divinament - adverbi

di·vi·na·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : diví

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana