ferventment - adverbi

fer·vent·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana