quotidianament - adverbi

quo·ti·di·a·na·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana