violentament - adverbi

vi·o·len·ta·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : violent

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana