espantablement - adverbi

es·pan·ta·ble·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana