temorosament - adverbi

te·mo·ro·sa·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana