inculpablement - adverbi

in·cul·pa·ble·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana