LOFC
Lèxic Obert Flexionat de Català

Paraules per lletra

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

da

db

dc

dd

de

df

dg

dh

di

dj

dk

dl

dm

dn

do

dp

dq

dr

ds

dt

du

dv

dw

dx

dy

dz

de - preposició
de - nom femení
dea - nom femení
deambular - verb
deambulatori - nom masculí
debades - adverbi
debanador - adjectiu
debanador - nom masculí
debanadora - nom femení
debanall - nom masculí
debanament - nom masculí
debanar - verb
debanat - nom masculí
debanatge - nom masculí
debanell - nom masculí
debat - nom masculí
debategament - nom masculí
debategar - verb
debatiment - nom masculí
debatre - verb
debatuda - nom femení
debel·lador - adjectiu
debel·lador - nom masculí
debel·ladora - nom femení
debel·lar - verb
dèbil - adjectiu
debilesa - nom femení
debilitació - nom femení
debilitament - nom masculí
debilitant - adjectiu
debilitar - verb
debilitat - nom femení
dèbilment - adverbi
dèbit - nom masculí
debitor - nom masculí
debitora - nom femení
debitori - nom masculí
debitori - adjectiu
deble - nom masculí
debò - nom masculí
debolit - adjectiu
debut - nom masculí
debutant - adjectiu
debutant - nom masculí
debutant - nom femení
debutar - verb
debye - nom masculí
deçà - preposició
deçà - adverbi
decà - nom masculí
decabraquis - nom masculí
decabrista - adjectiu
decabrista - nom masculí
decabrista - nom femení
dècada - nom femení
dècade - nom femení
decadència - nom femení
decadent - adjectiu
decadentisme - nom masculí
decadentista - adjectiu
decadentista - nom masculí
decadentista - nom femení
decaedre - nom masculí
decàedre - nom masculí
decaèdric - adjectiu
decàgon - nom masculí
decagonal - adjectiu
decahidrat - nom masculí
decahidronaftalè - nom masculí
decaïment - nom masculí
decalar - verb
decalatge - nom masculí
decàleg - nom masculí
decalescència - nom femení
decalina - nom femení
decalvació - nom femení
decalvant - adjectiu
decalvar - verb
decàmer - adjectiu
decampament - nom masculí
decampar - verb
decandiment - nom masculí
decandir - verb
decandre - adjectiu
decant - nom masculí
decantació - nom femení
decantador - nom masculí
decantament - nom masculí
decantar - verb
decapador - nom masculí
decapadora - nom femení
decapant - nom masculí
decapant - adjectiu
decapar - verb
decapatge - nom masculí
decapitació - nom femení
decapitar - verb
decàpodes - nom masculí
decasíl·lab - adjectiu
decasíl·lab - nom masculí
decasil·làbic - adjectiu
decàstil - adjectiu
decatir - verb
decatissatge - nom masculí
decatleta - nom masculí
decatló - nom masculí
decatró - nom masculí
decaure - verb
decebedor - adjectiu
decebre - verb
decemvir - nom masculí
decemviral - adjectiu
decemvirat - nom masculí
decència - nom femení
decennal - adjectiu
decenni - nom masculí
decent - adjectiu
decentment - adverbi
decepció - nom femení
deceptiu - adjectiu
decés - nom masculí
decibel - nom masculí
decibèlic - adjectiu
decidibilitat - nom femení
decidible - adjectiu
decididament - adverbi
decidir - verb
decidit - adjectiu
decidu - adjectiu
decídua - nom femení
decigram - nom masculí
decil - nom masculí
decilitre - nom masculí
dècim - adjectiu
dècim - nom masculí
dècima - nom femení
decimador - nom masculí
decimal - adjectiu
decimal - nom masculí
decímetre - nom masculí
decinormal - adjectiu
decisió - nom femení
decisiu - adjectiu
decisivament - adverbi
decisor - nom masculí
decisora - nom femení
decisori - adjectiu
declamació - nom femení
declamador - nom masculí
declamadora - nom femení
declamar - verb
declamatori - adjectiu
declamatòriament - adverbi
declaració - nom femení
declaradament - adverbi
declarador - adjectiu
declarador - nom masculí
declaradora - nom femení
declarament - nom masculí
declarant - nom masculí
declarant - nom femení
declarar - verb
declaratiu - adjectiu
declaratori - adjectiu
declinable - adjectiu
declinació - nom femení
declinador - nom masculí
declinant - adjectiu
declinar - verb
declinatori - adjectiu
declinatori - nom masculí
declinatòria - nom femení
declinòmetre - nom masculí
declivi - nom masculí
declivitat - nom femení
decocció - nom femení
decolorant - adjectiu
decolorant - nom masculí
decolorar - verb
decol·lació - nom femení
decomís - nom masculí
decomissar - verb
decompost - adjectiu
decor - nom masculí
decoració - nom femení
decorador - adjectiu
decorador - nom masculí
decoradora - nom femení
decorar - verb
decorat - nom masculí
decoratiu - adjectiu
decorativisme - nom masculí
decorativista - adjectiu
decorativista - nom masculí
decorativista - nom femení
decorós - adjectiu
decorosament - adverbi
decórrer - verb
decorriment - nom masculí
decorticació - nom femení
decorticar - verb
decòrum - nom masculí
decreixement - nom masculí
decreixença - nom femení
decreixent - adjectiu
decréixer - verb
decrement - nom masculí
decrèmetre - nom masculí
decrèpit - adjectiu
decrepitació - nom femení
decrepitar - verb
decrepitud - nom femení
decrescendo - adverbi
decrescendo - nom masculí
decret - nom masculí
decretació - nom femení
decretal - adjectiu
decretal - nom femení
decretalista - nom masculí
decretalista - nom femení
decretar - verb
decretari - nom masculí
decretista - nom masculí
decretista - nom femení
decretori - adjectiu
dèctic - adjectiu
dèctica - nom femení
decúbit - nom masculí
decuit - nom masculí
decumanus - nom masculí
decumbent - adjectiu
dècuple - adjectiu
dècuple - nom masculí
decuplicar - verb
decúria - nom femení
decurió - nom masculí
decurrència - nom femení
decurrent - adjectiu
decurs - nom masculí
decursiu - adjectiu
decurtació - nom femení
decurvació - nom femení
decurvar - verb
decussació - nom femení
decussat - adjectiu
dèdal - nom masculí
dedàlic - adjectiu
dedicació - nom femení
dedicar - verb
dedicatori - adjectiu
dedicatòria - nom femení
dedició - nom femení
dedins - adverbi
dedins - nom masculí
deducció - nom femení
deductiu - adjectiu
deductivament - adverbi
deduïble - adjectiu
deduir - verb
deessa - nom femení
defalca - nom femení
defalcació - nom femení
defalcar - verb
defallença - nom femení
defallent - adjectiu
defalliment - nom masculí
defallior - nom femení
defallir - verb
defalt - nom masculí
defecació - nom femení
defecar - verb
defecció - nom femení
defecte - nom masculí
defectibilitat - nom femení
defectible - adjectiu
defectiu - adjectiu
defectuós - adjectiu
defectuosament - adverbi
defectuositat - nom femení
defeminació - nom femení
defendre - verb
defenedor - adjectiu
defenedor - nom masculí
defenedora - nom femení
defenedoria - nom femení
defenent - nom masculí
defenestració - nom femení
defenestrar - verb
defens - nom masculí
defensa - nom femení
defensa - nom masculí
defensable - adjectiu
defensar - verb
defensat - adjectiu
defensió - nom femení
defensiu - adjectiu
defensiva - nom femení
defensivament - adverbi
defensívol - adjectiu
defensor - adjectiu
defensor - nom masculí
defensor - nom femení
defensora - nom femení
defensori - nom masculí
defensoria - nom femení
deferència - nom femení
deferent - adjectiu
deferent - nom masculí
deferentment - adverbi
deferir - verb
defervescència - nom femení
deficiència - nom femení
deficient - adjectiu
deficient - nom masculí
deficient - nom femení
deficientment - adverbi
dèficit - nom masculí
deficitari - adjectiu
definibilitat - nom femení
definible - adjectiu
definició - nom femení
definidor - adjectiu
definidor - nom masculí
definidora - nom femení
definir - verb
definit - adjectiu
definitiu - adjectiu
definitivament - adverbi
definitori - nom masculí
definitori - adjectiu
deflació - nom femení
deflacionista - adjectiu
deflactació - nom femení
deflactar - verb
deflactor - nom masculí
deflagració - nom femení
deflagrar - verb
deflectir - verb
deflector - adjectiu
deflector - nom masculí
deflegmació - nom femení
deflegmador - nom masculí
deflegmar - verb
deflex - adjectiu
deflexió - nom femení
defloració - nom femení
defoliació - nom femení
defoliador - adjectiu
defoliador - nom masculí
defoliant - nom masculí
defoliar - verb
defora - adverbi
defora - nom masculí
defora - preposició
deformable - adjectiu
deformació - nom femení
deformador - adjectiu
deformant - adjectiu
deformar - verb
deforme - adjectiu
deformement - adverbi
deformitat - nom femení
defraudació - nom femení
defraudador - nom masculí
defraudadora - nom femení
defraudar - verb
defugi - nom masculí
defugible - adjectiu
defugir - verb
defunció - nom femení
degà - nom masculí
degana - nom femení
deganat - nom masculí
degeneració - nom femení
degenerada - nom femení
degenerar - verb
degenerat - adjectiu
degenerat - nom masculí
degeneratiu - adjectiu
degenerescència - nom femení
degenerescent - adjectiu
deglució - nom femení
deglutició - nom femení
deglutinació - nom femení
deglutir - verb
degolla - nom femení
degollació - nom femení
degollada - nom femení
degolladissa - nom femení
degollador - nom masculí
degolladora - nom femení
degolladura - nom femení
degollament - nom masculí
degollar - verb
degollat - nom masculí
degotador - nom masculí
degotall - nom masculí
degotament - nom masculí
degotant - adjectiu
degotar - verb
degoteig - nom masculí
degotejar - verb
degoter - nom masculí
degotim - nom masculí
degotís - nom masculí
degradable - adjectiu
degradació - nom femení
degradador - nom masculí
degradador - adjectiu
degradant - adjectiu
degradar - verb
degradat - nom masculí
degradat - adjectiu
degudament - adverbi
degustació - nom femení
degustador - nom masculí
degustadora - nom femení
degustar - verb
degut - adjectiu
dehiscència - nom femení
dehiscent - adjectiu
dei - nom masculí
deianenc - adjectiu
deianenc - nom masculí
deianenca - nom femení
deïcida - adjectiu
deïcida - nom masculí
deïcida - nom femení
deïcidi - nom masculí
deïdor - nom masculí
deïdor - adjectiu
deïdora - nom femení
deífic - adjectiu
deïficació - nom femení
deïficar - verb
deïforme - adjectiu
deípara - nom femení
deípara - adjectiu
dèisi - nom femení
deisi - nom femení
deisme - nom masculí
deista - adjectiu
deista - nom masculí
deista - nom femení
deïtat - nom femení
deix - nom masculí
deixa - nom femení
deixada - nom femení
deixadesa - nom femení
deixador - adjectiu
deixalla - nom femení
deixalleria - nom femení
deixament - nom masculí
deixant - nom masculí
deixar - verb
deixat - adjectiu
deixat - nom masculí
deixatar - verb
deixebla - nom femení
deixeble - nom masculí
deixia - nom femení
deixiu - nom masculí
deixondar - verb
deixondiment - nom masculí
deixondir - verb
deixondit - adjectiu
deixuplina - nom femení
deixuplinant - nom masculí
deixuplinant - nom femení
deixuplinar - verb
dejecció - nom femení
dejectar - verb
dejecte - adjectiu
dejectiu - adjectiu
dejector - nom masculí
dejorn - adverbi
dejú - adjectiu
dejunador - nom masculí
dejunadora - nom femení
dejunar - verb
dejunat - adjectiu
dejuni - nom masculí
dejús - adverbi
dejús - PREPlocació preposiciona
delació - nom femení
delada - nom femení
delaminació - nom femení
delat - adjectiu
delat - nom masculí
delatable - adjectiu
delatant - adjectiu
delatant - nom masculí
delatant - nom femení
delatar - verb
delator - adjectiu
delator - nom masculí
delatora - nom femení
delco - nom masculí
deleàtur - nom masculí
deleble - adjectiu
deleció - nom femení
delectable - adjectiu
delectablement - adverbi
delectació - nom femení
delectança - nom femení
delectar - verb
delegable - adjectiu
delegació - nom femení
delegada - nom femení
delegar - verb
delegat - nom masculí
delegat - adjectiu
delegatori - adjectiu
deleixar - verb
delejant - adjectiu
delejar - verb
deler - nom masculí
delera - nom femení
delerar - verb
delerós - adjectiu
delerosament - adverbi
deleteri - adjectiu
delfí - nom masculí
dèlfic - adjectiu
delfina - nom femení
delfinaptèrids - nom masculí
delfinari - nom masculí
delfinès - adjectiu
delfinès - nom masculí
delfinesa - nom femení
delfínids - nom masculí
delfinoteràpia - nom femení
delga - nom femení
delgat - adjectiu
deli - adjectiu
deli - nom masculí
dèlia - nom femení
delibat - nom masculí
deliber - nom masculí
deliberació - nom femení
deliberadament - adverbi
deliberant - adjectiu
deliberar - verb
deliberat - adjectiu
deliberatiu - adjectiu
delicadament - adverbi
delicadesa - nom femení
delicadura - nom femení
delicat - adjectiu
delícia - nom femení
deliciós - adjectiu
deliciosament - adverbi
delicte - nom masculí
delictiu - adjectiu
delictuós - adjectiu
delimitació - nom femení
delimitar - verb
delimitatiu - adjectiu
delineació - nom femení
delineament - nom masculí
delineant - nom masculí
delineant - nom femení
delinear - verb
delinqüència - nom femení
delinqüencial - adjectiu
delinqüent - nom masculí
delinqüent - nom femení
delinquiment - nom masculí
delinquir - verb
deliqüescència - nom femení
deliqüescent - adjectiu
deliqui - nom masculí
delir - verb
delirant - adjectiu
delirar - verb
deliri - nom masculí
delirogen - adjectiu
delirogen - nom masculí
delirós - adjectiu
delit - nom masculí
delitable - adjectiu
delitar - verb
delitescència - nom femení
delitós - adjectiu
delitosament - adverbi
dellà - preposició
dellà - adverbi
dellà-ahir - adverbi
delma - nom femení
delmable - adjectiu
delmació - nom femení
delmador - nom masculí
delmar - verb
delmar - nom masculí
delmari - nom masculí
delme - nom masculí
delmer - nom masculí
delmer - adjectiu
delmeser - nom masculí
delònix - nom masculí
delta - nom masculí
delta - nom femení
deltaic - adjectiu
deltebrenc - adjectiu
deltebrenc - nom masculí
deltebrenca - nom femení
dèltic - adjectiu
deltoedre - nom masculí
deltòedre - nom masculí
deltoïdal - adjectiu
deltoide - adjectiu
deltoide - nom masculí
deltoide - nom femení
delusió - nom femení
delusori - adjectiu
delusòriament - adverbi
demà - adverbi
dema - nom femení
demà - nom masculí
demaciacis - nom masculí
demacració - nom femení
demacrar - verb
demacrat - adjectiu
demagog - nom masculí
demagoga - nom femení
demagògia - nom femení
demagògic - adjectiu
demagògicament - adverbi
demanadissa - nom femení
demanador - adjectiu
demanador - nom masculí
demanadora - nom femení
demanaire - nom masculí
demanaire - nom femení
demanar - verb
demancar - verb
demanda - nom femení
demandada - nom femení
demandant - nom masculí
demandant - nom femení
demandar - verb
demandat - nom masculí
demani - nom masculí
demanial - adjectiu
demarca - nom masculí
demarca - nom femení
demarcació - nom femení
demarcador - adjectiu
demarcador - nom masculí
demarcadora - nom femení
demarcar - verb
demarcatiu - adjectiu
demarrer - nom masculí
dematí - nom masculí
demble - nom masculí
demència - nom femení
demencial - adjectiu
dement - adjectiu
dement - nom masculí
dement - nom femení
dementre - conjunció
demèrit - nom masculí
demeritori - adjectiu
demersal - adjectiu
demés - adverbi
demesia - nom femení
demesiadament - adverbi
demesiat - adjectiu
demet - nom masculí
demetre - verb
demiürg - nom masculí
demiúrgic - adjectiu
democràcia - nom femení
demòcrata - adjectiu
demòcrata - nom masculí
demòcrata - nom femení
democratacristià - adjectiu
democratacristià - nom masculí
democratacristiana - nom femení
democràtic - adjectiu
democràticament - adverbi
democratisme - nom masculí
democratització - nom femení
democratitzador - adjectiu
democratitzar - verb
democristià - adjectiu
democristià - nom masculí
democristiana - nom femení
demodècids - nom masculí
demògraf - nom masculí
demògrafa - nom femení
demografia - nom femení
demogràfic - adjectiu
demolició - nom femení
demolidor - adjectiu
demolidor - nom masculí
demolidora - nom femení
demolir - verb
dèmon - nom masculí
demoníac - adjectiu
demonisme - nom masculí
demonitzar - verb
demonologia - nom femení
demor - nom masculí
demora - nom femení
demorança - nom femení
demorar - verb
demoscòpia - nom femení
demoscòpic - adjectiu
demosofia - nom femení
demosponges - nom femení
demostrabilitat - nom femení
demostrable - adjectiu
demostració - nom femení
demostrador - adjectiu
demostrança - nom femení
demostrar - verb
demostratiu - adjectiu
demostratiu - nom masculí
demostrativament - adverbi
demòtic - adjectiu
demòtic - nom masculí
dempeus - adverbi
demulcent - nom masculí
dena - nom femení
déna - nom masculí
denari - nom masculí
denari - adjectiu
dendriforme - adjectiu
dendrita - nom femení
dendrític - adjectiu
dendritiforme - adjectiu
dendrobàtids - nom masculí
dendroclimatologia - nom femení
dendrocolàptids - nom masculí
dendrocronògraf - nom masculí
dendrocronologia - nom femení
dendròfor - nom masculí
dendrograma - nom masculí
dendrologia - nom femení
dendròmetre - nom masculí
dendrometria - nom femení
dendroquirots - nom masculí
denegable - adjectiu
denegació - nom femení
denegar - verb
denegatori - adjectiu
denejament - nom masculí
denejar - verb
dener - nom masculí
denerit - adjectiu
dengue - nom masculí
denier - adjectiu
denier - nom masculí
deniera - nom femení
denigració - nom femení
denigrador - adjectiu
denigrador - nom masculí
denigradora - nom femení
denigrant - adjectiu
denigrar - verb
denim - nom masculí
denominable - adjectiu
denominació - nom femení
denominador - adjectiu
denominador - nom masculí
denominadora - nom femení
denominal - adjectiu
denominar - verb
denominatiu - adjectiu
denominatiu - nom masculí
denotació - nom femení
denotar - verb
denotatiu - adjectiu
denou - adjectiu
denou - nom masculí
dènou - adjectiu
dènou - nom masculí
dens - adjectiu
densament - adverbi
densificació - nom femení
densificar - verb
densiflor - adjectiu
densifoli - adjectiu
densímetre - nom masculí
densitat - nom femení
densitòmetre - nom masculí
densitometria - nom femení
densitomètric - adjectiu
dent - nom femení
dentada - nom femení
dentadora - nom femení
dentadura - nom femení
dental - adjectiu
dental - nom femení
dental - nom masculí
dentàlids - nom masculí
dentalització - nom femení
dentalitzar - verb
dentar - verb
dentari - adjectiu
dentari - nom masculí
dentat - nom masculí
dentat - adjectiu
dentatge - nom masculí
dentcurta - nom femení
dentegada - nom femení
dentelat - adjectiu
dentell - nom masculí
denteta - nom femení
dentició - nom femení
denticitat - nom femení
denticle - nom masculí
denticulat - adjectiu
dentiforme - adjectiu
dentífric - adjectiu
dentífric - nom masculí
dentifrici - adjectiu
dentifrici - nom masculí
dentíger - adjectiu
dentilabial - adjectiu
dentilabial - nom femení
dentina - nom femení
dentirostre - adjectiu
dentista - nom masculí
dentista - nom femení
déntol - nom masculí
dentut - adjectiu
denudació - nom femení
denudar - verb
denúncia - nom femení
denunciable - adjectiu
denunciació - nom femení
denunciador - adjectiu
denunciador - nom masculí
denunciadora - nom femení
denunciant - nom masculí
denunciant - nom femení
denunciar - verb
denunciatori - adjectiu
deó - nom masculí
deòntic - adjectiu
deontòleg - nom masculí
deontòloga - nom femení
deontologia - nom femení
deontològic - adjectiu
deontologisme - nom masculí
deparar - verb
departament - nom masculí
departamental - adjectiu
departença - nom femení
departiment - nom masculí
departir - verb
depassar - verb
depauperació - nom femení
depauperar - verb
dependència - nom femení
dependent - adjectiu
dependent - nom masculí
dependenta - nom femení
dependentment - adverbi
dependre - verb
depenjar - verb
deperdició - nom femení
deperir - verb
depervaller - adjectiu
depervaller - nom masculí
depervallera - nom femení
depilació - nom femení
depilar - verb
depilatori - adjectiu
depilatori - nom masculí
deplasmòlisi - nom femení
depleció - nom femení
depletiu - adjectiu
deplorable - adjectiu
deplorablement - adverbi
deploració - nom femení
deplorar - verb
deponent - adjectiu
depopulació - nom femení
deport - nom masculí
deportació - nom femení
deportada - nom femení
deportar - verb
deportat - adjectiu
deportat - nom masculí
deposant - nom masculí
deposant - nom femení
deposar - verb
deposició - nom femení
deposicional - adjectiu
depòsit - nom masculí
depositador - adjectiu
depositador - nom masculí
depositadora - nom femení
depositant - nom masculí
depositant - nom femení
depositar - verb
depositari - adjectiu
depositari - nom masculí
depositària - nom femení
depositaria - nom femení
depravació - nom femení
depravada - nom femení
depravadament - adverbi
depravador - adjectiu
depravador - nom masculí
depravadora - nom femení
depravar - verb
depravat - adjectiu
depravat - nom masculí
deprecació - nom femení
deprecatiu - adjectiu
deprecatori - adjectiu
depreciació - nom femení
depreciador - adjectiu
depreciador - nom masculí
depreciadora - nom femení
depreciar - verb
depreciatiu - adjectiu
depredació - nom femení
depredador - adjectiu
depredador - nom masculí
depredadora - nom femení
depredar - verb
deprendre - verb
depressió - nom femení
depressiòmetre - nom masculí
depressionari - adjectiu
depressiu - adjectiu
depressiu - nom masculí
depressiva - nom femení
depressivament - adverbi
depressor - adjectiu
depressor - nom masculí
depriment - adjectiu
deprimir - verb
deprimit - adjectiu
deprimogen - adjectiu
depuració - nom femení
depurador - adjectiu
depurador - nom masculí
depuradora - nom femení
depurar - verb
depuratiu - adjectiu
depuratiu - nom masculí
depuratori - adjectiu
derbesials - nom femení
derbi - nom masculí
derelicte - nom masculí
derelicte - adjectiu
derelinquir - verb
dèria - nom femení
derisió - nom femení
derisori - adjectiu
derisòriament - adverbi
deriva - nom femení
derivabilitat - nom femení
derivable - adjectiu
derivació - nom femení
derivada - nom femení
derivant - adjectiu
derivar - verb
derivat - nom masculí
derivat - adjectiu
derivatització - nom femení
derivatitzar - verb
derivatiu - adjectiu
derivatiu - nom masculí
derivativa - nom femení
derivòmetre - nom masculí
derma - nom masculí
dermàpters - nom masculí
dermatitis - nom femení
dermatocarpàcies - nom femení
dermatòfit - nom masculí
dermatogen - nom masculí
dermatòglif - nom masculí
dermatòleg - nom masculí
dermatòlisi - nom femení
dermatòloga - nom femení
dermatologia - nom femení
dermatològic - adjectiu
dermàtom - nom masculí
dermatomiïtis - nom femení
dermatomiositis - nom femení
dermatoneurosi - nom femení
dermatoplàstic - adjectiu
dermatosi - nom femení
dermatosquelet - nom masculí
dermèstids - nom masculí
dèrmic - adjectiu
dermis - nom femení
dermitis - nom femení
dermografisme - nom masculí
dermoide - adjectiu
dermoide - nom masculí
dermopatia - nom femení
dermòpters - nom masculí
dermoquèlids - nom masculí
dermoreacció - nom femení
dermostosi - nom femení
dermòtrop - adjectiu
dermòtrop - nom masculí
dermotropisme - nom masculí
derna - nom femení
derogable - adjectiu
derogació - nom femení
derogar - verb
derogatori - adjectiu
derrama - nom femení
derramar - verb
derrapada - nom femení
derrapar - verb
derrapatge - nom masculí
derrick - nom masculí
derris - nom femení
derroc - nom masculí
derrocament - nom masculí
derrocar - verb
derrota - nom femení
derrotar - verb
derroter - nom masculí
derrotera - nom femení
derrotisme - nom masculí
derrotista - adjectiu
derrotista - nom masculí
derrotista - nom femení
derruir - verb
dertusà - adjectiu
dertusà - nom masculí
dertusana - nom femení
dervís - nom masculí
dervís - nom femení
dervix - nom masculí
dervix - nom femení
des - preposició
des - nom masculí
desabarrotar - verb
desabellar - verb
desabillament - nom masculí
desabillar - verb
desabonament - nom masculí
desabonar - verb
desabonyegador - nom masculí
desabonyegar - verb
desabrigar - verb
desabrigat - adjectiu
desacalorar - verb
desacatament - nom masculí
desacatar - verb
desacceleració - nom femení
desaccelerar - verb
desacceleròmetre - nom masculí
desaccentuació - nom femení
desaccentuar - verb
desaceració - nom femení
desacerar - verb
desacidificació - nom femení
desacidificar - verb
desaclimatació - nom femení
desaclimatar - verb
desacoblament - nom masculí
desacoblar - verb
desacollir - verb
desacomodadament - adverbi
desacomodat - adjectiu
desacompanyat - adjectiu
desaconductament - nom masculí
desaconductar - verb
desaconduïment - nom masculí
desaconduir - verb
desaconduït - adjectiu
desaconselladament - adverbi
desaconsellar - verb
desacord - nom masculí
desacordadament - adverbi
desacordança - nom femení
desacordar - verb
desacordat - adjectiu
desacorralar - verb
desacostar - verb
desacostumadament - adverbi
desacostumament - nom masculí
desacostumar - verb
desacostumat - adjectiu
desacreditar - verb
desactivació - nom femení
desactivant - adjectiu
desactivar - verb
desacuradament - adverbi
desacurat - adjectiu
desada - nom femení
desadherir - verb
desadobar - verb
desadornament - nom masculí
desadornar - verb
desafavorir - verb
desafecció - nom femení
desafeccionament - nom masculí
desafeccionar - verb
desafecta - nom femení
desafectació - nom femení
desafectar - verb
desafectat - adjectiu
desafecte - adjectiu
desafecte - nom masculí
desaferrar - verb
desafiador - adjectiu
desafiament - nom masculí
desafiar - verb
desafillar - verb
desafinació - nom femení
desafinada - nom femení
desafinadament - adverbi
desafinament - nom masculí
desafinar - verb
desafinat - adjectiu
desafiu - nom masculí
desaforament - nom masculí
desaforar - verb
desaforat - adjectiu
desafortunat - adjectiu
desafur - nom masculí
desafurar - verb
desagafar - verb
desagençament - nom masculí
desagençar - verb
desagermanar - verb
desagradable - adjectiu
desagradablement - adverbi
desagradar - verb
desagradós - adjectiu
desagraïda - nom femení
desagraïment - nom masculí
desagrair - verb
desagraït - adjectiu
desagraït - nom masculí
desagregable - adjectiu
desagregació - nom femení
desagregar - verb
desagreujament - nom masculí
desagreujar - verb
desagrupatge - nom masculí
desaiguar - verb
desaigüe - nom masculí
desairar - verb
desaire - nom masculí
desaireig - nom masculí
desairejar - verb
desairós - adjectiu
desairosament - adverbi
desajuntar - verb
desajust - nom masculí
desajustar - verb
desalbardar - verb
desalcalinització - nom femení
desalenar - verb
desalienar - verb
desalineació - nom femení
desalineament - nom masculí
desalinear - verb
desallitar - verb
desallotjament - nom masculí
desallotjar - verb
desalterar - verb
desamagar - verb
desamar - verb
desamarrar - verb
desament - nom masculí
desamic - adjectiu
desamic - nom masculí
desamidació - nom femení
desamiga - nom femení
desamigar - verb
desaminació - nom femení
desaminar - verb
desamistançar - verb
desamistat - nom femení
desamor - SUBAMB
desamor - nom masculí
desamorar - verb
desamorós - adjectiu
desamorrar - verb
desamortitzable - adjectiu
desamortització - nom femení
desamortitzador - adjectiu
desamortitzar - verb
desamurar - verb
desanar - verb
desanat - adjectiu
desancorar - verb
desancrrar - verb
desànim - nom masculí
desanimació - nom femení
desanimadament - adverbi
desanimador - adjectiu
desanimar - verb
desansiat - adjectiu
desaparedar - verb
desapareguda - nom femení
desaparegut - adjectiu
desaparegut - nom masculí
desaparèixer - verb
desaparell - nom masculí
desaparellament - nom masculí
desaparellar - verb
desapariament - nom masculí
desapariar - verb
desapariat - adjectiu
desaparició - nom femení
desaparionament - nom masculí
desaparionar - verb
desaparroquianar - verb
desaparroquiar - verb
desapassionadament - adverbi
desapassionar - verb
desapassionat - adjectiu
desapegar - verb
desapercebudament - adverbi
desapercebut - adjectiu
desapiadadament - adverbi
desapiadat - adjectiu
desaplegar - verb
desaplicació - nom femení
desaplicadament - adverbi
desaplicar - verb
desaplicat - adjectiu
desapoderament - nom masculí
desapoderar - verb
desaprendre - verb
desaprensió - nom femení
desaprensiu - adjectiu
desaprofitable - adjectiu
desaprofitament - nom masculí
desaprofitar - verb
desaprofitat - adjectiu
desapropi - nom masculí
desapropiació - nom femení
desapropiament - nom masculí
desapropiar - verb
desaprovació - nom femení
desaprovar - verb
desapuntalar - verb
desapuntar - verb
desaqueferat - adjectiu
desar - verb
desarborament - nom masculí
desarborar - verb
desarcaïtzar - verb
desarçonar - verb
desarenar - verb
desarenatge - nom masculí
desargentament - nom masculí
desargentar - verb
desargollar - verb
desarmable - adjectiu
desarmament - nom masculí
desarmar - verb
desarmat - adjectiu
desarnar - verb
desarnesar - verb
desarraconar - verb
desarramadar - verb
desarrambament - nom masculí
desarrambar - verb
desarranjador - adjectiu
desarranjador - nom masculí
desarranjadora - nom femení
desarranjament - nom masculí
desarranjar - verb
desarranjat - adjectiu
desarrapament - nom masculí
desarrapar - verb
desarrebossar - verb
desarregladament - adverbi
desarreglament - nom masculí
desarreglar - verb
desarreglat - adjectiu
desarregnar - verb
desarregussament - nom masculí
desarregussar - verb
desarrelada - nom femení
desarrelament - nom masculí
desarrelar - verb
desarrelat - adjectiu
desarrelat - nom masculí
desarremangar - verb
desarrendament - nom masculí
desarrendar - verb
desarrengament - nom masculí
desarrengar - verb
desarrengat - adjectiu
desarrenglament - nom masculí
desarrenglar - verb
desarrenglat - adjectiu
desarrenglerament - nom masculí
desarrenglerar - verb
desarrenglerat - adjectiu
desarrestar - verb
desarrimar - verb
desarrissar - verb
desarroentar - verb
desarromangar - verb
desarrufar - verb
desarrugament - nom masculí
desarrugar - verb
desarticulació - nom femení
desarticuladament - adverbi
desarticular - verb
desarticulat - adjectiu
desartillar - verb
desasfaltar - verb
desasfaltatge - nom masculí
desaspiració - nom femení
desassedegar - verb
desassenyadament - adverbi
desassenyat - adjectiu
desassetjar - verb
desassimilació - nom femení
desassimilar - verb
desassossec - nom masculí
desassossegar - verb
desastradament - adverbi
desastrat - adjectiu
desastre - nom masculí
desastrós - adjectiu
desastrosament - adverbi
desastruc - adjectiu
desastrugament - adverbi
desatacar - verb
desatansament - nom masculí
desatansar - verb
desatapeïment - nom masculí
desatapeir - verb
desatenció - nom femení
desatendar - verb
desatendre - verb
desatent - adjectiu
desatentament - adverbi
desatracar - verb
desatresorar - verb
desatrossar - verb
desautorització - nom femení
desautoritzadament - adverbi
desautoritzar - verb
desavantatge - nom masculí
desavantatjós - adjectiu
desavantatjosament - adverbi
desaveïnament - nom masculí
desaveïnar - verb
desavenç - nom masculí
desavençar - verb
desavenir - verb
desavesar - verb
desavindre - verb
desavinença - nom femení
desavinent - adjectiu
desavinentesa - nom femení
desavingut - adjectiu
desbalbar - verb
desballestadament - adverbi
desballestador - adjectiu
desballestador - nom masculí
desballestadora - nom femení
desballestament - nom masculí
desballestar - verb
desballestat - adjectiu
desbancada - nom femení
desbancament - nom masculí
desbancar - verb
desbandada - nom femení
desbandar - verb
desbandejament - nom masculí
desbarat - nom masculí
desbaratada - nom femení
desbaratadament - adverbi
desbaratador - adjectiu
desbaratador - nom masculí
desbaratadora - nom femení
desbaratament - nom masculí
desbaratar - verb
desbaratat - adjectiu
desbaratat - nom masculí
desbarbador - adjectiu
desbarbadora - nom femení
desbarbar - verb
desbarbat - adjectiu
desbarbatge - nom masculí
desbarrament - nom masculí
desbarrar - verb
desbasificació - nom femení
desbast - nom masculí
desbastar - verb
desbastir - verb
desbatallat - adjectiu
desbatejar - verb
desblocar - verb
desblocatge - nom masculí
desbloqueig - nom masculí
desbloquejar - verb
desbocadament - adverbi
desbocament - nom masculí
desbocar - verb
desbocat - adjectiu
desbolcar - verb
desbordament - nom masculí
desbordant - adjectiu
desbordar - verb
desborrador - nom masculí
desborrar - verb
desboscament - nom masculí
desboscar - verb
desboscassar - verb
desboscat - adjectiu
desboscat - nom masculí
desbotada - nom femení
desbotar - verb
desbotifarrar - verb
desbotonar - verb
desbragat - adjectiu
desbraguetat - adjectiu
desbrancar - verb
desbraonar - verb
desbravar - verb
desbrescar - verb
desbridament - nom masculí
desbridar - verb
desbridat - adjectiu
desbrinar - verb
desbrocar - verb
desbrollar - verb
desbrossador - adjectiu
desbrossadora - nom femení
desbrossament - nom masculí
desbrossar - verb
desbudellar - verb
desbullar - verb
desbullat - adjectiu
desca - nom femení
descabalar - verb
descabdell - nom masculí
descabdelladament - adverbi
descabdellament - nom masculí
descabdellar - verb
descabdellat - adjectiu
descabellar - verb
descabestrat - adjectiu
descada - nom femení
descafeïnament - nom masculí
descafeïnar - verb
descafeïnat - adjectiu
descalç - adjectiu
descalçador - nom masculí
descalçament - nom masculí
descalçar - verb
descalcificació - nom femení
descalcificador - nom masculí
descalcificar - verb
descamació - nom femení
descambuixar - verb
descaminar - verb
descamisada - nom femení
descamisar - verb
descamisat - adjectiu
descamisat - nom masculí
descampat - nom masculí
descans - nom masculí
descansadament - adverbi
descansador - nom masculí
descansador - adjectiu
descansar - verb
descansat - adjectiu
descantar - verb
descantell - nom masculí
descantellar - verb
descanviar - verb
descapitalització - nom femení
descapitalitzar - verb
descapollar - verb
descapotable - adjectiu
descapotable - nom masculí
descapotar - verb
descapsulador - nom masculí
descarada - nom femení
descaradament - adverbi
descaradura - nom femení
descaragolador - nom masculí
descaragolament - nom masculí
descaragolar - verb
descarar - verb
descarat - adjectiu
descarat - nom masculí
descarbonatació - nom femení
descarbonatar - verb
descarbonització - nom femení
descarbonitzador - adjectiu
descarbonitzar - verb
descarboxilació - nom femení
descarboxilar - verb
descarboxilasa - nom femení
descarburació - nom femení
descarburador - adjectiu
descarburar - verb
descargolador - nom masculí
descargolament - nom masculí
descargolar - verb
descarnadament - adverbi
descarnador - nom masculí
descarnament - nom masculí
descarnar - verb
descarnat - adjectiu
descàrrec - nom masculí
descàrrega - nom femení
descarregada - nom femení
descarregador - adjectiu
descarregador - nom masculí
descarregadora - nom femení
descarregar - verb
descarregat - adjectiu
descarreradament - adverbi
descarrerament - nom masculí
descarrerar - verb
descarrilament - nom masculí
descarrilar - verb
descart - nom masculí
descartar - verb
descartelització - nom femení
descasament - nom masculí
descasar - verb
descastar - verb
descastat - adjectiu
descastellanització - nom femení
descastellanitzar - verb
descatalanització - nom femení
descatalanitzar - verb
descavalcador - nom masculí
descavalcar - verb
descelar - verb
desceleració - nom femení
descelerador - nom masculí
descelerar - verb
desceleròmetre - nom masculí
descendència - nom femení
descendent - adjectiu
descendent - nom masculí
descendent - nom femení
descendiment - nom masculí
descendir - verb
descens - nom masculí
descensió - nom femení
descensor - nom masculí
descentori - nom masculí
descentralitzable - adjectiu
descentralització - nom femení
descentralitzador - adjectiu
descentralitzar - verb
descentrament - nom masculí
descentrar - verb
descentrat - adjectiu
descenyir - verb
descimalar - verb
descinglar - verb
descintrar - verb
desclassament - nom masculí
desclassar - verb
desclassificar - verb
desclavador - nom masculí
desclavar - verb
desclavillar - verb
descloruració - nom femení
desclorurar - verb
desclosa - nom femení
descloure - verb
desclucar - verb
descoagular - verb
descobert - adjectiu
descobert - nom masculí
descoberta - nom femení
descobertament - adverbi
descobridor - adjectiu
descobridor - nom masculí
descobridora - nom femení
descobriment - nom masculí
descobrir - verb
descodificació - nom femení
descodificador - nom masculí
descodificador - adjectiu
descodificar - verb
descofat - adjectiu
descolgament - nom masculí
descolgar - verb
descollar - verb
descolonització - nom femení
descolonitzar - verb
descoloració - nom femení
descolorant - adjectiu
descolorant - nom masculí
descolorar - verb
descolorat - adjectiu
descoloriment - nom masculí
descolorir - verb
descolorit - adjectiu
descol·locació - nom femení
descol·locar - verb
descol·locat - adjectiu
descomandar - verb
descombregar - verb
descominal - adjectiu
descomparèixer - verb
descompartir - verb
descompassadament - adverbi
descompassar - verb
descompensació - nom femení
descompensar - verb
descompensat - adjectiu
descomplaent - adjectiu
descomplaure - verb
descompondre - verb
descomponedor - adjectiu
descomponedor - nom masculí
descomponible - adjectiu
descomposició - nom femení
descompost - adjectiu
descompostament - adverbi
descompressímetre - nom masculí
descompressió - nom femení
descompressor - nom masculí
descomprimir - verb
descomprometre - verb
descomptable - adjectiu
descomptar - verb
descompte - nom masculí
descomunal - adjectiu
desconcentració - nom femení
desconcentrar - verb
desconceptuar - verb
desconcert - nom masculí
desconcertadament - adverbi
desconcertador - adjectiu
desconcertant - adjectiu
desconcertar - verb
desconcòrdia - nom femení
desconeguda - nom femení
desconegut - adjectiu
desconegut - nom masculí
desconeixedor - adjectiu
desconeixedor - nom masculí
desconeixedora - nom femení
desconeixement - nom masculí
desconeixença - nom femení
desconeixent - adjectiu
desconeixentment - adverbi
desconèixer - verb
desconeixer - verb
desconfiadament - adverbi
desconfiança - nom femení
desconfiar - verb
desconfiat - adjectiu
desconfir - verb
desconfita - nom femení
desconfort - nom masculí
desconfortar - verb
descongelació - nom femení
descongelador - adjectiu
descongelador - nom masculí
descongelar - verb
descongestió - nom femení
descongestionar - verb
descongestiu - adjectiu
desconhort - nom masculí
desconhortadament - adverbi
desconhortament - nom masculí
desconhortar - verb
desconhortat - adjectiu
desconjuntador - adjectiu
desconjuntament - nom masculí
desconjuntar - verb
desconnectador - nom masculí
desconnectar - verb
desconnexió - nom femení
desconsellar - verb
desconsideració - nom femení
desconsideradament - adverbi
desconsiderar - verb
desconsiderat - adjectiu
desconsol - nom masculí
desconsolació - nom femení
desconsoladament - adverbi
desconsolador - adjectiu
desconsolar - verb
desconsolat - adjectiu
desconstrucció - nom femení
desconstruir - verb
descontaminació - nom femení
descontent - adjectiu
descontent - nom masculí
descontenta - nom femení
descontentació - nom femení
descontentadís - adjectiu
descontentament - nom masculí
descontentar - verb
descontextualitzar - verb
descontrol - nom masculí
descontrolar - verb
desconveniència - nom femení
desconvenient - adjectiu
desconvenientment - adverbi
desconvenir - verb
desconvidar - verb
desconvindre - verb
desconvocar - verb
desconxar - verb
descoratge - nom masculí
descoratjadament - adverbi
descoratjador - adjectiu
descoratjament - nom masculí
descoratjar - verb
descoratjat - adjectiu
descord - nom masculí
descordadament - adverbi
descordament - nom masculí
descordar - verb
descordat - adjectiu
descoronament - nom masculí
descoronar - verb
descorporar - verb
descórrer - verb
descortès - adjectiu
descortesament - adverbi
descortesia - nom femení
descosida - nom femení
descosir - verb
descosit - adjectiu
descosit - nom masculí
descossar - verb
descossolar - verb
descostum - nom masculí
descotxar - verb
descovar - verb
descrèdit - nom masculí
descreença - nom femení
descreguda - nom femení
descregut - adjectiu
descregut - nom masculí
descreient - adjectiu
descreient - nom masculí
descreient - nom femení
descremar - verb
descremat - adjectiu
descrestar - verb
descreure - verb
descripció - nom femení
descriptibilitat - nom femení
descriptible - adjectiu
descriptiu - adjectiu
descriptivament - adverbi
descriptor - adjectiu
descriptor - nom masculí
descriptora - nom femení
descriure - verb
descromar - verb
descrostar - verb
descrosterar - verb
descruar - verb
descruatge - nom masculí
descucadora - nom femení
descucar - verb
descuidadament - adverbi
descuidar - verb
descuit - nom masculí
descular - verb
desculturació - nom femení
descurança - nom femení
descurar - verb
descurat - adjectiu
descurós - adjectiu
descurosament - adverbi
descurullar - verb
descuscutar - verb
desdansa - nom femení
desdaurament - nom masculí
desdaurar - verb
desdebanar - verb
desdejunar - verb
desdejuni - nom masculí
desdelitar - verb
desdentat - adjectiu
desdentat - nom masculí
desdentegat - adjectiu
desdeny - nom masculí
desdenyar - verb
desdenyós - adjectiu
desdenyosament - adverbi
desdibuixament - nom masculí
desdibuixar - verb
desdibuixat - adjectiu
desdiferenciació - nom femení
desdinerar - verb
desdir - verb
desdita - nom femení
desdoblament - nom masculí
desdoblar - verb
desdoblegar - verb
desdonar - verb
desdotar - verb
desdramatitzar - verb
desdubtar - verb
desduir - verb
desè - adjectiu
desè - nom masculí
desedificació - nom femení
desedificant - adjectiu
desedificar - verb
deseixida - nom femení
deseixidament - adverbi
deseiximent - nom masculí
deseixir - verb
deseixit - adjectiu
deselectrització - nom femení
deselectritzar - verb
desembabaiar - verb
desembadalir - verb
desembadocar - verb
desembafar - verb
desembagular - verb
desembalar - verb
desembalatge - nom masculí
desembalatjar - verb
desembalbar - verb
desembalbir - verb
desembalcar - verb
desemballestar - verb
desembalumar - verb
desembanyonar - verb
desembaràs - nom masculí
desembarassadament - adverbi
desembarassament - nom masculí
desembarassar - verb
desembarassat - adjectiu
desembarcada - nom femení
desembarcador - nom masculí
desembarcament - nom masculí
desembarcar - verb
desembargament - nom masculí
desembargar - verb
desembarrancar - verb
desembarrar - verb
desembarrilar - verb
desembassar - verb
desembastar - verb
desembastonar - verb
desembaular - verb
desembeinar - verb
desembenar - verb
desembocadura - nom femení
desembocar - verb
desemboçar - verb
desembogar - verb
desemboirar - verb
desembolcallar - verb
desembolcar - verb
desembolic - nom masculí
desembolicar - verb
desemborrament - nom masculí
desemborrar - verb
desemborratxar - verb
desembors - nom masculí
desemborsament - nom masculí
desemborsar - verb
desembós - nom masculí
desembosc - nom masculí
desemboscador - nom masculí
desemboscadora - nom femení
desemboscar - verb
desembossada - nom femení
desembossador - adjectiu
desembossador - nom masculí
desembossament - nom masculí
desembossar - verb
desembotar - verb
desembotellar - verb
desembotir - verb
desembotjar - verb
desembotonar - verb
desembotornar - verb
desembragament - nom masculí
desembragar - verb
desembragatge - nom masculí
desembral - adjectiu
desembravir - verb
desembre - nom masculí
desembriagar - verb
desembridar - verb
desembrista - adjectiu
desembrista - nom masculí
desembrista - nom femení
desembrocar - verb
desembroll - nom masculí
desembrollament - nom masculí
desembrollar - verb
desembromallar - verb
desembromar - verb
desembrossar - verb
desembruixar - verb
desembull - nom masculí
desembullament - nom masculí
desembullar - verb
desembús - nom masculí
desembussada - nom femení
desembussador - adjectiu
desembussador - nom masculí
desembussar - verb
desembutllofar - verb
desembutxacar - verb
desemmalesar - verb
desemmallar - verb
desemmandrir - verb
desemmantar - verb
desemmantellar - verb
desemmarcar - verb
desemmascarar - verb
desemmatar - verb
desemmatxucar - verb
desemmelangir - verb
desemmerdar - verb
desemmerletar - verb
desemmetxar - verb
desemmetzinar - verb
desemmidonar - verb
desemmorrallar - verb
desemmotlament - nom masculí
desemmotlant - adjectiu
desemmotlant - nom masculí
desemmotlar - verb
desemmotlatge - nom masculí
desemmotllament - nom masculí
desemmotllant - adjectiu
desemmotllant - nom masculí
desemmotllar - verb
desemmotllatge - nom masculí
desemmurriar - verb
desempacar - verb
desempadronar - verb
desempalar - verb
desempallar - verb
desempallegament - nom masculí
desempallegar - verb
desempalmar - verb
desempal·liar - verb
desempantanar - verb
desempantanegar - verb
desempanxonar - verb
desempapatxar - verb
desempaperar - verb
desempaquetar - verb
desemparadament - adverbi
desemparament - nom masculí
desemparança - nom femení
desemparar - verb
desemparat - adjectiu
desemparaular - verb
desemparedar - verb
desemparentat - adjectiu
desemparquetar - verb
desempastar - verb
desempastellar - verb
desempastifar - verb
desempat - nom masculí
desempatar - verb
desempatxar - verb
desempavesar - verb
desempavonar - verb
desempedrament - nom masculí
desempedrar - verb
desempedregament - nom masculí
desempedregar - verb
desempedreir - verb
desempegar - verb
desempenyalar - verb
desempenyorament - nom masculí
desempenyorar - verb
desemperesir - verb
desempernar - verb
desempesar - verb
desempescar - verb
desempestar - verb
desempilar - verb
desempipar - verb
desempiular - verb
desemplomar - verb
desempobrir - verb
desempolainar - verb
desempolsar - verb
desempolsegar - verb
desempolvorar - verb
desempomar - verb
desemportinar - verb
desempostar - verb
desempostissar - verb
desempotar - verb
desempouar - verb
desempresonament - nom masculí
desempresonar - verb
desempudegar - verb
desempudeir - verb
desempudentir - verb
desemulsionar - verb
desena - nom femení
desenaiguar - verb
desenal - adjectiu
desenamorament - nom masculí
desenamorar - verb
desenari - adjectiu
desenasprar - verb
desenastar - verb
desencabassar - verb
desencabestrar - verb
desencaboriar - verb
desencadellar - verb
desencadenament - nom masculí
desencadenant - adjectiu
desencadenant - nom masculí
desencadenar - verb
desencaixament - nom masculí
desencaixar - verb
desencaixonament - nom masculí
desencaixonar - verb
desencalcinament - nom masculí
desencalcinant - nom masculí
desencalcinar - verb
desencalimar - verb
desencalitjar - verb
desencallament - nom masculí
desencallar - verb
desencaminadament - adverbi
desencaminament - nom masculí
desencaminar - verb
desencant - nom masculí
desencantament - nom masculí
desencantar - verb
desencaparrar - verb
desencapotar - verb
desencapritxar - verb
desencapsar - verb
desencapsular - verb
desencapullar - verb
desencaputxar - verb
desencarar - verb
desencarcarament - nom masculí
desencarcarar - verb
desencarcerar - verb
desencarir - verb
desencarnar - verb
desencarranquinar - verb
desencarregar - verb
desencarrilament - nom masculí
desencarrilar - verb
desencartonar - verb
desencasar - verb
desencasellar - verb
desencasquetar - verb
desencastar - verb
desencaterinar - verb
desencatifar - verb
desencativar - verb
desencauar - verb
desencavalcar - verb
desencavallar - verb
desencebar - verb
desencepar - verb
desencerclar - verb
desencercolar - verb
desencert - nom masculí
desencertadament - adverbi
desencertar - verb
desencertat - adjectiu
desencimbellar - verb
desencís - nom masculí
desencisar - verb
desencistellar - verb
desenclavar - verb
desencoblament - nom masculí
desencoblar - verb
desencofinar - verb
desencoframent - nom masculí
desencofrar - verb
desencofratge - nom masculí
desencoixinar - verb
desencolar - verb
desencondolir - verb
desencongir - verb
desencoratjar - verb
desencorbar - verb
desencordar - verb
desencordillar - verb
desencorralar - verb
desencortinar - verb
desencossiar - verb
desencourar - verb
desencovenar - verb
desencrespar - verb
desencreuar - verb
desencreuellar - verb
desencrostar - verb
desencrostissar - verb
desencubar - verb
desencubellar - verb
desencusa - nom femení
desendegar - verb
desendeutar - verb
desendiablar - verb
desendimoniar - verb
desendogalar - verb
desendolar - verb
desendolcir - verb
desendollar - verb
desendreçament - nom masculí
desendreçar - verb
desendreçat - adjectiu
desendropir - verb
desenduriment - nom masculí
desendurir - verb
desenemic - adjectiu
desenemic - nom masculí
desenemiga - nom femení
desener - nom masculí
desenfadar - verb
desenfadeir - verb
desenfaenament - nom masculí
desenfaenat - adjectiu
desenfangar - verb
desenfarcellar - verb
desenfardar - verb
desenfardellar - verb
desenfardissar - verb
desenfarfec - nom masculí
desenfarfegar - verb
desenfebrar - verb
desenfeinament - nom masculí
desenfeinat - adjectiu
desenfellonir - verb
desenferrissar - verb
desenfetgegar - verb
desenfilar - verb
desenfitar - verb
desenflocar - verb
desenfocament - nom masculí
desenfocar - verb
desenfonyar - verb
desenforcar - verb
desenforinyar - verb
desenformador - nom masculí
desenformar - verb
desenfornar - verb
desenfreït - adjectiu
desenfrenadament - adverbi
desenfrenament - nom masculí
desenfrenar - verb
desenfrenat - adjectiu
desenfundar - verb
desenfuriar - verb
desenfurismar - verb
desenfustar - verb
desengabiar - verb
desengafetar - verb
desengalavernar - verb
desengan - nom masculí
desenganar - verb
desengandulir - verb
desenganxar - verb
desengany - nom masculí
desenganyar - verb
desengatjament - nom masculí
desengatjar - verb
desengavanyar - verb
desengavatxar - verb
desengolfar - verb
desengomar - verb
desengorjar - verb
desengormandir - verb
desengorroniment - nom masculí
desengorronir - verb
desengramponador - nom masculí
desengramponar - verb
desengranar - verb
desengrapadora - nom femení
desengravar - verb
desengreixar - verb
desengrescament - nom masculí
desengrescar - verb
desengrevir - verb
desengrillonar - verb
desengruixir - verb
desengrutar - verb
desenguantar - verb
desenguerxir - verb
desenguixar - verb
desenjovar - verb
desenllaç - nom masculí
desenllaçar - verb
desenllacar - verb
desenllaminir - verb
desenllardar - verb
desenllardissar - verb
desenllatar - verb
desenllefernar - verb
desenllefiscar - verb
desenlleganyar - verb
desenllepissar - verb
desenllepolir - verb
desenlletgir - verb
desenllitar - verb
desenllorar - verb
desenllosar - verb
desenllotar - verb
desenlluernar - verb
desenllustrar - verb
desennuegar - verb
desennuvolar - verb
desenquadernar - verb
desenquadrar - verb
desenquimerar - verb
desenquitranament - nom masculí
desenquitranar - verb
desenrabiar - verb
desenrajolar - verb
desenrampar - verb
desenraonadament - adverbi
desenraonat - adjectiu
desenravenar - verb
desenredar - verb
desenrederar - verb
desenrivetar - verb
desenrocar - verb
desenrogallar - verb
desenrojolar - verb
desenrolar - verb
desenroscar - verb
desenrotllable - adjectiu
desenrotllador - adjectiu
desenrotlladora - nom femení
desenrotllament - nom masculí
desenrotllar - verb
desenrunar - verb
desensabonar - verb
desensacar - verb
desensarriar - verb
desensarronar - verb
desensellar - verb
desensenyar - verb
desensenyorir - verb
desenseuar - verb
desensitjar - verb
desensivellar - verb
desensonyament - nom masculí
desensonyar - verb
desensonyat - adjectiu
desensopidor - adjectiu
desensopiment - nom masculí
desensopir - verb
desensorrar - verb
desensostrar - verb
desensostrat - adjectiu
desensucrar - verb
desensuperbir - verb
desentabanar - verb
desentaforar - verb
desentapissar - verb
desentatxonar - verb
desentaular - verb
desentelar - verb
desentendre - verb
desentenebrar - verb
desentenebrir - verb
desentenimentat - adjectiu
desenterbolir - verb
desenterrament - nom masculí
desenterramorts - nom masculí
desenterramorts - nom femení
desenterrar - verb
desentestar - verb
desentonació - nom femení
desentonadament - adverbi
desentonar - verb
desentonat - adjectiu
desentortolligar - verb
desentossudir - verb
desentrampar - verb
desentranyar - verb
desentravessar - verb
desentrecuixar - verb
desentrellar - verb
desentrenament - nom masculí
desentrenar - verb
desentrenat - adjectiu
desentristir - verb
desentronitzar - verb
desentrullar - verb
desentumir - verb
desentusiasmar - verb
desenuig - nom masculí
desenutjar - verb
desenvalisar - verb
desenvelar - verb
desenvergar - verb
desenverinar - verb
desenvernissar - verb
desenvescar - verb
desenvitricollar - verb
desenvolupable - adjectiu
desenvolupament - nom masculí
desenvolupament - nom femení
desenvolupar - verb
desenyorar - verb
desequilibrada - nom femení
desequilibrar - verb
desequilibrat - adjectiu
desequilibrat - nom masculí
desequilibri - nom masculí
deserció - nom femení
desermar - verb
desert - adjectiu
desert - nom masculí
desertar - verb
desèrtic - adjectiu
desertícola - adjectiu
desertificació - nom femení
desertificar - verb
desertització - nom femení
desertitzar - verb
desertívol - adjectiu
desertor - adjectiu
desertor - nom masculí
desertora - nom femení
desescumar - verb
desesma - nom femení
desesmar - verb
desesme - nom masculí
desesment - nom masculí
desesmussar - verb
desesper - nom masculí
desesperació - nom femení
desesperadament - adverbi
desesperador - adjectiu
desesperadorament - adverbi
desesperança - nom femení
desesperançador - adjectiu
desesperançar - verb
desesperant - adjectiu
desesperar - verb
desesperat - adjectiu
desespessir - verb
desespinar - verb
desésser - nom masculí
desésser - verb
desestabilització - nom femení
desestabilitzador - adjectiu
desestabilitzar - verb
desestalinització - nom femení
desestalvi - nom masculí
desestancament - nom masculí
desestancar - verb
desestanyada - nom femení
desestanyar - verb
desestatització - nom femení
desestatitzar - verb
desestibar - verb
desestimable - adjectiu
desestimació - nom femení
desestimar - verb
desestorar - verb
desestovar - verb
desfaedor - adjectiu
desfaedor - nom masculí
desfaedora - nom femení
desfaenar - verb
desfaiçonar - verb
desfaixar - verb
desfalc - nom masculí
desfalcament - nom masculí
desfalcar - verb
desfanatitzar - verb
desfardar - verb
desfasament - nom masculí
desfasar - verb
desfavor - SUBAMB
desfavor - nom masculí
desfavorable - adjectiu
desfavorablement - adverbi
desfavoridor - adjectiu
desfavorir - verb
desfeinar - verb
desfer - verb
desfermar - verb
desfermat - adjectiu
desferra - nom femení
desferracavalls - nom masculí
desferrar - verb
desfet - nom masculí
desfeta - nom femení
desfiar - verb
desfiat - adjectiu
desfibrador - adjectiu
desfibradora - nom femení
desfibrament - nom masculí
desfibrar - verb
desfibril·lació - nom femení
desfibril·lador - nom masculí
desficaci - nom masculí
desfici - nom masculí
desficiar - verb
desficiejar - verb
desficiós - adjectiu
desficiosament - adverbi
desfigurable - adjectiu
desfiguració - nom femení
desfigurador - adjectiu
desfigurament - nom masculí
desfigurar - verb
desfila - nom femení
desfilada - nom femení
desfilador - adjectiu
desfilar - verb
desfloculació - nom femení
desfloració - nom femení
desflorament - nom masculí
desflorar - verb
desflorir - verb
desfocar - verb
desfogament - nom masculí
desfogar - verb
desfolrar - verb
desfonament - nom masculí
desfonamentar - verb
desfonar - verb
desfonologització - nom femení
desforestació - nom femení
desforestar - verb
desformar - verb
desfornit - adjectiu
desfosforació - nom femení
desfosforar - verb
desfrarar - verb
desfregadament - adverbi
desfregament - nom masculí
desfregat - adjectiu
desfrenar - verb
desfrès - nom masculí
desfruitar - verb
desfrunzir - verb
desfullar - verb
desgalgat - adjectiu
desgana - nom femení
desganar - verb
desganat - adjectiu
desgarbat - adjectiu
desgasador - nom masculí
desgasament - nom masculí
desgasar - verb
desgasolinar - verb
desgast - nom masculí
desgastador - adjectiu
desgastar - verb
desgavell - nom masculí
desgavelladament - adverbi
desgavellador - adjectiu
desgavellament - nom masculí
desgavellar - verb
desgel - nom masculí
desgelar - verb
desglaç - nom masculí
desglaça - nom femení
desglaçament - nom masculí
desglaçar - verb
desglaciació - nom femení
desglevar - verb
desglorificar - verb
desglossament - nom masculí
desglossar - verb
desgolfar - verb
desgomar - verb
desgomatge - nom masculí
desgovern - nom masculí
desgovernar - verb
desgràcia - nom femení
desgraciada - nom femení
desgraciadament - adverbi
desgraciar - verb
desgraciat - adjectiu
desgraciat - nom masculí
desgramar - verb
desgranador - adjectiu
desgranadora - nom femení
desgranament - nom masculí
desgranar - verb
desgranatge - nom masculí
desgrapadora - nom femení
desgrat - nom masculí
desgravable - adjectiu
desgravació - nom femení
desgravar - verb
desgreixador - adjectiu
desgreixador - nom masculí
desgreixadora - nom femení
desgreixament - nom masculí
desgreixant - adjectiu
desgreixar - verb
desgreixatge - nom masculí
desgrenyar - verb
desgreuge - nom masculí
desgropar - verb
desgruixament - nom masculí
desgruixar - verb
desguarnir - verb
desguàs - nom masculí
desguassar - verb
desguerxar - verb
desguitarrament - nom masculí
desguitarrar - verb
desguitarrat - adjectiu
deshabitar - verb
deshabitat - adjectiu
deshabituació - nom femení
deshabituar - verb
desharmonitzar - verb
desherbant - nom masculí
desherbar - verb
desherbatge - nom masculí
desheret - nom masculí
desheretada - nom femení
desheretament - nom masculí
desheretar - verb
desheretat - adjectiu
desheretat - nom masculí
deshidrasa - nom femení
deshidratació - nom femení
deshidratador - adjectiu
deshidratadora - nom femení
deshidratant - adjectiu
deshidratant - nom masculí
deshidratar - verb
deshidratasa - nom femení
deshidrocongelació - nom femení
deshidrogenació - nom femení
deshidrogenant - nom masculí
deshidrogenar - verb
deshidrogenasa - nom femení
deshipotecar - verb
deshonest - adjectiu
deshonestament - adverbi
deshonestar - verb
deshonestedat - nom femení
deshonor - SUBAMB
deshonor - nom masculí
deshonorable - adjectiu
deshonorant - adjectiu
deshonorar - verb
deshonra - nom femení
deshonrador - adjectiu
deshonrador - nom masculí
deshonradora - nom femení
deshonrança - nom femení
deshonrar - verb
deshonrat - adjectiu
deshonria - nom femení
deshonrívol - adjectiu
deshonrós - adjectiu
deshonrosament - adverbi
deshora - nom femení
deshumanització - nom femení
deshumanitzada - nom femení
deshumanitzador - adjectiu
deshumanitzant - adjectiu
deshumanitzar - verb
deshumanitzat - adjectiu
deshumanitzat - nom masculí
desiderata - nom femení
desideratiu - adjectiu
desideràtum - nom masculí
desídia - nom femení
desidiós - adjectiu
desidiosament - adverbi
desig - nom masculí
designabilitat - nom femení
designable - adjectiu
designació - nom femení
designador - adjectiu
designador - nom masculí
designadora - nom femení
designar - verb
designatiu - adjectiu
designi - nom masculí
desigual - adjectiu
desigualar - verb
desigualment - adverbi
desigualtat - nom femení
desil·lusió - nom femení
desil·lusionar - verb
desimantació - nom femení
desimantar - verb
desimbolt - adjectiu
desimboltament - adverbi
desimboltura - nom femení
desimposar - verb
desimposició - nom femení
desinclinació - nom femení
desinclinar - verb
desincorporació - nom femení
desincorporar - verb
desincrustació - nom femení
desincrustant - adjectiu
desincrustant - nom masculí
desincrustar - verb
desindustrialització - nom femení
desinència - nom femení
desinencial - adjectiu
desinfatuació - nom femení
desinfatuar - verb
desinfecció - nom femení
desinfectant - adjectiu
desinfectant - nom masculí
desinfectar - verb
desinfestació - nom femení
desinfestar - verb
desinflamació - nom femení
desinflamar - verb
desinflamatori - adjectiu
desinflamatori - nom masculí
desinflament - nom masculí
desinflar - verb
desinflor - nom femení
desinformació - nom femení
desinformar - verb
desinhibició - nom femení
desinhibir - verb
desinsaculació - nom femení
desinsacular - verb
desinsectació - nom femení
desinsectar - verb
desintegrable - adjectiu
desintegració - nom femení
desintegrador - adjectiu
desintegrador - nom masculí
desintegradora - nom femení
desintegrant - adjectiu
desintegrant - nom masculí
desintegrar - verb
desintercalar - verb
desinterès - nom masculí
desinteressadament - adverbi
desinteressament - nom masculí
desinteressar - verb
desinteressat - adjectiu
desinterlinear - verb
desintermediació - nom femení
desintoxicació - nom femení
desintoxicar - verb
desinversió - nom femení
desinvitar - verb
desionització - nom femení
desionitzar - verb
desistiment - nom masculí
desistir - verb
desitjable - adjectiu
desitjablement - adverbi
desitjar - verb
desitjós - adjectiu
desjunyiment - nom masculí
desjunyir - verb
deslabialització - nom femení
deslabialitzar - verb
deslegalització - nom femení
desllaçar - verb
desllanar - verb
desllanatge - nom masculí
desllastar - verb
desllavassar - verb
deslleial - adjectiu
deslleialment - adverbi
deslleialtat - nom femení
desllenguar - verb
desllepissar - verb
deslletament - nom masculí
deslletar - verb
desllibertar - verb
deslligable - adjectiu
deslligador - adjectiu
deslligadora - nom femení
deslligament - nom masculí
deslligar - verb
deslligat - adjectiu
deslliurable - adjectiu
deslliuració - nom femení
deslliurador - adjectiu
deslliurador - nom masculí
deslliuradora - nom femení
deslliurament - nom masculí
deslliurança - nom femení
deslliurar - verb
deslliure - adjectiu
deslloança - nom femení
deslloar - verb
desllodrigar - verb
desllogament - nom masculí
desllogar - verb
desllorigador - nom masculí
desllorigament - nom masculí
desllorigar - verb
deslloriguerar - verb
deslluïdament - adverbi
deslluïment - nom masculí
deslluir - verb
desllunat - nom masculí
desllustrar - verb
deslocalització - nom femení
deslocalitzar - verb
desmagnetització - nom femení
desmagnetitzar - verb
desmai - nom masculí
desmaiar - verb
desmaiat - adjectiu
desmallar - verb
desmamador - nom masculí
desmamador - adjectiu
desmamament - nom masculí
desmamar - verb
desmamellar - verb
desmanar - verb
desmanec - nom masculí
desmanegadament - adverbi
desmanegament - nom masculí
desmanegar - verb
desmanegat - adjectiu
desmantellament - nom masculí
desmantellar - verb
desmantellat - adjectiu
desmanyotat - adjectiu
desmaquillador - nom masculí
desmaquillador - adjectiu
desmaquillar - verb
desmarcar - verb
desmarcatge - nom masculí
desmarestials - nom femení
desmaridada - adjectiu
desmaridar - verb
desmarxament - nom masculí
desmarxar - verb
desmarxat - adjectiu
desmaterialització - nom femení
desmaterialitzar - verb
desmembrador - adjectiu
desmembrador - nom masculí
desmembradora - nom femení
desmembrament - nom masculí
desmembrar - verb
desmembrat - adjectiu
desmemoriament - nom masculí
desmemoriar - verb
desmemoriat - adjectiu
desmemoriejar - verb
desmenjament - nom masculí
desmenjar - verb
desmenjat - adjectiu
desmentible - adjectiu
desmentidor - nom masculí
desmentidor - adjectiu
desmentidora - nom femení
desmentiment - nom masculí
desmentir - verb
desmereixedor - adjectiu
desmerèixer - verb
desmèrit - nom masculí
desmerletar - verb
desmerletat - adjectiu
desmesclar - verb
desmesura - nom femení
desmesuradament - adverbi
desmesurat - adjectiu
desmetilació - nom femení
desmetilar - verb
desmidiàcies - nom femení
desmidials - nom femení
desmielinització - nom femení
desmilitarització - nom femení
desmilitaritzar - verb
desmillorament - nom masculí
desmillorar - verb
desminar - verb
desminatge - nom masculí
desmineralització - nom femení
desmineralitzador - nom masculí
desmineralitzar - verb
desminyonar - verb
desmitificació - nom femení
desmitificar - verb
desmitització - nom femení
desmititzar - verb
desmitologització - nom femení
desmitologitzar - verb
desmobilització - nom femení
desmobilitzar - verb
desmoblament - nom masculí
desmoblar - verb
desmoblat - adjectiu
desmocolècids - nom masculí
desmodat - adjectiu
desmodròmic - adjectiu
desmodulació - nom femení
desmodulador - nom masculí
desmodular - verb
desmofícides - nom femení
desmoide - nom masculí
desmologia - nom femení
desmomiaris - nom masculí
desmonetització - nom femení
desmonetitzar - verb
desmoralització - nom femení
desmoralitzador - adjectiu
desmoralitzador - nom masculí
desmoralitzadora - nom femení
desmoralitzar - verb
desmorriar - verb
desmosoma - nom masculí
desmotador - adjectiu
desmotadora - nom femení
desmotar - verb
desmotatge - nom masculí
desmotivació - nom femení
desmotivar - verb
desmòtrop - adjectiu
desmòtrop - nom masculí
desmotropia - nom femení
desmudar - verb
desmultiplicació - nom femení
desmultiplicador - nom masculí
desmultiplicador - adjectiu
desmultiplicar - verb
desmunt - nom masculí
desmuntable - adjectiu
desmuntar - verb
desmuntatge - nom masculí
desnacionalització - nom femení
desnacionalitzador - adjectiu
desnacionalitzar - verb
desnansat - adjectiu
desnarigat - adjectiu
desnasalització - nom femení
desnassar - verb
desnatador - adjectiu
desnatalitat - nom femení
desnatar - verb
desnaturalització - nom femení
desnaturalitzada - nom femení
desnaturalitzar - verb
desnaturalitzat - adjectiu
desnaturalitzat - nom masculí
desnaturar - verb
desnaturat - adjectiu
desnerit - adjectiu
desniar - verb
desnicotinitzar - verb
desnierar - verb
desnitrificació - nom femení
desnivell - nom masculí
desnivellació - nom femení
desnivellador - adjectiu
desnivellament - nom masculí
desnivellar - verb
desnivellat - adjectiu
desnodrir - verb
desnombrar - verb
desnonament - nom masculí
desnonar - verb
desnuador - adjectiu
desnuament - nom masculí
desnuar - verb
desnucar - verb
desnuclearització - nom femení
desnuclearitzar - verb
desnugador - adjectiu
desnugament - nom masculí
desnugar - verb
desnutrició - nom femení
desobediència - nom femení
desobedient - adjectiu
desobedientment - adverbi
desobeir - verb
desobligar - verb
desobstrucció - nom femení
desobstructiu - adjectiu
desobstruir - verb
desocupació - nom femení
desocupada - nom femení
desocupar - verb
desocupat - adjectiu
desocupat - nom masculí
desodoració - nom femení
desodorant - adjectiu
desodorant - nom masculí
desodorar - verb
desodoritzar - verb
desoir - verb
desolació - nom femení
desoladament - adverbi
desolador - adjectiu
desolar - verb
desolat - adjectiu
desomplir - verb
desoperculador - nom masculí
desopercular - verb
desopilació - nom femení
desopilar - verb
desopilatiu - adjectiu
desorbitar - verb
desorbitat - adjectiu
desorció - nom femení
desorde - nom masculí
desordenada - nom femení
desordenadament - adverbi
desordenar - verb
desordenat - adjectiu
desordenat - nom masculí
desordir - verb
desordre - nom masculí
desorellar - verb
desorganització - nom femení
desorganitzadament - adverbi
desorganitzador - adjectiu
desorganitzador - nom masculí
desorganitzadora - nom femení
desorganitzar - verb
desorganitzat - adjectiu
desori - nom masculí
desorientació - nom femení
desorientador - adjectiu
desorientar - verb
desorientat - adjectiu
desormeig - nom masculí
desormejar - verb
desornar - verb
desossar - verb
desoxidació - nom femení
desoxidant - adjectiu
desoxidant - nom masculí
desoxidar - verb
desoxigenació - nom femení
desoxigenant - adjectiu
desoxigenant - nom masculí
desoxigenar - verb
desoxiribonucleasa - nom femení
desoxiribonucleic - adjectiu
desoxiribonucleic-polimerasa - nom femení
desoxiribonucleòtid - nom masculí
desoxiribosa - nom femení
desozonitzar - verb
despacientar - verb
despagament - nom masculí
despagar - verb
despagat - adjectiu
despalatalització - nom femení
despalatalitzar - verb
despallar - verb
despalmar - verb
despampolador - nom masculí
despampoladora - nom femení
despampolaire - nom masculí
despampolaire - nom femení
despampolar - verb
despanyar - verb
desparafinar - verb
desparafinatge - nom masculí
desparament - nom masculí
desparar - verb
desparedar - verb
desparellament - nom masculí
desparellar - verb
desparençador - adjectiu
desparençar - verb
despariar - verb
despariat - adjectiu
desparió - adjectiu
desparionar - verb
desparterada - adjectiu
desparterat - adjectiu
despassar - verb
despatx - nom masculí
despatxar - verb
despecec - adjectiu
despecegador - adjectiu
despecegar - verb
despeceguesa - nom femení
despectinització - nom femení
despectiu - adjectiu
despectiu - nom masculí
despectivament - adverbi
despedregar - verb
despellugar - verb
despenalització - nom femení
despenalitzar - verb
despendre - verb
despenedor - adjectiu
despenedor - nom masculí
despenedora - nom femení
despenjar - verb
despensa - nom femení
despenser - nom masculí
despentinar - verb
despenyador - nom masculí
despenyar - verb
desperfecte - nom masculí
desperfilar - verb
despersonalització - nom femení
despersonalitzador - adjectiu
despersonalitzar - verb
despert - adjectiu
desperta - nom femení
despertada - nom femení
despertador - adjectiu
despertador - nom masculí
despertadora - nom femení
despertament - nom masculí
despertar - verb
despesa - nom femení
despietada - nom femení
despietadament - adverbi
despietat - nom femení
despietat - adjectiu
despintament - nom masculí
despintar - verb
despistada - nom femení
despistament - nom masculí
despistar - verb
despistat - adjectiu
despistat - nom masculí
despit - nom masculí
despitar - verb
despitós - adjectiu
despitralat - adjectiu
desplaçable - adjectiu
desplaçament - nom masculí
desplaçar - verb
desplaçat - adjectiu
desplaença - nom femení
desplaent - adjectiu
desplaentment - adverbi
desplaer - nom masculí
desplaïment - nom masculí
desplantació - nom femení
desplantada - nom femení
desplantar - verb
desplaure - verb
desplegable - adjectiu
desplegable - nom masculí
desplegadament - adverbi
desplegament - nom masculí
desplegar - verb
desplegat - adjectiu
desplom - nom masculí
desplomament - nom masculí
desplomar - verb
despoblació - nom femení
despoblador - adjectiu
despoblament - nom masculí
despoblar - verb
despoblat - adjectiu
despoblat - nom masculí
despoder - nom masculí
despoderament - nom masculí
despoderar - verb
despoderat - adjectiu
dèspoina - nom femení
despolarització - nom femení
despolaritzador - adjectiu
despolaritzador - nom masculí
despolaritzar - verb
despoliment - nom masculí
despolimerització - nom femení
despolir - verb
despolitització - nom femení
despolititzar - verb
despollissar - verb
despolpador - adjectiu
despolpar - verb
desponcellament - nom masculí
desponcellar - verb
despondre - verb
despopar - verb
desposori - nom masculí
desposseïdor - adjectiu
desposseïdor - nom masculí
desposseïdora - nom femení
desposseïment - nom masculí
desposseir - verb
despossessió - nom femení
despossessori - adjectiu
dèspota - nom masculí
dèspota - nom femení
despotat - nom masculí
despòtic - adjectiu
despòticament - adverbi
despotisme - nom masculí
desprendre - verb
despreniment - nom masculí
despreocupació - nom femení
despreocupar - verb
despreocupat - adjectiu
despreparació - nom femení
després - adverbi
desprès - adjectiu
després-dinar - nom masculí
despresa - nom femení
desprestigi - nom masculí
desprestigiar - verb
desprevenció - nom femení
desprevingudament - adverbi
desprevingut - adjectiu
desprisar - verb
desprofit - nom masculí
desproporció - nom femení
desproporcionació - nom femení
desproporcionadament - adverbi
desproporcionar - verb
desproporcionat - adjectiu
despropòsit - nom masculí
desprotegit - adjectiu
desproveir - verb
desproveït - adjectiu
despull - nom masculí
despulla - nom femení
despullament - nom masculí
despullar - verb
despumació - nom femení
despumar - verb
despuntar - verb
despús-ahir - adverbi
despús-anit - adverbi
despús-demà - adverbi
desqualificació - nom femení
desqualificar - verb
desqueferat - adjectiu
desquiratar - verb
desraó - nom femení
desraonat - adjectiu
desrapadora - nom femení
desrapament - nom masculí
desrapar - verb
desratització - nom femení
desratitzar - verb
desreblament - nom masculí
desreblar - verb
desrengar - verb
desrissar - verb
desroentar - verb
desrosar - verb
desrovellar - verb
dessabeït - adjectiu
dessabor - SUBAMB
dessabor - nom masculí
dessaborir - verb
dessaborit - adjectiu
dessacralització - nom femení
dessacralitzar - verb
dessagnament - nom masculí
dessagnar - verb
dessalar - verb
dessalatge - nom masculí
dessalinització - nom femení
dessalinitzar - verb
dessaturació - nom femení
dessecació - nom femení
dessecador - nom masculí
dessecador - adjectiu
dessecament - nom masculí
dessecant - adjectiu
dessecant - nom masculí
dessecar - verb
dessecatiu - adjectiu
dessegellar - verb
dessensibilització - nom femení
desservei - nom masculí
desservir - verb
desset - adjectiu
desset - nom masculí
dèsset - adjectiu
dèsset - nom masculí
desset - nom femení
dèsset - nom femení
dessobre - adverbi
dessolar - verb
dessolcar - verb
dessoldar - verb
dessoldatge - nom masculí
dessolidaritzar - verb
dessonillar - verb
dessorrar - verb
dessota - adverbi
dessoterrar - verb
dessuador - nom masculí
dessuadora - nom femení
dessuar - verb
dessuardar - verb
dessuardatge - nom masculí
dessucar - verb
dessulfitació - nom femení
dessulfonació - nom femení
dessulfuració - nom femení
dessulfurar - verb
dessús - adverbi
dessús - preposició
destacable - adjectiu
destacament - nom masculí
destacar - verb
destacat - adjectiu
destalent - nom femení
destalentat - adjectiu
destall - nom masculí
destalonament - nom masculí
destalonar - verb
destalonat - adjectiu
destapador - adjectiu
destapador - nom masculí
destapadora - nom femení
destapament - nom masculí
destapar - verb
destapiar - verb
destarifada - nom femení
destarifat - adjectiu
destarifat - nom masculí
destarifo - nom masculí
destarotada - nom femení
destarotador - adjectiu
destarotament - nom masculí
destarotar - verb
destarotat - adjectiu
destarotat - nom masculí
desteixinar - verb
desteixir - verb
destemençat - adjectiu
destemperat - adjectiu
destempradament - adverbi
destemprament - nom masculí
destemprança - nom femení
destemprar - verb
destemptament - nom masculí
destemptar - verb
destensar - verb
destenyidor - adjectiu
destenyiment - nom masculí
destenyir - verb
destermenar - verb
desterrament - nom masculí
desterrar - verb
desterrossar - verb
destesar - verb
desteular - verb
destí - nom masculí
destil·lable - adjectiu
destil·lació - nom femení
destil·lador - adjectiu
destil·lador - nom masculí
destil·ladora - nom femení
destil·lar - verb
destil·lat - adjectiu
destil·lat - nom masculí
destil·latori - adjectiu
destil·leria - nom femení
destinació - nom femení
destinar - verb
destinatari - nom masculí
destinatari - nom femení
destinatari - adjectiu
destinatària - nom femení
destintar - verb
destintatge - nom masculí
destitució - nom femení
destituïble - adjectiu
destituir - verb
destituït - adjectiu
destorb - nom masculí
destorbador - adjectiu
destorbador - nom masculí
destorbadora - nom femení
destorball - nom masculí
destorbar - verb
destorçar - verb
destòrcer - verb
destoxicació - nom femení
destoxicar - verb
destra - nom femení
destrador - nom masculí
destradora - nom femení
destral - nom femení
destralada - nom femení
destralejar - verb
destraler - nom masculí
destraler - adjectiu
destralera - nom femení
destraló - nom masculí
destramar - verb
destrament - adverbi
destrar - verb
destravar - verb
destre - nom masculí
destre - adjectiu
destrellat - nom masculí
destrellatament - nom masculí
destrellatat - adjectiu
destrempadament - adverbi
destrempament - nom masculí
destrempar - verb
destrenar - verb
destrènyer - verb
destrer - nom masculí
destresa - nom femení
destret - nom masculí
destriable - adjectiu
destriador - adjectiu
destriament - nom masculí
destriar - verb
destribalització - nom femení
destrompassar - verb
destronament - nom masculí
destronar - verb
destrossa - nom femení
destrossador - adjectiu
destrossar - verb
destrucció - nom femení
destructible - adjectiu
destructiu - adjectiu
destructivitat - nom femení
destructor - adjectiu
destructor - nom masculí
destructora - nom femení
destrudo - nom femení
destruir - verb
destrumfar - verb
desuet - adjectiu
desuetud - nom femení
desullar - verb
desunflament - nom masculí
desunflar - verb
desunflor - nom femení
desunglar - verb
desunidament - adverbi
desunió - nom femení
desunir - verb
desunit - adjectiu
desurbanització - nom femení
desurbanitzar - verb
desús - nom masculí
desusadament - adverbi
desusar - verb
desusat - adjectiu
desvagament - nom masculí
desvagar - verb
desvagat - adjectiu
desvalgut - adjectiu
desvaliment - nom femení
desvalisador - nom masculí
desvalisadora - nom femení
desvalisament - nom masculí
desvalisar - verb
desvaloració - nom femení
desvalorar - verb
desvaporador - nom masculí
desvaporar - verb
desvari - nom masculí
desvariar - verb
desvariat - adjectiu
desvariejament - nom masculí
desvariejar - verb
desvear - verb
desvelar - verb
desventura - nom femení
desventuradament - adverbi
desventurat - adjectiu
desvergonyida - nom femení
desvergonyidament - adverbi
desvergonyiment - nom masculí
desvergonyir - verb
desvergonyit - adjectiu
desvergonyit - nom masculí
desvesar - verb
desvestir - verb
desvetlable - adjectiu
desvetlador - adjectiu
desvetlament - nom masculí
desvetlar - verb
desvetlat - adjectiu
desvetllable - adjectiu
desvetllador - adjectiu
desvetllament - nom masculí
desvetllar - verb
desvetllat - adjectiu
desviable - adjectiu
desviació - nom femení
desviacionisme - nom masculí
desviador - adjectiu
desviament - nom masculí
desviar - verb
desviat - adjectiu
desvinculació - nom femení
desvincular - verb
desvirar - verb
desvirgar - verb
desvirginar - verb
desvironar - verb
desvirtuar - verb
desvitalitzar - verb
desvitrificació - nom femení
desvitrificar - verb
desviure - verb
desvorar - verb
desxifrable - adjectiu
desxifrador - adjectiu
desxifrador - nom masculí
desxifradora - nom femení
desxiframent - nom masculí
desxifrar - verb
detall - nom masculí
detalladament - adverbi
detallar - verb
detallat - adjectiu
detallisme - nom masculí
detallista - nom masculí
detallista - nom femení
detallista - adjectiu
detardar - verb
detaxa - nom femení
detecció - nom femení
detectar - verb
detectiu - nom masculí
detectiva - nom femení
detectivesc - adjectiu
detector - adjectiu
detector - nom masculí
detenció - nom femení
detenidor - nom masculí
detenidora - nom femení
deteniment - nom masculí
detenir - verb
detentor - nom masculí
detentora - nom femení
detergent - adjectiu
detergent - nom masculí
detergir - verb
deterior - adjectiu
deterioració - nom femení
deteriorament - nom masculí
deteriorar - verb
determinabilitat - nom femení
determinable - adjectiu
determinació - nom femení
determinadament - adverbi
determinant - adjectiu
determinant - nom masculí
determinar - verb
determinat - adjectiu
determinat - nom masculí
determinatiu - adjectiu
determinatiu - nom masculí
determini - nom masculí
determinisme - nom masculí
determinista - adjectiu
determinista - nom masculí
determinista - nom femení
detersió - nom femení
detersiu - adjectiu
detersiu - nom masculí
detestable - adjectiu
detestablement - adverbi
detestació - nom femení
detestar - verb
detindre - verb
detinguda - nom femení
detingudament - adverbi
detingut - adjectiu
detingut - nom masculí
detonació - nom femení
detonador - nom masculí
detonador - adjectiu
detonant - adjectiu
detonant - nom masculí
detonar - verb
detracció - nom femení
detractar - verb
detractor - nom masculí
detractora - nom femení
detreure - verb
detriment - nom masculí
detrit - nom masculí
detrític - adjectiu
detritívor - adjectiu
detritívor - nom masculí
detritus - nom masculí
detumescència - nom femení
detumescent - adjectiu
deturar - verb
deturpació - nom femení
deturpador - adjectiu
deturpar - verb
déu - nom masculí
deu - adjectiu
deu - nom masculí
deu - nom femení
deumesó - adjectiu
deumesó - nom masculí
deumesona - nom femení
deumilionèsim - adjectiu
deumilionèsim - nom masculí
deumil·lèsim - adjectiu
deumil·lèsim - nom masculí
deure - verb
deure - nom masculí
deute - nom masculí
deuteració - nom femení
deuteragonista - nom masculí
deuteri - nom masculí
deuteró - nom masculí
deuterocanònic - adjectiu
deuteroencèfal - nom masculí
deuteroliquen - nom masculí
deuterologia - nom femení
deuteromicets - nom masculí
deuteronomista - adjectiu
deuterostomat - adjectiu
deuterostomat - nom masculí
deuterotòcia - nom femení
deuterotòcic - adjectiu
deuterotònic - adjectiu
deutoplasma - nom masculí
deutoplasmàtic - adjectiu
deutor - adjectiu
deutor - nom masculí
deutora - nom femení
dèutzia - nom femení
devaluació - nom femení
devaluar - verb
devanagari - adjectiu
devanagari - nom masculí
devanir - verb
devastació - nom femení
devastador - adjectiu
devastador - nom masculí
devastadora - nom femení
devastar - verb
devedament - nom masculí
deverbal - adjectiu
deverbal - nom masculí
devers - preposició
devesa - nom femení
devessall - nom masculí
devessell - nom masculí
devoció - nom femení
devocionari - nom masculí
devolució - nom femení
devolut - adjectiu
devolutiu - adjectiu
devon - nom masculí
devonià - adjectiu
devonià - nom masculí
devora - preposició
devorador - adjectiu
devorador - nom masculí
devoradora - nom femení
devorament - nom masculí
devorant - adjectiu
devorar - verb
devot - adjectiu
devot - nom masculí
devota - nom femení
devotament - adverbi
devuit - adjectiu
devuit - nom masculí
dexametasona - nom femení
dextrà - nom masculí
dextrat - adjectiu
dextrina - nom femení
dextrinació - nom femení
dextrinar - verb
dextrocàrdia - nom femení
dextrogir - adjectiu
dextrogir - nom masculí
dextrorotatori - adjectiu
dextrors - adjectiu
dextrosa - nom femení

3588 resultats

Lèxic Obert Flexionat de Català

El LOCF és un conjunt de recursos lingüístics orientat al gran públic, però també a la comunitat científica. Es tracta d’una eina per a tots els que treballen en llengua catalana o tenen interès o dubtes sobre el seu funcionament. Tots els continguts del LOCF es troben en constant desenvolupament.