significativament - adverbi

sig·ni·fi·ca·ti·va·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : significatiu

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana