sobreabundantment - adverbi

so·bre·a·bun·dant·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana