LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Paradigma: antidepressiu

masculífemení
singularantidepressiuantidepressiva
pluralantidepressiusantidepressives

Paraules d'aquest paradigma

abdicatiu

ablatiu

abortiu

abrasiu

abreviatiu

abrogatiu

absortiu

abstersiu

abstractiu

abusiu

acomodatiu

acreditatiu

actiu

acumulatiu

additiu

adhesiu

adjectiu

adjudicatiu

adjuntiu

administratiu

admiratiu

adoptiu

adquisitiu

adustiu

advectiu

adversatiu

afectiu

afirmatiu

aflictiu

aglutinatiu

agregatiu

agressiu

alablau

alteratiu

alternatiu

altiu

al·lusiu

amatiu

amfipercolatiu

ampliatiu

amplificatiu

anticapacitatiu

anticonceptiu

anticonvulsiu

anticorrosiu

antidepressiu

antiesportiu

antihipertensiu

antiinductiu

anul·latiu

apel·latiu

aperceptiu

aperitiu

apetitiu

apositiu

apreciatiu

aprensiu

apropiatiu

aprovatiu

aproximatiu

arbitratiu

arbustiu

argiu

aspectiu

aspriu

assertiu

asseveratiu

assimilatiu

associatiu

astrictiu

atractiu

atributiu

auditiu

augmentatiu

autoadhesiu

autodestructiu

autoexplosiu

autoregressiu

aversiu

avulsiu

baciu

baltoeslau

batau

benefactiu

bicòncau

bijectiu

blanc-i-blau

blau

brau

capacitatiu

captiu

caritatiu

carminatiu

catalasanegatiu

catalasapositiu

causatiu

coactiu

coagulatiu

coercitiu

cogitatiu

cognitiu

cognoscitiu

cohesiu

cohortatiu

col·latiu

col·lectiu

col·ligatiu

combatiu

comitatiu

commemoratiu

commiseratiu

commutatiu

comparatiu

compassiu

compel·latiu

competitiu

complectiu

completiu

compositiu

comprensiu

compressiu

compulsiu

comunicatiu

conatiu

còncau

conceptiu

concessiu

concitatiu

conclusiu

concretiu

conductiu

confederatiu

configuratiu

confirmatiu

conflictiu

confortatiu

congestiu

conjuntiu

connectiu

connotatiu

consecutiu

conservatiu

consolatiu

consolidatiu

constatatiu

constitutiu

constrictiu

constructiu

consultiu

consumatiu

consumptiu

contemplatiu

contentiu

continuatiu

contraceptiu

contrastiu

contributiu

convectiu

conversiu

convulsiu

cooperatiu

coordinatiu

copulatiu

corporatiu

correctiu

correlatiu

corroboratiu

corrosiu

corrugatiu

corruptiu

creatiu

crispatiu

cumulatiu

curatiu

cursiu

curvatiu

datiu

deceptiu

decisiu

declaratiu

decoratiu

decursiu

deductiu

defectiu

defensiu

definitiu

degeneratiu

dejectiu

deliberatiu

delictiu

delimitatiu

demarcatiu

demostratiu

denominatiu

denotatiu

depletiu

deprecatiu

depreciatiu

depressiu

depuratiu

derivatiu

desaprensiu

descongestiu

descriptiu

desideratiu

designatiu

desobstructiu

desopilatiu

despectiu

dessecatiu

destructiu

determinatiu

detersiu

devolutiu

difractiu

difusiu

digestiu

dilatatiu

diminutiu

directiu

discursiu

disgregatiu

disjuntiu

dispersiu

dispositiu

disruptiu

dissimilatiu

dissipatiu

dissociatiu

dissolutiu

dissuasiu

distintiu

distributiu

diversiu

divisiu

divulgatiu

dormitiu

dubitatiu

duratiu

edificatiu

educatiu

eductiu

efectiu

efusiu

egressiu

ejectiu

elatiu

electiu

electronegatiu

electropositiu

elusiu

emissiu

emotiu

emulsiu

encarnatiu

endevinatiu

enumeratiu

enunciatiu

epijectiu

equitatiu

eradicatiu

ergatiu

erosiu

eruptiu

escandinau

esclau

eslau

especificatiu

especulatiu

esportiu

esquiu

essiu

estimatiu

evacuatiu

evasiu

evocatiu

evolutiu

evulsiu

exageratiu

excessiu

excitatiu

exclamatiu

exclusiu

excoriatiu

executiu

exemplificatiu

exfoliatiu

exhalatiu

exhaustiu

exhortatiu

existimatiu

exopercolatiu

expansiu

expectatiu

expeditiu

expletiu

explicatiu

explosiu

expositiu

expressiu

expulsiu

exsudatiu

extensiu

exteroceptiu

extintiu

extractiu

extrusiu

factitiu

factiu

facultatiu

federatiu

fermentatiu

festiu

figuratiu

fixatiu

flectiu

flexiu

formatiu

fotoconductiu

fotoemissiu

freqüentatiu

fricatiu

fruïtiu

fugitiu

furtiu

gamadiu

gasiu

generatiu

germinatiu

governatiu

gramnegatiu

grampositiu

gravatiu

gravitatiu

gustatiu

hiperemotiu

il·latiu

il·locutiu

il·luminatiu

il·lustratiu

imaginatiu

imitatiu

immersiu

immutatiu

impeditiu

imperatiu

imperfectiu

implosiu

impositiu

improductiu

improvatiu

impugnatiu

impulsiu

inactiu

inacusatiu

incisiu

incitatiu

inclinatiu

inclusiu

incoatiu

incomprensiu

inconclusiu

indicatiu

inductiu

inebriatiu

inequitatiu

inessiu

inexpressiu

inextensiu

infectiu

inflictiu

informatiu

ingressiu

iniciatiu

injectiu

innutritiu

inofensiu

inquisitiu

insinuatiu

inspiratiu

instauratiu

instintiu

instructiu

instrumentatiu

integratiu

intel·lectiu

intempestiu

intensiu

interactiu

interceptiu

interjectiu

interoceptiu

interpolatiu

interpretatiu

interrogatiu

intersubjectiu

intransitiu

introductiu

introspectiu

introversiu

intrusiu

intuïtiu

invasiu

inventiu

invocatiu

involutiu

irreflexiu

iteratiu

iugoslau

judicatiu

jueu

jussiu

justificatiu

lasciu

laxatiu

lectiu

legislatiu

lenitiu

lesiu

locatiu

locomotiu

locutiu

longeu

lubricatiu

lucratiu

maduratiu

maniacodepressiu

massiu

mediopassiu

meditatiu

melioratiu

memoratiu

menyspreatiu

metacognitiu

mieloproliferatiu

minoratiu

missiu

moderatiu

modificatiu

moldau

mol·lificatiu

motiu

multiplicatiu

mundificatiu

musiu

narratiu

natiu

negatiu

neurovegetatiu

nociceptiu

nociu

nominatiu

normatiu

nou

nuncupatiu

nutritiu

objectiu

oblatiu

obsessiu

obstructiu

oclusiu

octau

ofensiu

olfactiu

ombriu

operatiu

opilatiu

opressiu

optatiu

ordinatiu

organitzatiu

orientatiu

ortiu

ostensiu

oxidatiu

pal·liatiu

participatiu

partitiu

passiu

pejoratiu

penetratiu

pensatiu

pensiu

perceptiu

perfectiu

performatiu

perlocutiu

permissiu

perspectiu

persuasiu

pertorbatiu

pignoratiu

planocòncau

plosiu

ponderatiu

portatiu

positiu

pospositiu

possessiu

potestatiu

preceptiu

predicatiu

predictiu

prelatiu

preparatiu

prepositiu

prescriptiu

preservatiu

presumptiu

preventiu

primitiu

privatiu

privilegiatiu

productiu

progressiu

prohibitiu

projectiu

propagatiu

propioceptiu

propioreceptiu

propulsiu

prospectiu

protestatiu

provocatiu

psicoactiu

pulsatiu

punitiu

purgatiu

putatiu

putrefactiu

qualificatiu

qualitatiu

quantitatiu

quiditatiu

radiatiu

radioactiu

rarefactiu

rarificatiu

ratificatiu

reactiu

realitzatiu

receptiu

recessiu

recitatiu

reclusiu

recognitiu

recordatiu

recreatiu

rectificatiu

recuperatiu

recursiu

rediviu

reductiu

reduplicatiu

reflexiu

refractiu

refrigeratiu

regeneratiu

regressiu

regulatiu

reiteratiu

reivindicatiu

relatiu

rememoratiu

remissiu

remuneratiu

renadiu

reparatiu

repercussiu

repetitiu

reprensiu

representatiu

repressiu

reproductiu

repulsiu

resistiu

resolutiu

respectiu

responsiu

restauratiu

restrictiu

resultatiu

retentiu

retorsiu

retributiu

retroactiu

retrospectiu

revulsiu

roboratiu

rogatiu

rotatiu

sanatiu

satiu

sedatiu

segregatiu

selectiu

sensitiu

separatiu

seronegatiu

seropositiu

significatiu

simplificatiu

solutiu

sostractiu

subarbustiu

subjectiu

subjuntiu

subreptiu

substantiu

substitutiu

subtractiu

subversiu

successiu

sud-eslau

sueu

suggestiu

superlatiu

supletiu

supositiu

suprajectiu

supressiu

supuratiu

suspensiu

taxatiu

televisiu

tempestiu

temptatiu

tensioactiu

tensiu

terminatiu

testificatiu

timopriu

tiropriu

torsiu

tou

tractiu

transformatiu

transgressiu

transitiu

translatiu

transmutatiu

transpositiu

tuïtiu

ulceratiu

ullblau

unitiu

usitatiu

vagatiu

valoratiu

vegetatiu

venjatiu

verificatiu

vindicatiu

visiu

viu

vivificatiu

vocatiu

volitiu

voluntatiu

vomitiu

votiu

Lèxic Obert Flexionat de Català

El LOCF és un conjunt de recursos lingüístics orientat al gran públic, però també a la comunitat científica. Es tracta d’una eina per a tots els que treballen en llengua catalana o tenen interès o dubtes sobre el seu funcionament. Tots els continguts del LOCF es troben en constant desenvolupament.