intolerantment - adverbi

in·to·le·rant·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : intolerant

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana