fot - interjecció locació adverbial

fot

no té flexió

Flexionat com: bo