Contacte

Open Source Lexical Information Network
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Universitat Pompeu Fabra
Campus de la Comunicació – Poblenou
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona
iulaoslin@upf.edu