inarticuladament - adverbi

in·ar·ti·cu·la·da·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana