obscurament - adverbi

obs·cu·ra·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : obscur

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana