predominantment - adverbi

pre·do·mi·nant·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : predominant

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana