desairosament - adverbi

des·ai·ro·sa·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana