desencaminadament - adverbi

des·en·ca·mi·na·da·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana