inhàbilment - adverbi

in··bil·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : inhàbil

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana