decididament - adverbi

de·ci·di·da·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana