desembarassadament - adverbi

des·em·ba·ras·sa·da·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana