interrogativament - adverbi

in·ter·ro·ga·ti·va·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana