melodiosament - adverbi

me·lo·di·o·sa·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : melodiós

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana