complimentosament - adverbi

com·pli·men·to·sa·ment

no té flexió

Flexionat com: abans

també forma adverbial de : complimentós

Paraula documentada en el Diccionari de la llengua catalana