LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Diccionari de derivacions

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
verbforma nominal
abaixar abaixament
abalançar abalançament
abalisar abalisament
abancalar abancalament
abanderar abanderament
abandonar abandonament, abandó
abaratir abaratiment
abarrocar abarrocament
abassegar abassegament
abastar abastament
abatollar abatoll
abatre abatiment
abdicar abdicació
abduir abducció
abellir abelliment
abeurar abeuratge, abeurament, abeurada
abillar abillament
abjurar abjuració
ablanir ablaniment
abocar abocament, abocada
abolir abolició
abominar abominació
abonançar abonançament
abonar abonament
abonyegar abonyegament
abordar abordatge, abordament
aborrallonar aborrallonament
abotifarrar abotifarrament
abraçar abraçament, abraçada
abrandar abrandament
abraonar abraonament
abrasar abrasament
abreujar abreviació, abreujament
abreviar abreviació
abrigar abrigament
abrillantar abrillantament
abrogar abrogació
abrusar abrusament
absentar absència
absoldre absolució
absorbir absorció
abstenir abstinència, absteniment, abstenció
abstergir abstersió
abstreure abstracció
aburgesar aburgesament
abusar abús
acabar acabament
acabdillar acabdillament
acaçar acaçament
acagallonar acagallonament
acalorar acalorada, acalorament
acampar acampament, acampada
acamussar acamussatge
acanar acanament
acantonar acantonament
acaparar acaparament
acaptar acapte
acarar acarament
acarnissar acarnissament
acaronar acaronament
acarrerar acarrerament
acatar acatament
accedir accessió
accelerar accelerada, acceleració
accentuar accentuació
acceptar acceptació
acendrar acendrament
acerar aceració
acidificar acidificació
acidular acidulació
aciençar aciençament
aclaparar aclaparament
aclarir aclariment
aclimatar aclimatació
aclofar aclofament
aclotar aclotament
aclucar aclucament, aclucada
acoblar acoblament
acollar acollament
acollir acolliment
acolorar acolorament
acolorir acoloriment
acomboiar acomboiament
acomiadar acomiadament
acomodar acomodament, acomodació
acompanyar acompanyament
acomplir acompliment
acondiciar acondiciament
aconductar aconductament
aconduir aconduïment
aconseguir aconseguiment
acontentar acontentament
acoquinar acoquinament
acordonar acordonament
acorralar acorralament
acórrer acorriment
acorruar acorruament
acostar acostament
acostumar acostumament
acotar acotament, acotació
acreditar acreditació
acréixer acreixement
activar activació
actualitzar actualització
actuar actuació
acubar acubament
acugular acugulament
acuindar acuindament
acuitar acuit
acular aculada
acumular acumulament, acumulació
acunçar acunçament
acusar acusació, acusament
adaptar adaptació
adduir adducció
adelitar adelitament
adequar adequació
adherir adhesió, adheriment
adiar adiament
adjectivar adjectivació
adjudicar adjudicació
adjuntar adjunció
adjurar adjuració
admetre admissió
administrar administració
adobar adobament, adob, adobatge
adoctrinar adoctrinament
adollar adollament
adondar adondament
adoptar adopció
adorar adoració
adormir adormiment
adornar adornament
adossar adossament
adotzenar adotzenament
adquirir adquisició
adreçar adreçament
adscriure adscripció
adular adulació
adulterar adulteració
adunar adunació
adverar adverament, adveració
adverbialitzar adverbialització
advertir advertiment, advertència
advocar advocació
aerificar aerificació
aerotransportar aerotransport
afaiçonar afaiçonament
afaitar afaitament, afaitada
afalagar afalac, afalagament
afalconar afalconament
afanar afanada
afartar afartament
afavorir afavoriment
afeblir afebliment
afeccionar afeccionament
afectar afectament, afectació
afegir afegiment
afermar afermament, afermat
aferrar aferrament
aferrissar aferrissament
aferrussar aferrussament
afetgegar afetgegament
aficionar aficionament
afiganyar afiganyament
afilar afilament, afiladura
afilerar afilerament
afiliar afiliació
afillar afillament
afinar afinament, afinació
afirmar afirmació
afixar afixació
aflaquir aflaquiment
afligir afligiment
aflonjar aflonjament
aflorar aflorament
afluir afluència
afluixar afluixament
afollar afollament
aforar aforament
aforestar aforestació
afrancesar afrancesament
afranquir afranquiment
afrenellar afrenellament
afrevolir afrevoliment
africar africació
afrontar afrontament
afuar afuament
afusellar afusellament, afusellada
agabellar agabellament
agafar agafament, agafada
agarrar agarrada
agarrofar agarrofament
agemolir agemoliment
agençar agençament
agenciar agenciament
agenollar agenollament
agermanar agermanament
agibellar agibellament
agilitar agilitació
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

534 resultats - (resultats 0 - 200) • següents

Cerca

  • Llista alfabètica
Buscar en aquest diccionari: