deferentment - adverbi

de·fe·rent·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana