre - verb
interrompudament - adverbi
interromput - adjectiu
interrupció - nom femení
interrupte - adjectiu
interruptor - adjectiu
interruptor - nom masculí
interruptora - nom femení
intersecar - verb
intersecció - nom femení
intersectorial - adjectiu
intersexe - nom masculí
intersexe - nom femení
intersexualitat - nom femení
intersideral - adjectiu
intersindical - adjectiu
interstici - nom masculí
intersticial - adjectiu
intersticialitat - nom femení
intersubjectiu - adjectiu
intersubjectivitat - nom femení
intertestamentari - adjectiu
intertextualitat - nom femení
intertrigen - nom masculí
intertropical - adjectiu
interurbà - adjectiu
interusuri - nom masculí
interval - nom masculí
intervenció - nom femení
intervencionisme - nom masculí
intervencionista - adjectiu
intervencionista - nom masculí
intervencionista - nom femení
intervenir - verb
interventor - adjectiu
interventor - nom masculí
interventora - nom femení
interversió - nom femení
intervertir - verb
intervindre - verb
interviu - nom masculí
interviuar - verb
intervocàlic - adjectiu
intestat - adjectiu
intestí - adjectiu
intestí - nom masculí
intestia - nom femení
intestificació - nom femení
intestinal - adjectiu
inti - nom masculí
intifada - nom femení
íntim - adjectiu
íntim - nom masculí
intima - nom femení
íntima - nom femení
intimació - nom femení
íntimament - adverbi
intimar - verb
intimatori - adjectiu
intimidable - adjectiu
intimidació - nom femení
intimidador - adjectiu
intimidar - verb
intimidatori - adjectiu
intimisme - nom masculí
intimista - adjectiu
intimista - nom masculí
intimista - nom femení
intimitat - nom femení
intina - nom femení
intitulació - nom femení
intitular - verb
intocable - adjectiu
intocable - nom masculí
intocable - nom femení
intolerabilitat - nom femení
intolerable - adjectiu
intolerablement - adverbi
intolerància - nom femení
intolerant - adjectiu
intolerant - nom masculí
intolerant - nom femení
intolerantisme - nom masculí
intolerantment - adverbi
intons - adjectiu
intoxicació - nom femení
intoxicant - adjectiu
intoxicar - verb
intracel·lular - adjectiu
intraclast - nom masculí
intracomunitari - adjectiu
intractable - adjectiu
intradèrmic - adjectiu
intradermoreacció - nom femení
intradós - nom masculí
intraduïble - adjectiu
intraformacional - adjectiu
intraluminal - adjectiu
intramitable - adjectiu
intramolecular - adjectiu
intramural - adjectiu
intramurs - adverbi
intramurs - adjectiu
intramuscular - adjectiu
intranet - nom femení
intranquil - adjectiu
intranquil·lament - adverbi
intranquil·litat - nom femení
intranquil·litzar - verb
intranscendent - adjectiu
intransferible - adjectiu
intransformable - adjectiu
intransfusible - adjectiu
intransigència - nom femení
intransigent - adjectiu
intransitable - adjectiu
intransitat - adjectiu
intransitiu - adjectiu
intransitivament - adverbi
intransmissibilitat - nom femení
intransmissible - adjectiu
intransmutabilitat - nom femení
intransmutable - adjectiu
intransparència - nom femení
intransportable - adjectiu
intraprenedor - nom masculí
intraprenedora - nom femení
intraprenedoria - nom femení
intraraquidi - adjectiu
intraslladable - adjectiu
intratecal - adjectiu
intratel·lúric - adjectiu
intrauterí - adjectiu
intravasació - nom femení
intravenós - adjectiu
intrèpid - adjectiu
intrèpidament - adverbi
intrepidesa - nom femení
intrepiditat - nom femení
intricar - verb
intricat - adjectiu
intriga - nom femení
intrigant - adjectiu
intrigant - nom masculí
intrigant - nom femení
intrigar - verb
intrínsec - adjectiu
intrínsecament - adverbi
intró - nom masculí
introbable - adjectiu
introducció - nom femení
introductiu - adjectiu
introductor - adjectiu
introductor - nom masculí
introductora - nom femení
introductori - adjectiu
introduïble - adjectiu
introduir - verb
introgressió - nom femení
introit - nom masculí
introjecció - nom femení
intromissió - nom femení
intrors - adjectiu
introspecció - nom femení
introspectiu - adjectiu
introversió - nom femení
introversiu - adjectiu
introvertida - nom femení
introvertit - adjectiu
introvertit - nom masculí
intruir - verb
intrús - adjectiu
intrús - nom masculí
intrusa - nom femení
intrusió - nom femení
intrusisme - nom masculí
intrusiu - adjectiu
intubació - nom femení
intubar - verb
intuïció - nom femení
intuïcionisme - nom masculí
intuir - verb
intuïtiu - adjectiu
intuïtivament - adverbi
intumescència - nom femení
intumescent - adjectiu
intussuscepció - nom femení
inuit - adjectiu
inuit - nom masculí
inuit - nom femení
ínula - nom femení
inulasa - nom femení
inulina - nom femení
inundable - adjectiu
inundació - nom femení
inundar - verb
inurbà - adjectiu
inurbanament - adverbi
inusable - adjectiu
inusitadament - adverbi
inusitat - adjectiu
inusual - adjectiu
inútil - adjectiu
inútil - nom masculí
inútil - nom femení
inutilitat - nom femení
inutilització - nom femení
inutilitzar - verb
inútilment - adverbi
invadir - verb
invaginació - nom femení
invaginar - verb
invàlid - adjectiu
invàlid - nom masculí
invàlida - nom femení
invalidació - nom femení
invàlidament - adverbi
invalidant - adjectiu
invalidar - verb
invalidesa - nom femení
invaliditat - nom femení
invar - nom masculí
invariabilitat - nom femení
invariable - adjectiu
invariablement - adverbi
invariadament - adverbi
invariància - nom femení
invariant - adjectiu
invariant - nom femení
invariant - nom masculí
invariant - SUBAMB
invariat - adjectiu
invascular - adjectiu
invasió - nom femení
invasió-successió - nom femení
invasiu - adjectiu
invasor - adjectiu
invasor - nom masculí
invasora - nom femení
invectiva - nom femení
invectivar - verb
invencibilitat - nom femení
invencible - adjectiu
invenciblement - adverbi
invenció - nom femení
invençut - adjectiu
invendible - adjectiu
invent - nom masculí
inventar - verb
inventari - nom masculí
inventariable - adjectiu
inventariar - verb
inventiu - adjectiu
inventiva - nom femení
inventor - adjectiu
inventor - nom masculí
inventora - nom femení
invenut - adjectiu
invers - adjectiu
inversament - adverbi
inversemblança - nom femení
inversemblant - adjectiu
inversemblantment - adverbi
inversió - nom femení
inversionista - nom masculí
inversionista - nom femení
inversionista - adjectiu
inversor - adjectiu
inversor - nom masculí
inversora - nom femení
invertasa - nom femení
invertebrat - adjectiu
invertebrat - nom masculí
invertibilitat - nom femení
invertible - adjectiu
invertida - nom femení
invertina - nom femení
invertir - verb
invertit - nom masculí
invertit - adjectiu
investidura - nom femení
investigable - adjectiu
investigació - nom femení
investigador - adjectiu
investigador - nom masculí
investigadora - nom femení
investigar - verb
investiment - nom masculí
investir - verb
inveteradament - adverbi
inveterar - verb
inveterat - adjectiu
inviabilitat - nom femení
inviable - adjectiu
invictament - adverbi
invicte - adjectiu
invident - adjectiu
invident - nom masculí
invident - nom femení
inviolabilitat - nom femení
inviolable - adjectiu
inviolablement - adverbi
invioladament - adverbi
inviolat - adjectiu
invisibilitat - nom femení
invisible - adjectiu
invisiblement - adverbi
invitació - nom femení
invitada - nom femení
invitador - nom masculí
invitador - adjectiu
invitadora - nom femení
invitar - verb
invitat - nom masculí
invitat - adjectiu
invitatori - nom masculí
invocable - adjectiu
invocació - nom femení
invocador - adjectiu
invocador - nom masculí
invocadora - nom femení
invocar - verb
invocatiu - adjectiu
invocatori - adjectiu
involucel - nom masculí
involució - nom femení
involucionisme - nom masculí
involucionista - adjectiu
involucionista - nom masculí
involucionista - nom femení
involucral - adjectiu
involucrar - verb
involucrat - adjectiu
involucre - nom masculí
involuntari - adjectiu
involuntàriament - adverbi
involut - adjectiu
involuta - nom femení
involutiu - adjectiu
invulnerabilitat - nom femení
invulnerable - adjectiu
invulnerat - adjectiu
inxa - nom femení

2469 resultats

Lèxic Obert Flexionat de Català

El LOCF és un conjunt de recursos lingüístics orientat al gran públic, però també a la comunitat científica. Es tracta d’una eina per a tots els que treballen en llengua catalana o tenen interès o dubtes sobre el seu funcionament. Tots els continguts del LOCF es troben en constant desenvolupament.