ortogonalment - adverbi

or·to·go·nal·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana