fragmentàriament - adverbi

frag·men··ri·a·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : fragmentari

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana