luxosament - adverbi

lu·xo·sa·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana